„Ręce jego są jako pierścienie złote osadzone drogiem kamieniem jako hiacyntem; żywot jego jest jako kość biała słoniowa oprawiona szafirem.”

Biblia Brzeska: Pieśń nad Pieśniami 5,14

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 7:13

7:1
I BÓG powiedział do Noacha: Wejdź do arki, ty i cały[1] twój dom, bo upatrzyłem ciebie jako sprawiedliwego przede Mną w tym wieku[2].
Przypisy
  • [1]
    Chodzi nie tylko o rodzinę, ale i o dobytek, sprzęty oraz narzędzia.
  • [2]
    Także: plemieniu, pokoleniu.
7:2
Zabierzesz ze sobą po siedmioro z wszelkiego czystego bydła - samca i jego samicę; zaś ze zwierząt nieczystych po parze - samca i jego samicę.
7:3
Również po siedmioro z ptactwa nieba - samca oraz samicę, by zachować ich nasienie na całej powierzchni ziemi.
7:4
Gdyż po dodatkowo siedmiu dniach, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, spuszczę na ziemię deszcz oraz zgładzę z oblicza ziemi wszelki byt, który utworzyłem.
7:5
Zatem Noach spełnił wszystko tak, jak mu polecił Bóg.
7:6
A Noach był wtedy w wieku sześciuset lat. I nastał potop - wody na ziemi.
7:7
Zaś Noach wszedł do arki z powodu wód potopu, a z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów.
7:8
Także z czystego bydła, z nieczystych zwierząt, z ptactwa i ze wszystkiego, co się rusza po ziemi,
7:9
Do arki weszły z Noachem do pary - samiec i samica, jak Bóg polecił Noachowi.
7:10
A po siedmiu dniach stało się, że na ziemi nastały wody potopu.
7:11
Sześćsetnego roku życia Noacha, drugiego miesiąca, siedemnastego dnia tego miesiąca - w ten dzień rozwarły się wszystkie źródła bezmiernej otchłani i otworzyły się spusty niebios.
7:12
A deszcz padał na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
7:13
Właśnie owego dnia wszedł do arki Noach oraz Szem, Cham i Jafet - synowie Noacha, także żona Noacha, oraz z nimi trzy żony jego synów.
7:14
Oni oraz według swego rodzaju wszelki zwierz, wszelkie bydło według swojego rodzaju, wszelki płaz pełzający po ziemi według swojego rodzaju, oraz wszystko co lata według swego rodzaju - wszelkie skrzydlate ptactwo.
7:15
Tak więc, do arki weszło z Noachem do pary z każdej cielesnej natury, w której było tchnienie życia.
7:16
A z tych, które weszły, wszedł samiec i samica z każdej cielesnej natury - jak mu polecił Bóg. I WIEKUISTY, Bóg, zamknął za nim.
7:17
Zatem na ziemi był potop przez czterdzieści dni. I wody stały się wielkie oraz podniosły arkę, więc uniosła się wysoko nad ziemię.
7:18
A wody się wzmogły oraz bardzo wezbrały na ziemi; wiec arka pływała po powierzchni wody.
7:19
Zaś wody na ziemi wzmagały się coraz bardziej oraz pokryły wszystkie wysokie góry, co są pod całym niebem.
7:20
Wody wezbrały ponad szczyty na piętnaście łokci, zatem góry zostały zakryte.
7:21
Wyginęła też wszelka cielesna natura, która się poruszała na ziemi - z ptactwa, z bydła, ze zwierząt oraz z wszelkiego roju rojącego się na ziemi; a także wszyscy ludzie.
7:22
Pomarło wszystko, w czyje nozdrza był tchnięty duch życia, ze wszystkiego, co było na lądzie.
7:23
Tak Bóg zgładził na obliczu ziemi cały byt, od człowieka do bydlęcia, płaza i ptaka nieba; te zostały zgładzone z ziemi. A pozostał tylko Noach i to, co było z nim w arce.
7:24
Zaś wody opanowały ziemię na sto pięćdziesiąt dni.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pierwsza wojna jaka miała miejsce odbyła się w Dolinie Syddim (Morze słone) (I Mojż 14:2-3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
I Jan 1:8-9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić