„Nagotować też bydlęta, aby wsadziwszy Pawła na nie, zdrowo go zaprowadzono do Feliksa starosty;”

Biblia Gdańska (1632): Dzieje Apostolskie 23,24

Nowa Biblia Gdańska
Księga: IV Księga Mojżesza 1:1

1:1
Na pustyni Synaj, w Przybytku Zboru, pierwszego dnia drugiego miesiąca, drugiego roku od ich wyjścia z ziemi Micraim, WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
1:2
Zbierzcie zastęp całego zboru synów Israela według ich rodzin, według ich rodowych domów - imienny wykaz wszelkiego ich męskiego pogłowia[1].
Przypisy
 • [1]
  Ogół Israela dzielił się na pokolenia, każde pokolenie na rody, a każdy ród na domy ojców.
1:3
Od wieku dwudziestu lat i wyżej; wszystkich, którzy stają do broni w Israelu. Ty i Ahron uczyńcie ich przegląd według ich zastępów.
1:4
I niech będzie przy was po jednym mężu z każdego pokolenia; mąż, który jest na czele swego rodowego domu.
1:5
A oto imiona mężów, którzy przy was staną: Od Reubena - Elicur, syn Szedeura;
1:6
Od Szymeona - Szelumiel, syn Curyszaddaja;
1:7
Od Jehudy[1] - Nachszon, syn Amminadaba;
Przypisy
 • [1]
  Także: Judy.
1:8
Od Issachara - Nethaneel, syn Cuara;
1:9
Od Zebuluna - Eliab, syn Chelona;
1:10
Zaś od synów Josefa[1]: Od Efraima - Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy - Gamliel, syn Pedacura;
Przypisy
 • [1]
  Lewici byli wykluczeni ze służby wojskowej.
1:11
Od Biniamina - Abidan, syn Gideoni;
1:12
Od Dana - Achiezer, syn Ammiszadaja;
1:13
Od Aszera - Pagiel, syn Ochrona;
1:14
Od Gada - Eljasaf, syn Deuela;
1:15
Od Naftalego - Achira, syn Enana.
1:16
Ci powinni być powołani ze zboru jako naczelnicy pokoleń swoich ojców; to wodzowie tysięcy Israela.
1:17
Zatem Mojżesz i Ahron przyjęli tych mężów, wyszczególnionych po imieniu.
1:18
Pierwszego dnia, drugiego miesiąca, zgromadzili też cały zbór i zaczęli się porządkować według swych rodzin, według swoich rodowych domów, według imiennych wykazów - od wieku dwudziestu lat i wyżej, według swych osób.
1:19
Jak WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi - tak on odbył ich przegląd na pustyni Synaj.
1:20
I okazało się, że synów Reubena, pierworodnego Israela, według rodzinnego powinowactwa, według rodowych ich domów, według imiennych wykazów całego pogłowia męskiego w wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:21
Tych spisanych w pokoleniu Reubena było czterdzieści sześć tysięcy pięćset osób.
1:22
Synów Szymeona według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według pospisowych imiennych wykazów, całego męskiego pogłowia od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:23
Tych spisanych w pokoleniu Szymeona było pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
1:24
A synów Gada według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:25
Tych spisanych w pokoleniu Gada było czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.
1:26
A synów Jehudy według rodzinnego powinowactwa, według ich domów rodowych, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:27
Tych spisanych w pokoleniu Jehudy było siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.
1:28
Zaś synów Issachara według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:29
Tych spisanych w pokoleniu Issachara było pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
1:30
A synów Zebuluna według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:31
Tych spisanych w pokoleniu Zebuluna było pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.
1:32
Z synów Josefa: Synów Efraima według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:33
Tych spisanych w pokoleniu Efraima było czterdzieści tysięcy pięćset.
1:34
A synów Menaszy według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:35
Tych spisanych w pokoleniu Menaszy było trzydzieści dwa tysiące dwieście.
1:36
Zaś synów Biniamina według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:37
Tych spisanych w pokoleniu Biniamina było trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
1:38
A synów Dana według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:39
Tych spisanych w pokoleniu Dana było sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.
1:40
Synów Aszera według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:41
Tych spisanych w pokoleniu Aszera było czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
1:42
A synów Naftalego według rodzinnego powinowactwa, według ich rodowych domów, według imiennych wykazów od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni,
1:43
Tych spisanych w pokoleniu Naftalego było pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
1:44
Oto spisani, których przeglądu dokonał Mojżesz i Ahron oraz przywódcy Israela - a tych mężów było dwunastu, po jednym z każdego swojego domu rodowego.
1:45
Tak więc wszystkich synów Israela według ich rodowych domów, od wieku dwudziestu lat i wyżej, wszystkich stających do broni w Israelu,
1:46
Wszystkich tych spisanych było sześćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt.
1:47
Ale Lewici według rodowego szczepu - nie stawili się między nimi do przeglądu.
1:48
Bowiem WIEKUISTY tak oświadczył Mojżeszowi:
1:49
Nie obejmiesz spisem tylko pokolenia Lewiego oraz nie zbierzesz ich zastępu razem z synami Israela.
1:50
Nadto ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa, wszystkimi jego przyborami i nad całością, która do niego należy. Oni będą nosić Przybytek oraz wszystkie jego przybory; oni też będą przy nim usługiwać, a swój obóz rozłożą wokół Przybytku.
1:51
Ile razy Przybytek wyruszy - złożą go Lewici, a ile razy Przybytek stanie - ustawią go Lewici; zaś postronny[1], który by podszedł - poniesie śmierć.
Przypisy
 • [1]
  Tu - nie Lewita.
1:52
A synowie Israela będą stawać według ich zastępów - każdy w swoim obozie i każdy przy swej chorągwi.
1:53
Zaś Lewici rozłożą się obozem wokół Przybytku Świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela. Zatem Lewici będą stawać na straży przy Przybytku Świadectwa.
1:54
I synowie Israela to uczynili, stosownie do wszystkiego, co WIEKUISTY rozkazał Mojżeszowi; tak uczynili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie, wraz z chwałą wiekuistą.
II Tym 2:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Miriam, siostra Aarona umarła w Kadesz (IV Mojż 20:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
Mar 13:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić