„Ale jako jest napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i w serce człowiecze nie wstąpiło, co nagotował Bóg tym, którzy go miłują.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 2,9

Nowa Biblia Gdańska
Księga: II Księga Mojżesza 1:9

1:1
Oto imiona[1] synów Israela przybyłych do Micraim. Z Jakóbem weszli, każdy ze swoim domem:
Przypisy
 • [1]
  Zwój rozpoczyna hebrajski spójnik, który charakteryzuje ją jako dalszy ciąg Pierwszej.
1:2
Reuben, Szymeon, Lewi i Jehuda;
1:3
Issachar, Zebulun i Binjamin;
1:4
Dan, Naftali, Gad i Aszer.
1:5
Zaś wszystkich dusz, które wyszły z biodra Jakóba[1], było siedemdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim.
Przypisy
 • [1]
  Czyli potomków.
1:6
I Josef umarł, a także wszyscy jego bracia oraz całe to pokolenie.
1:7
A synowie Israela rozplenili się, rozrodzili, rozmnożyli[1], wielce się wzmocnili oraz napełniła się nimi ziemia Goszen.
Przypisy
 • [1]
  Synonimy wyrażają, że rozmnożenie się ludności israelskiej nie nastąpiło od razu, lecz po upływie dłuższego czasu.
1:8
Powstał też nad Micraim nowy król[1], który nie znał Josefa.
Przypisy
 • [1]
  Zdaniem niektórych chodzi o nową dynastię (najprawdopodobniej 18-tą).
1:9
I powiedział do swojego ludu: Oto lud synów Israela stał się dla nas zbyt liczny i silny.
1:10
Mądrze z nim postąpmy, aby się nie rozmnożył; bo gdyby przyszła wojna i on przyłączy się do naszych nieprzyjaciół, będzie walczył przeciwko nam oraz ujdzie[1] z tej ziemi.
Przypisy
 • [1]
  Dokładnie: wstąpi, wejdzie (z niżej położonego Micraimu/Egiptu - do Kanaanu).
1:11
Zatem ustanowił nad nim nadzorców robocizny, aby go dręczyli ciężkimi robotami. To on zbudował miasta na zapasy dla faraona - Pithom[1] i Raamses.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Bożek słońca.
1:12
Ale im bardziej go udręczali, tym bardziej się rozmnażał i tym bardziej rozrastał; zatem się zatrwożyli[1] z uwagi na synów Israela.
Przypisy
 • [1]
  To hebrajskie słowo oznacza obawę przed nieznaną, tajemniczą potęgą; inni: byli zmartwieni.
1:13
I Micrejczycy srogo ujarzmili synów Israela.
1:14
Zaś ich życie czynili gorzkim, ciężką robotą przy glinie, cegłach i wszelkiej pracy na polu, przy której bez litości ich ujarzmiali.
1:15
Król Micraim powiedział też do ebrejskich[1] położnych, z których imię jednej to Szyfra, a imię drugiej - Pua,
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: hebrajskich.
1:16
Mówiąc: Gdy będziecie przy porodach Ebrejek, uważajcie na krzesło porodowe; jeśli to syn - zabijcie go, a jeżeli córka - niechaj zostanie żywa.
1:17
Ale położne obawiały się Boga i nie czyniły tak, jak im powiedział król Micraim, lecz zostawiały dzieci przy życiu.
1:18
Więc król Micraim wezwał położne oraz do nich powiedział: Czemu to uczyniłyście i zostawiacie dzieci przy życiu?
1:19
Zaś położne powiedziały do faraona: Dlatego, że Ebrejki[1] nie są takie, jak micrejskie niewiasty; gdyż są zdrowe. Rodzą, zanim przyjdzie do nich położna.
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Hebrajski.
1:20
Bóg też dał powodzenie położnym, więc lud się mnożył i wielce wzrastał.
1:21
A ponieważ położne obawiały się Boga, pobudował im domy.
1:22
Zaś faraon tak rozkazał całemu swojemu ludowi: Każdego nowonarodzonego syna wrzućcie do rzeki, a każdą córkę zostawcie przy życiu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami...
II Tym 1:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz zmienił imię Hoszei na Jozue (IV Mojż 13:16).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego,
Gal 1:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić