„Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych, którzy są uświęceni w Bogu Ojcu i są zachowani dla Jezusa Chrystusa.”

Biblia Przekład Toruński: List Judy 1,1

Nowa Biblia Gdańska
Księga: II Księga Mojżesza 1:1

1:1
Oto imiona[1] synów Israela przybyłych do Micraim. Z Jakóbem weszli, każdy ze swoim domem:
Przypisy
 • [1]
  Zwój rozpoczyna hebrajski spójnik, który charakteryzuje ją jako dalszy ciąg Pierwszej.
1:2
Reuben, Szymeon, Lewi i Jehuda;
1:3
Issachar, Zebulun i Binjamin;
1:4
Dan, Naftali, Gad i Aszer.
1:5
Zaś wszystkich dusz, które wyszły z biodra Jakóba[1], było siedemdziesiąt dusz; a Josef był już w Micraim.
Przypisy
 • [1]
  Czyli potomków.
1:6
I Josef umarł, a także wszyscy jego bracia oraz całe to pokolenie.
1:7
A synowie Israela rozplenili się, rozrodzili, rozmnożyli[1], wielce się wzmocnili oraz napełniła się nimi ziemia Goszen.
Przypisy
 • [1]
  Synonimy wyrażają, że rozmnożenie się ludności israelskiej nie nastąpiło od razu, lecz po upływie dłuższego czasu.
1:8
Powstał też nad Micraim nowy król[1], który nie znał Josefa.
Przypisy
 • [1]
  Zdaniem niektórych chodzi o nową dynastię (najprawdopodobniej 18-tą).
1:9
I powiedział do swojego ludu: Oto lud synów Israela stał się dla nas zbyt liczny i silny.
1:10
Mądrze z nim postąpmy, aby się nie rozmnożył; bo gdyby przyszła wojna i on przyłączy się do naszych nieprzyjaciół, będzie walczył przeciwko nam oraz ujdzie[1] z tej ziemi.
Przypisy
 • [1]
  Dokładnie: wstąpi, wejdzie (z niżej położonego Micraimu/Egiptu - do Kanaanu).
1:11
Zatem ustanowił nad nim nadzorców robocizny, aby go dręczyli ciężkimi robotami. To on zbudował miasta na zapasy dla faraona - Pithom[1] i Raamses.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Bożek słońca.
1:12
Ale im bardziej go udręczali, tym bardziej się rozmnażał i tym bardziej rozrastał; zatem się zatrwożyli[1] z uwagi na synów Israela.
Przypisy
 • [1]
  To hebrajskie słowo oznacza obawę przed nieznaną, tajemniczą potęgą; inni: byli zmartwieni.
1:13
I Micrejczycy srogo ujarzmili synów Israela.
1:14
Zaś ich życie czynili gorzkim, ciężką robotą przy glinie, cegłach i wszelkiej pracy na polu, przy której bez litości ich ujarzmiali.
1:15
Król Micraim powiedział też do ebrejskich[1] położnych, z których imię jednej to Szyfra, a imię drugiej - Pua,
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: hebrajskich.
1:16
Mówiąc: Gdy będziecie przy porodach Ebrejek, uważajcie na krzesło porodowe; jeśli to syn - zabijcie go, a jeżeli córka - niechaj zostanie żywa.
1:17
Ale położne obawiały się Boga i nie czyniły tak, jak im powiedział król Micraim, lecz zostawiały dzieci przy życiu.
1:18
Więc król Micraim wezwał położne oraz do nich powiedział: Czemu to uczyniłyście i zostawiacie dzieci przy życiu?
1:19
Zaś położne powiedziały do faraona: Dlatego, że Ebrejki[1] nie są takie, jak micrejskie niewiasty; gdyż są zdrowe. Rodzą, zanim przyjdzie do nich położna.
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Hebrajski.
1:20
Bóg też dał powodzenie położnym, więc lud się mnożył i wielce wzrastał.
1:21
A ponieważ położne obawiały się Boga, pobudował im domy.
1:22
Zaś faraon tak rozkazał całemu swojemu ludowi: Każdego nowonarodzonego syna wrzućcie do rzeki, a każdą córkę zostawcie przy życiu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
Jer 30:10

W Chrystusie

Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości I macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności,
Kol 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Odbiorców Ewangelii można podzielić na poszczególne "grupy". Mateusz pisze dla Żydów. Marek pisze dla Rzymian a Łukasz pisze dla nawróconych z pogan.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
I Tes 5:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić