„Pozdrawiają cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie,”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,23

Nowa Biblia Gdańska
Księga: II Księga Mojżesza 3:1

3:1
A Mojżesz pasł trzodę swojego teścia Ithry - kapłana midjańskiego. I poprowadził trzodę na drugą stronę pustyni oraz doszedł do góry Boga - do Chorebu[1].
Przypisy
 • [1]
  Ew. Horeb; Choreb - niższy / Synaj - wyższy; szczyt góry nazwanej tak z powodu mnóstwa pokrywających ją cierni.
3:2
I w ognistym płomieniu, spośród ognia, ukazał mu się anioł WIEKUISTEGO. Zatem spojrzał, a oto krzak ciernia pałał ogniem - lecz cierń się nie spalił.
3:3
Więc Mojżesz powiedział: Zejdę oraz zobaczę to wielkie zjawisko. Czemu ten cierń się nie spala?
3:4
A WIEKUISTY widział, że to poszedł zobaczyć. Bóg też zawołał do niego spośród cierniska, mówiąc: Mojżeszu, Mojżeszu! Więc odpowiedział: Oto jestem.
3:5
I rzekł: Nie przychodź tutaj; zdejmij twoje obuwie z twych nóg, gdyż miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą.
3:6
Nadto powiedział: Ja jestem Bóg twojego ojca, Bóg Abrahama, Bóg Ic'haka i Bóg Jakóba[1]. A Mojżesz zakrył swoją twarz, bo obawiał się spojrzeć ku Bogu.
Przypisy
 • [1]
  BG Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, Bóg Jakóbów.
3:7
I WIEKUISTY powiedział: Przyglądając się, widziałem nędzę Mojego ludu, który przebywa w Micraim; poznałem jego cierpienia oraz słyszałem ich wołanie przed jego ciemięzcami.
3:8
Dlatego idę go ocalić z ręki Micrejczyków oraz wyprowadzić go z tej ziemi - do ziemi pięknej i przestronnej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, do siedziby Kanaanejczyków, Chittejczyków, Emorejczyków, Peryzejczyków, Chiwitów i Jebusytów.
3:9
A teraz, oto doszło do Mnie wołanie synów Israela oraz widziałem ucisk, którym uciskają ich Micrejczycy.
3:10
Tak więc, idź - Ja cię poślę do faraona[1]; wyprowadź Mój lud, synów Israela z Micraim.
Przypisy
 • [1]
  Tym faraonem był najprawdopodobniej Ramses III Wielki, znany u Greków pod nazwą Sezostrysa. Po nim panował trzynasty z jego synów - Mnefta III.
3:11
A Mojżesz powiedział do Boga: Kto ja jestem, bym poszedł do faraona i wyprowadził z Micraim synów Israela?
3:12
Zatem powiedział: Przecież będę z tobą - to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem... Zaś kiedy wyprowadzisz lud z Micraim, będziecie służyli Bogu przy tej górze.
3:13
A Mojżesz powiedział do Boga: Oto przyjdę do synów Israela i im powiem: Posłał mnie do was Bóg waszych ojców. Zaś gdy mi powiedzą: Jakie jest Jego Imię? Co im odpowiem?
3:14
A Bóg powiedział do Mojżesza: Ja Jestem Będący[1]. I powiedział: Tak powiesz synom Israela: Posyła mnie do was Będący[2].
Przypisy
 • [1]
  Dokładniej z hebr: BG, Cylkow: Będę, Który Będę.
 • [2]
  W języku hebrajskim to samo słowo, co w *3,14; Cylkow: Wieczny.
3:15
I Bóg jeszcze powiedział do Mojżesza: Tak powiesz synom Israela: Posłał mnie do was WIEKUISTY[1], Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Ic'haka i Bóg Jakóba. Oto Moje Imię na wieki i oto wspomnienie o Mnie od pokolenia do pokolenia.
Przypisy
 • [1]
  W języku hebrajskim - tetragramaton; tłumaczony także jako: Septuaginta PAN; BÓG. Żydzi na określenie tetragramatonu używają słowa Haszem (co znaczy: To określone Imię). Brak punktacji samogłoskowej tego słowa spowodował, że niektórzy (za Septuagintą) przyjmują do jego wymowy punktację hebrajskiego słowa Adonaj (co znaczy: Pan); porównaj: Jeremiasz 44,2; Jeremiasz 26.
3:16
Idź, zgromadź starszych Israela i im powiedz: Objawił mi się WIEKUISTY, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Ic'haka i Jakóba, i powiedział: Spojrzałem na was oraz na to, co wam uczyniono w Micraim.
3:17
Powiedziałem też: Wyprowadzę was z nędzy Micraimu do ziemi Kanaanejczyków, Chiwitów i Jebusytów, do ziemi opływającej mlekiem i miodem.
3:18
Więc usłuchają twojego głosu. Zatem przyjdziesz, ty oraz starsi Israela, do króla Micraimu i mu powiecie: Objawił się nam[1] WIEKUISTY, Bóg Ebrejczyków; dlatego chcemy pójść przez trzy dni drogą do pustyni, aby złożyć ofiary naszemu Bogu, WIEKUISTEMU.
Przypisy
 • [1]
  Dokładnie: spotkał nas.
3:19
Ale Ja wiem, że król Micraimu nie pozwoli wam odejść, nawet mimo przemożnej ręki...
3:20
Zatem wyciągnę Moją rękę oraz porażę Micraim wszystkimi Moimi cudami, które dokonam pośród niego. A potem was wypuści.
3:21
Dam też temu ludowi łaskę w oczach Micrejczyków i będzie, że gdy wyjdziecie - nie pójdziecie z niczym.
3:22
Lecz każda niewiasta wyprosi u swojej sąsiadki i u mieszkanki swojego domu - naczynia srebrne, naczynia złote i szaty, i włożycie to na waszych synów oraz na wasze córki, oraz złupicie[1] Micrejczyków.
Przypisy
 • [1]
  Cylkow: wypróżnicie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Aramejskie słowo "Raka" użyte przez Jezusa w (Mat 5:22) było używane jako znak wielkiego braku szacunku do kogoś. Znaczyło ono po prostu "pusto-głowy". Zazwyczaj było wypowiadane z pogardą.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.
Ps 37:23-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić