„Jesli tedy ze mną masz społeczność, przyjmi go jako mnie.”

Biblia Brzeska: List św. Pawła do Filemona 1,17

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 22:1

22:1
Po tych wypadkach stało się, że Bóg doświadczył Abrahama, mówiąc do niego: Abrahamie; a on rzekł: Oto jestem.
22:2
Więc powiedział: Weź twego syna, twojego jedynaka, którego miłujesz - Ic'haka, idź do ziemi Moria oraz na jednej z gór, którą ci wskażę, złóż go tam jako całopalenie.
22:3
Więc Abraham wstał rano, osiodłał swojego osła, zabrał ze sobą dwoje sług i swojego syna Ic'haka, narąbał drzewa do całopalenia, podniósł się oraz poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg.
22:4
Trzeciego dnia Abraham podniósł swoje oczy oraz ujrzał z daleka to miejsce.
22:5
Zatem Abraham powiedział do swoich sług: Wy tu zostańcie przy ośle, a ja i chłopiec pójdziemy do tego miejsca, pokłonimy się oraz do was wrócimy.
22:6
Abraham wziął także drzewo na całopalenie i włożył je na swojego syna Ic'haka. Wziął też w swoją rękę ogień, nóż i obaj poszli razem.
22:7
Zaś Ic'hak powiedział do swojego ojca Abrahama, mówiąc: Mój ojcze. Więc rzekł: Oto jestem, mój synu. Powiedział także: Oto ogień i drzewo, a gdzie jagnię na całopalenie?
22:8
A Abraham powiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, mój synu. I obaj szli razem.
22:9
Potem przybyli do miejsca o którym mówił mu Bóg; a Abraham zbudował tam ofiarnicę, ułożył drzewo, związał swojego syna Ic'haka oraz położył go na ofiarnicę, ponad drzewem.
22:10
Abraham wyciągnął także swoją rękę oraz wziął nóż, by zarżnąć swojego syna.
22:11
Ale anioł WIEKUISTEGO zawołał z Nieba i powiedział: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: Oto jestem.
22:12
Więc powiedział: Nie wyciągaj twojej ręki na chłopca oraz nic mu nie rób; gdyż teraz wiem, że jesteś bogobojnym i z Mojego powodu nie oszczędzałeś twego syna, twojego jedynaka.
22:13
Zaś Abraham podniósł swoje oczy i spojrzał; a oto jakiś baran, co był w gęstwinie[1], uwiązł swoimi rogami. Więc Abraham poszedł, wziął barana oraz złożył go na całopalenie, zamiast swojego syna.
Przypisy
 • [1]
  BG w cierniu.
22:14
Abraham nazwał też imię owego miejsca: WIEKUISTY Ukazuje[1]; stąd mówią po dzień dzisiejszy: Na górze WIEKUISTEGO będzie ukazane.
Przypisy
 • [1]
  Także: ogląda; doświadcza; wie.
22:15
A anioł WIEKUISTEGO po raz drugi zawołał z Nieba na Abrahama.
22:16
I powiedział: Przysięgam na Siebie - powiada WIEKUISTY; ponieważ to uczyniłeś i nie oszczędzałeś twego syna, twojego jedynaka,
22:17
że pobłogosławię cię i rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy nieba, jak piasek, co jest na brzegu morza; także twój ród zdobędzie bramy twoich wrogów.
22:18
W twym potomstwie będą błogosławione[1] wszystkie narody ziemi, w nagrodę za to, że usłuchałeś Mojego głosu.
Przypisy
 • [1]
  Także: chwalić, sławić; wielbić Boga.
22:19
Potem Abraham wrócił do swoich sług, więc powstali i razem poszli do Beer-Szeby.
22:20
[1] A po tych wypadkach stało się, że doniesiono Abrahamowi, co następuje: Otóż i Milka urodziła synów twojemu bratu Nachorowi:
Przypisy
 • [1]
  Celem podanego tu rodowodu jest wykazanie pokrewieństwa Abrahama z Ribką (z greki Rebeką).
22:21
Uca - jego pierworodnego; jego brata Buza, Kemuela - ojca Aramu,
22:22
Keseda, Chazoa, Pildosza, Idlafa i Betuela.
22:23
A Betuel spłodził Ribkę[1]. Tych ośmiu Milka urodziła Nachorowi, bratu Abrahama.
Przypisy
 • [1]
  Ewentualnie Riwkę; z greki Rebekę.
22:24
A jego nałożnica, imieniem Reuma urodziła: Tebacha, Gachama, Tachasza i Maacha.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Gal 4:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nie zdradza nam imienia córki Herodiady która tańczyła przed Królem Herodem i poprosiła go o głowę Jana Chrzciciela (Mat 14:6-12, Mar 6:21-29). Józef Flawiusz żydowski historyk, twierdził że nazywała się ona "Salome".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić