„I był mędrszym nad wszytki ine ludzi więcej niż Etan Ezraita i Heman i Chalkol i Dorda, synowie Maholowi, a był sławny, po wszech narodziech okolicznych.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 4,31

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 2:13

2:1
I były spełnione niebiosa, ziemia oraz cały ich zastęp.
2:2
A siódmego dnia Bóg skończył Swoje dzieło, które uczynił; więc siódmego dnia odpoczął po całym Swoim dziele, które uczynił.
2:3
Bóg też pobłogosławił dzień siódmy oraz go poświęcił[1]; bowiem w nim Bóg zaprzestał czynić wszystkie Swoje dzieła, które stworzył.
Przypisy
 • [1]
  W znaczeniu: odłączył z rzędu dni powszednich.
2:4
Oto narodzenie[1] niebios i ziemi, przy ich stworzeniu, w czasie, w którym WIEKUISTY[2], Bóg, uczynił niebo i ziemię.
Przypisy
 • [1]
  Inni: dzieje, genealogia; także: powstanie, początek.
 • [2]
  Imię Boga podane Mojżeszowi (II Mojżesza 3,14) i zapisane tetragramem, chociaż jest tłumaczone jako WIEKUISTY, BÓG, PAN - zawsze będzie pisane dużymi literami.
2:5
Lecz zanim był na ziemi jakiś krzew polny i zanim wzeszło jakieś polne ziele, WIEKUISTY, Bóg, nie spuścił deszczu na ziemię; nie było także człowieka, aby uprawiał ziemię;
2:6
Ale z ziemi wznosiła się para oraz zrosiła całą powierzchnię ziemi.
2:7
I tak WIEKUISTY, Bóg, utworzył człowieka z prochu ziemi oraz tchnął w jego nozdrza dech życia, a człowiek stał się istotą żyjącą.
2:8
Zaś WIEKUISTY, Bóg, wcześniej zasadził ogród w Edenie[1], po czym umieścił tam człowieka, którego stworzył.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Rozkoszy.
2:9
WIEKUISTY, Bóg, wyprowadził też z ziemi wszelkie urocze na spojrzenie i smaczne do spożycia drzewo, a w środku ogrodu drzewo Życia oraz drzewo Poznania Dobrego i Złego.
2:10
Zaś z Edenu wypływa strumień dla zraszania ogrodu, a stamtąd się rozdziela i rozpada na cztery odnogi.
2:11
Nazwa jednej to Piszon[1]; to ta, co okrąża całą ziemię Chawila, gdzie jest złoto.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Szeroko się rozlewający.
2:12
A złoto tego kraju jest wyborowe; tam też jest Bdellion[1] i kamień berylowy.
Przypisy
 • [1]
  Nie wiadomo, co to słowo dokładnie oznacza (najprawdopodobniej minerał z okolic morza Kaspijskiego, lub aromatyczną żywicę).
2:13
A nazwa drugiego strumienia to Gichon[1]; to ten, który okrąża całą ziemię Kusz[2]
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Bystry.
 • [2]
  Późniejszą Etiopię.
2:14
A nazwa trzeciego strumienia to Chidekel[1]; to ten, co płynie na wschód Aszuru[2]. A czwartym strumieniem jest Frat[3].
Przypisy
 • [1]
  S: Tygrys.
 • [2]
  Względnie: Aszszuru; S: Asyrii (Assyrii).
 • [3]
  S: Eufrat.
2:15
I WIEKUISTY, Bóg, wziął człowieka oraz go osadził w ogrodzie Eden, by go uprawiał i dozorował.
2:16
WIEKUISTY, Bóg, przykazał też człowiekowi[1], mówiąc: Możesz spożywać z każdego drzewa ogrodu;
Przypisy
 • [1]
  Adamowi; co znaczy: człowiekowi.
2:17
Ale z drzewa Poznania Dobrego i Złego - nie będziesz z niego spożywał; bo gdy z niego spożyjesz, wydany śmierci[1] - umrzesz.
Przypisy
 • [1]
  Także: przedwcześnie S: śmiercią umrzesz.
2:18
PAN Bóg także powiedział: Nie jest dobrze, aby człowiek pozostał samotnym; uczynię mu pomoc, jemu odpowiednią.
2:19
I PAN Bóg, który utworzył z ziemi wszystkie dzikie zwierzęta, i całe ptactwo nieba, przyprowadził je do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A jak człowiek nazwie każdą żywą istotę - taką będzie jej nazwa.
2:20
Więc człowiek nadał nazwy całemu bydłu, ptactwu nieba i wszelkiemu dzikiemu zwierzowi; ale nie znalazł pomocy dla człowieka, dla niego odpowiedniej.
2:21
Ale WIEKUISTY, Bóg, przypuścił odurzenie na człowieka i on zasnął; wyjął też jedno z jego żeber oraz zwarł za nim ciało.
2:22
I PAN Bóg ukształtował żebro, które wyjął z człowieka - na niewiastę oraz przyprowadził ją do człowieka.
2:23
A człowiek powiedział: Tym razem to jest kość z moich kości oraz cielesna natura z mojej cielesnej natury; tę będą nazywać mężatką, bo ona jest wzięta z męża.
2:24
Dlatego mąż opuszcza swojego ojca i swoją matkę, a łączy się ze swą żoną oraz stają się dla jednego ciała wewnętrznego[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: osobowości opartej na cielesnej naturze, cielesnej natury.
2:25
A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, ale się nie wstydzili.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
I Piotr 2:9-10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Okres czasu pomiędzy wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu zwany jest "Okresem międzytestamentalnym". Ogólnie uważa się że trwał nieco ponad 400 lat z tego powodu zwany jest także "400 latami ciszy" ponieważ nie było w tym czasie słowa proroczego od Boga. (W tym okresie zostały napisane niektóre księgi apokryficzne).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze; Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
II Tym 2:11-13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić