„W pośrodku zabitych położyli łoże swoje ze wszytką wielkością, w koło niego groby jego i oni wszytcy nieobrzezańcy pobici są mieczem, którzy czyniąc strach w ziemi żywiących, odnieśli pohańbienie swe z tymi, co zstępują do grobu i poległ wpośród pobitych.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 32,25

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 4:5

4:1
Zaś Adam poznał cieleśnie Chawę, swoją żonę, więc poczęła i urodziła Kaina[1]; bo powiedziała: Nabyłam mężczyznę od WIEKUISTEGO.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Nabyty.
4:2
I jeszcze urodziła jego brata - Hebla[1]. Hebel był pasterzem trzód, zaś Kain uprawiał rolę.
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Abla; co znaczy: Tchnienie, znikomość.
4:3
A po pewnym czasie stało się, że Kain przyniósł WIEKUISTEMU dar z owoców ziemi;
4:4
Także Hebel przyniósł z pierworodnych swojej trzody oraz z ich tłuszczu. Zaś PAN wejrzał na Hebla oraz na jego dar;
4:5
Ale na Kaina i na jego dar nie wejrzał. Więc to bardzo gniewało Kaina oraz zapadły się jego policzki.
4:6
A WIEKUISTY powiedział do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu się zapadły twoje policzki?
4:7
Przecież jeżeli się poprawisz[1] - twoje pozostanie pierwszeństwo; a jeśli się nie poprawisz - u drzwi leży wina; a ma ona skłonność do ciebie, lecz ty masz nad nią panować.
Przypisy
 • [1]
  Także: będziesz czynił dobrze, śmiało podniesiesz oblicze.
4:8
Więc Kain powiedział[1] to swojemu bratu Heblowi. Także się stało, że kiedy byli na polu, Kain powstał[2] na swojego brata Hebla i go zabił.
Przypisy
 • [1]
  Inni talmudyści podają (dalej: inni), że to słowo również znaczy: knuł przeciwko.
 • [2]
  Inni: czatował.
4:9
A WIEKUISTY powiedział do Kaina: Gdzie jest twój brat Hebel? Zatem odpowiedział: Nie wiem; czyż to ja jestem stróżem mojego brata?
4:10
A Bóg powiedział: Co uczyniłeś! Głos krwi twojego brata woła do Mnie z ziemi.
4:11
Bądź teraz wyklętym z ziemi[1], co otworzyła swą paszczę, by z twej ręki przyjąć krew twojego brata.
Przypisy
 • [1]
  Inni: bardziej niż ziemia.
4:12
Kiedy będziesz uprawiał rolę, nie wyda ci więcej swej siły; będziesz tułaczem oraz zbiegiem na ziemi.
4:13
Zaś Kain powiedział do WIEKUISTEGO: Zbyt wielką jest moja kara, abym ją zniósł.
4:14
Oto dziś mnie wypędzasz z C oblicza tego kraju, bym się ukrywał przed Twym obliczem, i był tułaczem oraz zbiegiem na ziemi; przecież ktokolwiek mnie spotka, ten mnie zabije.
4:15
A WIEKUISTY powiedział do niego: Zaiste, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną pomstę. WIEKUISTY uczynił też znak[1] dla Kaina, by go nikt nie zabijał, kto go spotka.
Przypisy
 • [1]
  Raczej broń niż piętno.
4:16
I tak Kain uszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO oraz osiadł w krainie Nod[1], na wschodzie od Edenu.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Ucieczka, wygnanie.
4:17
Kain poznał też swoją żonę, więc poczęła i urodziła Chanocha[1]; wtedy także, budując miasto, nadał temu miastu nazwę od imienia swojego syna – Chanoch.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Poświęcony; spolszczone: Enoch.
4:18
A Chanochowi urodził się Irad; zaś Irad spłodził Mechujaela, a Mechujael spłodził Metuszaela, a Metuszael spłodził Lemecha[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Potężny; inni: Niszczyciel.
4:19
Zaś Lemech pojął sobie dwie żony; imię jednej to Ada[1], a imię drugiej to Cylla[2].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Ozdoba.
 • [2]
  Co znaczy: Cień.
4:20
Ada urodziła Jabala; to on stał się ojcem tych, co mieszkają w namiotach, przy hodowli bydła.
4:21
Zaś imię jego brata to Jubal; ten stał się ojcem grających na cytrze oraz podwójnym flecie.
4:22
Zaś Cylla, ona też urodziła Tubal - Kaina, który z miedzi oraz żelaza wykuwał wszelkie rolnicze narzędzia. A siostrą Tubal - Kaina była Naama[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Nadobna, Rozkoszna.
4:23
Potem Lemech powiedział do swych żon: Słuchajcie mojego głosu Ado i Cyllo - żony Lemecha, nadstawcie ucho ku mojej mowie. Oto zabiłem mężów za moją ranę, a za mój siniec - młodzieńców.
4:24
Jeśli Kain miał być siedem razy pomszczony, to Lemech będzie siedemdziesiąt siedem razy[1].
Przypisy
 • [1]
  Dosłownie: liczbę okrągłą, nieokreśloną.
4:25
Zaś Adam jeszcze raz poznał swoją żonę, więc urodziła syna oraz nazwała jego imię Szet[1], mówiąc: Gdyż Bóg dał mi inne potomstwo, zamiast Hebla, którego zabił Kain.
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Set; co znaczy: Zastępca.
4:26
A Szetowi także urodził się syn i nazwał jego imię Enosz[1]. Wtedy to zaczęto wzywać[2] Imienia WIEKUISTEGO, Boga.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Słaby, znikomy.
 • [2]
  Także: ogłaszać, czcić; nadawać rzeczom i ludziom nazwy pochodzące od Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mrówki wymienione są dwukrotnie w Biblii: (Przyp 6:6) "Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał" i (Przyp 30:25) "Mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
Jan 14:3


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić