„Jako napisano w zakonie Mojżeszowym, to wszytko złe przyszło na nas, a nie prosiliśmy oblicza twego, Panie Boże nasz, abyśmy się nawrócili od nieprawości naszych a myślili o prawdzie twojej.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Daniela 9,13

Nowa Biblia Gdańska
Księga: 2 Księga Królów 1:2

1:1
Po śmierci Ahaba, Moab[1] zbuntował się przeciw Israelowi.
Przypisy
 • [1]
  Od czasów Dawida, Moabici składali haracz królom Israela. 2 Samuela 8,2.
1:2
Kiedy więc Achazja[1] spadł przez kraty swojej górnej komnaty w Szomronie[2] i zaniemógł, wyprawił posłów i im polecił: Idźcie i poradźcie się Baal Zebuba[3], bożka Ekronu, czy wyzdrowieję z tej choroby.
Przypisy
 • [1]
  Syn Ahaba i jego następca.
 • [2]
  Spolszczone: Samarii.
 • [3]
  Narodowe, demoniczne bóstwo Pelisztinów (Filistynów). Ekron – jedna z pięciu filistyńskich rezydencji.
1:3
Zaś anioł Boży powiedział do Eliasza, Tysbity: Wstań, wyrusz naprzeciw posłów króla Szomronu i im powiedz: Czyż nie ma Boga w Israelu, że idziecie radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu?
1:4
Dlatego tak mówi WIEKUISTY: Z łoża, na które wszedłeś – już nie zejdziesz, lecz musisz umrzeć! Więc Eliasz poszedł.
1:5
Zatem, kiedy posłowie do niego wrócili, Achazja ich zapytał: Czemu wróciliście?
1:6
Więc mu odpowiedzieli: Wystąpił naprzeciw nam jakiś mąż oraz do nas powiedział: Idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał i mu powiedzcie: Tak mówi WIEKUISTY: Czyż nie ma w Israelu Boga, że posyłasz by radzić się Baal Zebuba, bożka Ekronu? Dlatego nie zejdziesz już z łoża, na które wszedłeś, lecz musisz umrzeć!
1:7
Zatem ich spytał: Jak wyglądał ten mąż, co naprzeciw was wystąpił i powiedział do was te słowa?
1:8
Więc mu odpowiedzieli: To mąż kosmaty[1], a na swych biodrach był przepasany skórzanym pasem. Wtedy powiedział: To był Eliasz, Tysbita.
Przypisy
 • [1]
  Także: kędzierzawy; inni: przybrany w włosiennicę.
1:9
Po czym wyprawił po niego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma żołnierzami. A kiedy do niego wszedł – bowiem siedział na wierzchołku góry – powiedział do niego: Mężu Boży! Król rozkazał, abyś zszedł!
1:10
Lecz Eliasz odpowiadając, rzekł do pięćdziesiątnika: Jeśli jestem Bożym mężem, niech z nieba spadnie ogień i pochłonie ciebie, i twoich pięćdziesięciu! Zatem z nieba spadł ogień oraz go pochłonął, wraz z jego pięćdziesięcioma.
1:11
Potem znowu wyprawił innego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma. A ten się odezwał i powiedział: Mężu Boży! Tak rozkazał król: Natychmiast zejdź!
1:12
A Eliasz odpowiadając, rzekł do nich: Jeśli jestem Bożym mężem, niech spadnie ogień oraz pochłonie ciebie i twoich pięćdziesięciu! Więc z nieba spadł Boży ogień oraz go pochłonął, wraz z jego pięćdziesięcioma.
1:13
Zatem znowu wyprawił trzeciego pięćdziesiątnika, wraz z jego pięćdziesięcioma. A gdy ten trzeci pięćdziesiątnik wszedł i przybył, padł przed Eliaszem na kolana oraz błagał go, mówiąc: Mężu Boży! Niech moje życie coś znaczy w twoich oczach, i życie tych pięćdziesięciu twoich sług!
1:14
Oto z nieba spadł ogień i pochłonął dwóch pierwszych pięćdziesiątników, wraz z ich pięćdziesięcioma; lecz teraz, niech moje życie coś znaczy w twoich oczach!
1:15
Zaś anioł WIEKUISTEGO powiedział do Eliasza: Zejdź z nim i go się nie obawiaj. Więc wstał oraz zszedł z nim do króla.
1:16
I do niego powiedział: Tak mówi WIEKUISTY: Ponieważ wyprawiłeś posłów, by się poradzić Baal Zebuba, bożka Ekronu, jakby nie było Boga w Israelu, aby się radzić Jego słowa - dlatego już nie zejdziesz z łoża, na które wszedłeś; musisz umrzeć!
1:17
Zatem umarł według słowa WIEKUISTEGO, które wypowiedział Eliasz; a ponieważ nie miał syna, zamiast niego - drugiego roku Jorama, syna Jozafata, króla judzkiego - objął rządy Joram.
1:18
A co do innych spraw Achazji, to spisano to przecież w Księdze Dziejów Królów Israelskich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...
Ps 16:7-9

W Chrystusie

W którym wspólnie jesteście budowani na siedzibę Boga w Duchu.
NBG Efez 2:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W każdej księdze Nowego Testamentu możemy znaleźć słowo "łaska" za wyjątkiem: Ewangelii Marka, 1 Listu Jana i 3 Listu Jana.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.
Iz 40:29-31


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić