„Zachęcam was więc ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani,”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 4,1

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 4:20

1Zaś Adam poznał cieleśnie Chawę, swoją żonę, więc poczęła i urodziła Kaina[1]; bo powiedziała: Nabyłam mężczyznę od WIEKUISTEGO. 2I jeszcze urodziła jego brata - Hebla[1]. Hebel był pasterzem trzód, zaś Kain uprawiał rolę. 3A po pewnym czasie stało się, że Kain przyniósł WIEKUISTEMU dar z owoców ziemi; 4Także Hebel przyniósł z pierworodnych swojej trzody oraz z ich tłuszczu. Zaś PAN wejrzał na Hebla oraz na jego dar; 5Ale na Kaina i na jego dar nie wejrzał. Więc to bardzo gniewało Kaina oraz zapadły się jego policzki. 6A WIEKUISTY powiedział do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu się zapadły twoje policzki? 7Przecież jeżeli się poprawisz[1] - twoje pozostanie pierwszeństwo; a jeśli się nie poprawisz - u drzwi leży wina; a ma ona skłonność do ciebie, lecz ty masz nad nią panować. 8Więc Kain powiedział[1] to swojemu bratu Heblowi. Także się stało, że kiedy byli na polu, Kain powstał[2] na swojego brata Hebla i go zabił. 9A WIEKUISTY powiedział do Kaina: Gdzie jest twój brat Hebel? Zatem odpowiedział: Nie wiem; czyż to ja jestem stróżem mojego brata? 10A Bóg powiedział: Co uczyniłeś! Głos krwi twojego brata woła do Mnie z ziemi. 11Bądź teraz wyklętym z ziemi[1], co otworzyła swą paszczę, by z twej ręki przyjąć krew twojego brata. 12Kiedy będziesz uprawiał rolę, nie wyda ci więcej swej siły; będziesz tułaczem oraz zbiegiem na ziemi. 13Zaś Kain powiedział do WIEKUISTEGO: Zbyt wielką jest moja kara, abym ją zniósł. 14Oto dziś mnie wypędzasz z C oblicza tego kraju, bym się ukrywał przed Twym obliczem, i był tułaczem oraz zbiegiem na ziemi; przecież ktokolwiek mnie spotka, ten mnie zabije. 15A WIEKUISTY powiedział do niego: Zaiste, ktokolwiek by zabił Kaina, poniesie siedmiokrotną pomstę. WIEKUISTY uczynił też znak[1] dla Kaina, by go nikt nie zabijał, kto go spotka. 16I tak Kain uszedł sprzed oblicza WIEKUISTEGO oraz osiadł w krainie Nod[1], na wschodzie od Edenu. 17Kain poznał też swoją żonę, więc poczęła i urodziła Chanocha[1]; wtedy także, budując miasto, nadał temu miastu nazwę od imienia swojego syna – Chanoch. 18A Chanochowi urodził się Irad; zaś Irad spłodził Mechujaela, a Mechujael spłodził Metuszaela, a Metuszael spłodził Lemecha[1]. 19Zaś Lemech pojął sobie dwie żony; imię jednej to Ada[1], a imię drugiej to Cylla[2]. 20Ada urodziła Jabala; to on stał się ojcem tych, co mieszkają w namiotach, przy hodowli bydła. 21Zaś imię jego brata to Jubal; ten stał się ojcem grających na cytrze oraz podwójnym flecie. 22Zaś Cylla, ona też urodziła Tubal - Kaina, który z miedzi oraz żelaza wykuwał wszelkie rolnicze narzędzia. A siostrą Tubal - Kaina była Naama[1]. 23Potem Lemech powiedział do swych żon: Słuchajcie mojego głosu Ado i Cyllo - żony Lemecha, nadstawcie ucho ku mojej mowie. Oto zabiłem mężów za moją ranę, a za mój siniec - młodzieńców. 24Jeśli Kain miał być siedem razy pomszczony, to Lemech będzie siedemdziesiąt siedem razy[1]. 25Zaś Adam jeszcze raz poznał swoją żonę, więc urodziła syna oraz nazwała jego imię Szet[1], mówiąc: Gdyż Bóg dał mi inne potomstwo, zamiast Hebla, którego zabił Kain. 26A Szetowi także urodził się syn i nazwał jego imię Enosz[1]. Wtedy to zaczęto wzywać[2] Imienia WIEKUISTEGO, Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Papierowe dokumenty umieszczone w glinianych naczyniach mogły przetrwać bardzo długi okres czasu (Jer 32:14). Tak właśnie przetrwały Zwoje z Morza Martwego które przechowywane w ten właśnie sposób zostały odnalezione tysiące lat po ich napisaniu.
Zwoje znad Morza Martwego

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić