„Czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego Ja będę wam błogosławił.”

Biblia Warszawska: Księga Aggeusza 2,19

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 17:13

17:1
A kiedy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Abramowi WIEKUISTY oraz do niego powiedział: Ja jestem Bóg Wszechpotężny[1], chodź przede mną oraz bądź nieskazitelny.
Przypisy
 • [1]
  Także: Wszechmocny, Wszechwładca; inni (etymologicznie) Życiodawca, Karmiciel.
17:2
Ustanowię też Moje przymierze pomiędzy Mną - a tobą oraz rozmnożę cię bardzo, a bardzo.
17:3
Więc Abram padł na swoje oblicze, a Bóg z nim mówił i powiedział:
17:4
Ja, oto moje przymierze z tobą: Będziesz ojcem mnóstwa narodów,
17:5
Zaś twe imię nie będzie nadal zwane Abram, lecz twoje imię będzie - Abraham[1], gdyż ustanawiam cię ojcem mnóstwa narodów.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Ojciec mnóstwa.
17:6
I bardzo, a bardzo cię rozplenię, rozkrzewię cię w narody oraz wyjdą z ciebie królowie.
17:7
Utwierdzę moje przymierze - przymierzem wiecznym, pomiędzy Mną - a tobą, i między twoim potomstwem po tobie, w ich pokoleniach, abym był ci Bogiem, i twojemu potomstwu po tobie.
17:8
Oddam ci także oraz twoim potomkom po tobie, w wieczne posiadanie ziemię twojego pielgrzymstwa - całą ziemię Kanaan, i będę im Bogiem.
17:9
Bóg także powiedział do Abrahama: Zaś ty przestrzegaj Mojego przymierza, ty i po tobie twoi potomkowie w swych pokoleniach.
17:10
Oto Moje Przymierze, którego będziecie przestrzegać, pomiędzy Mną - a wami oraz twoim potomstwem po tobie: Cała płeć męska ma być u was obrzezaną.
17:11
Obrzeżcie więc, ciało waszego napletka i to będzie znakiem przymierza pomiędzy Mną - a wami.
17:12
W wieku ośmiu dni, w waszych pokoleniach ma być u was obrzezana cała płeć męska; zarówno urodzony w domu, jak i nabyty za pieniądze z jakiegokolwiek, cudzego rodu, który nie jest z twojego potomstwa.
17:13
Obrzezanym ma być urodzony w twoim domu oraz nabyty za twe pieniądze. I niech Moje Przymierze wobec waszej cielesnej natury[1] będzie przymierzem wiecznym.
Przypisy
 • [1]
  Także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciała wewnętrznego.
17:14
Zaś nieobrzezany mężczyzna, który by nie obrzezał cielesnej natury swojego napletka - ta osoba[1] ma być wytępiona ze swego ludu, gdyż zerwał Moje Przymierze.
Przypisy
 • [1]
  Także: dusza.
17:15
Bóg powiedział też do Abrahama: Twojej żony Saraj nie będziesz nazywał jej imieniem - Saraj, bo jej imię to Sara[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Władczyni, Księżna; inni: Moja księżna.
17:16
Zatem pobłogosławię ją, jak również dam ci z niej syna; pobłogosławię ją oraz rozkrzewię ją w narody, więc wyjdą z niej królowie ludów.
17:17
A Abraham padł na swoje oblicze, uśmiechnął się oraz pomyślał w swoim sercu: Czyżby stuletniemu się narodziło? I czyżby dziewięćdziesięcioletnia Sara miała rodzić?
17:18
Zatem Abraham powiedział do Boga: Niech już Iszmael żyje przed tobą.
17:19
A Bóg powiedział: Ależ Sara, twoja żona urodzi ci syna i nazwiesz jego imię - Ic'hak[1]; i ustanowię Moje przymierze z nim - przymierzem wiecznym, dla jego potomstwa po nim.
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Izaak; co znaczy: On się śmieje.
17:20
Ale też wysłuchałem cię względem Iszmaela: Oto go pobłogosławiłem, zatem go rozplenię oraz bardzo, a bardzo go rozmnożę; spłodzi dwunastu książąt i uczynię z niego wielki naród.
17:21
Ale Moje Przymierze utwierdzę z Ic'hakiem, którego w następnym roku, o obecnej porze urodzi ci Sara.
17:22
Po czym przestał z nim mówić oraz Bóg wzniósł się od Abrahama.
17:23
Zatem Abraham wziął swojego syna Iszmael, wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za swe pieniądze - wszystkich płci męskiej pomiędzy domownikami Abrahama, i tego samego dnia obrzezał ich napletek, tak, jak Bóg z nim mówił.
17:24
A Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano cielesną naturę jego napletka.
17:25
Zaś jego syn Iszmael miał trzynaście lat, gdy obrzezano cielesną naturę jego napletka.
17:26
Tego samego dnia został obrzezany Abraham oraz jego syn Iszmael.
17:27
Także zostali z nim obrzezani wszyscy jego domownicy, zrodzeni w domu, a spośród cudzoziemców - nabyci za pieniądze.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy odezwał się anioł Pański do Eliasza: Zejdź z nim, Nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla,
II Król 1:15

W Chrystusie

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
Jan 10:10

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wygląda na to że Metuszelach który żył najdłużej ze wszystkich ludzi w historii (żył aż 969 lat: I Mojż 5:27) umarł w roku potopu (może podczas potopu?) (dodaj liczby z Gen I Mojż 5:26-28 i I Mojż 7:6). Co ciekawe Henoch przeżył swojego syna Lamecha który umarł na 5 lat przed potopem w wieku 595 lat (zobacz: I Mojż 5:28, I Mojż 5:30 i I Mojż 5:7).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić