„Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 23,2

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 1:1

1:1
Na początku[1] Bóg stworzył niebiosa[2] i ziemię.
Przypisy
 • [1]
  W języku starohebrajskim forma bezczasowa, nie mająca odpowiednika w polskim; można powiedzieć „pewnego razu”; inni: w pierwocinie, w pierwiastku.
 • [2]
  W rozszerzonym znaczeniu także (dalej - także): niebo niebios / Niebo.
1:2
Zaś ziemia była niewidoczna[1], bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami.
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego: pustkowiem, chaosem.
1:3
I Bóg powiedział: Niech się stanie światło. Więc stało się światło.
1:4
I Bóg widział światło, że jest dobre; więc rozdzielił między światłem, a ciemnością.
1:5
Bóg też nazwał światło - dniem, a ciemność nazwał nocą. I był wieczór, i był ranek - dzień pierwszy.
1:6
Bóg też powiedział: Niech będzie przestwór[1] w środku wód i niech przedzieli między wodami - a wodami.
Przypisy
 • [1]
  Także: firmament.
1:7
I Bóg uczynił przestwór; uczynił też rozdział między wodami, które są pod przestworem, a wodami które są nad przestworem. Więc tak się stało.
1:8
Bóg także nazwał przestwór - niebem[1]. I był wieczór, i był ranek - dzień drugi.
Przypisy
 • [1]
  Czyli: niebem dolnym (liczba pojedyncza; w odróżnieniu od nieba niebios; patrz: Nehemiasz 9,6).
1:9
Bóg też powiedział: Niech się zbiorą w jedno miejsce wody spod nieba oraz niech się ukaże ląd. Więc tak się stało.
1:10
Bóg też nazwał ląd - ziemią, a zbiór wód nazwał morzami. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:11
Bóg też powiedział: Niech ziemia porośnie rośliną[1], zielem[2] rozsiewającym nasienie, drzewem owocowym, co rodzi owoc według swojego rodzaju, w którym by było jego nasienie na ziemi. Więc tak się stało.
Przypisy
 • [1]
  Roślinnością w ogóle.
 • [2]
  Poszczególnymi gatunkami zbóż i jarzyn.
1:12
A ziemia wydała roślinę, ziele rozsiewające nasienie według swojego rodzaju oraz drzewo, co rodzi owoc, w którym było jego nasienie według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:13
I był wieczór, i był ranek - dzień trzeci.
1:14
Bóg też powiedział: Niech się staną[1] światła na przestworze nieba, aby przedzielać między dniem, a nocą; niech też służą jako znaki, wyznaczone pory[2], dni i lata;
Przypisy
 • [1]
  Także: Niech będą; niech się dokonają.
 • [2]
  Także: święte terminy.
1:15
Niech będą także światłami na przestworze nieba, dla przyświecania ziemi. Więc tak się stało.
1:16
I Bóg utworzył dwa wielkie światła: Większe światło dla panowania dniem i mniejsze światło dla panowania nocą, oraz gwiazdy.
1:17
I Bóg umieścił je na przestworze nieba dla przyświecania ziemi.
1:18
Także by panowały dniem i nocą, oraz przedzielały między światłem, a ciemnością. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:19
I był wieczór, i był ranek - dzień czwarty.
1:20
Bóg też powiedział: Niech się zaroją wody rojem[1] żyjących istot[2], a ptactwo niech się unosi[3] nad ziemią, na przestworze nieba
Przypisy
 • [1]
  Od słowa: biegać - jako słowo wyrażające masę. W szczególności oznacza zwierzęta wodne oraz ruchliwe zwierzęta lądowe; Septuaginta - płazami i gadami.
 • [2]
  Także: dusz, stworzeń.
 • [3]
  Dokładnie: lata na wszystkie strony.
1:21
I Bóg stworzył owe wielkie[1] potwory; wszelkie żyjące istoty według swojego rodzaju, które się poruszały i którymi zaroiły się wody; oraz wszelkie skrzydlate ptactwo według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
Przypisy
 • [1]
  Od słowa: wyciągać się.
1:22
Więc Bóg im pobłogosławił i powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie oraz napełnijcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
1:23
I był wieczór, i był ranek - dzień piąty.
1:24
Bóg też powiedział: Niech ziemia wyda żyjące istoty według swoich rodzajów: Bydło, płazy i zwierzęta lądowe według swoich rodzajów. Więc tak się stało.
1:25
I Bóg utworzył zwierzęta lądowe według swoich rodzajów, bydło według swojego rodzaju, i wszelkie, ziemne płazy, według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:26
Bóg też powiedział: Uczyńmy ludzi na Nasz obraz i według Naszego podobieństwa; niech panują nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad bydłem, nad wszelką ziemią oraz nad wszelkim płazem, co pełza po ziemi.
1:27
I Bóg stworzył człowieka na Swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i niewiastą.
1:28
Bóg także im błogosławił oraz Bóg do nich powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię oraz ją podporządkujcie, i panujcie nad rybami morza, nad ptactwem nieba oraz nad wszelkim zwierzem, co się porusza na ziemi.
1:29
Bóg też powiedział: Oto oddaję wam wszelkie ziele, co rozsiewa nasienie i jest na powierzchni całej ziemi oraz wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa co rozsiewa nasienie; niech wam będą na pokarm.
1:30
A wszelkiemu lądowemu zwierzowi, wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się porusza na ziemi oraz jest w nim dusza żyjąca - daję na pokarm wszelką zieloną roślinę. Więc tak się stało.
1:31
I Bóg obejrzał wszystko, co uczynił. A było to bardzo dobre. I był wieczór, i był ranek - dzień szósty.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle.
Mat 10:28

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy Dawid wyszedł do bitwy z Goliatem miał ze sobą swoją procę i 5 płaskich kamieni (I Sam 17:40). Goliat miał ze sobą tarczę, miecz, włócznię i oszczep (I Sam 17:41, I Sam 17:45).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Przedłuż dni króla, Niech lata jego trwają z pokolenia w pokolenie! Niech zasiada wiecznie przed Bogiem; Niech go strzeże łaska i wierność!
Ps 61:7-8


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić