„Wiele mógłbym ci napisać, ale nie chcę użyć atramentu i pióra.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,13

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 1:1

1:1
Na początku[1] Bóg stworzył niebiosa[2] i ziemię.
Przypisy
 • [1]
  W języku starohebrajskim forma bezczasowa, nie mająca odpowiednika w polskim; można powiedzieć „pewnego razu”; inni: w pierwocinie, w pierwiastku.
 • [2]
  W rozszerzonym znaczeniu także (dalej - także): niebo niebios / Niebo.
1:2
Zaś ziemia była niewidoczna[1], bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami.
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego: pustkowiem, chaosem.
1:3
I Bóg powiedział: Niech się stanie światło. Więc stało się światło.
1:4
I Bóg widział światło, że jest dobre; więc rozdzielił między światłem, a ciemnością.
1:5
Bóg też nazwał światło - dniem, a ciemność nazwał nocą. I był wieczór, i był ranek - dzień pierwszy.
1:6
Bóg też powiedział: Niech będzie przestwór[1] w środku wód i niech przedzieli między wodami - a wodami.
Przypisy
 • [1]
  Także: firmament.
1:7
I Bóg uczynił przestwór; uczynił też rozdział między wodami, które są pod przestworem, a wodami które są nad przestworem. Więc tak się stało.
1:8
Bóg także nazwał przestwór - niebem[1]. I był wieczór, i był ranek - dzień drugi.
Przypisy
 • [1]
  Czyli: niebem dolnym (liczba pojedyncza; w odróżnieniu od nieba niebios; patrz: Nehemiasz 9,6).
1:9
Bóg też powiedział: Niech się zbiorą w jedno miejsce wody spod nieba oraz niech się ukaże ląd. Więc tak się stało.
1:10
Bóg też nazwał ląd - ziemią, a zbiór wód nazwał morzami. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:11
Bóg też powiedział: Niech ziemia porośnie rośliną[1], zielem[2] rozsiewającym nasienie, drzewem owocowym, co rodzi owoc według swojego rodzaju, w którym by było jego nasienie na ziemi. Więc tak się stało.
Przypisy
 • [1]
  Roślinnością w ogóle.
 • [2]
  Poszczególnymi gatunkami zbóż i jarzyn.
1:12
A ziemia wydała roślinę, ziele rozsiewające nasienie według swojego rodzaju oraz drzewo, co rodzi owoc, w którym było jego nasienie według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:13
I był wieczór, i był ranek - dzień trzeci.
1:14
Bóg też powiedział: Niech się staną[1] światła na przestworze nieba, aby przedzielać między dniem, a nocą; niech też służą jako znaki, wyznaczone pory[2], dni i lata;
Przypisy
 • [1]
  Także: Niech będą; niech się dokonają.
 • [2]
  Także: święte terminy.
1:15
Niech będą także światłami na przestworze nieba, dla przyświecania ziemi. Więc tak się stało.
1:16
I Bóg utworzył dwa wielkie światła: Większe światło dla panowania dniem i mniejsze światło dla panowania nocą, oraz gwiazdy.
1:17
I Bóg umieścił je na przestworze nieba dla przyświecania ziemi.
1:18
Także by panowały dniem i nocą, oraz przedzielały między światłem, a ciemnością. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:19
I był wieczór, i był ranek - dzień czwarty.
1:20
Bóg też powiedział: Niech się zaroją wody rojem[1] żyjących istot[2], a ptactwo niech się unosi[3] nad ziemią, na przestworze nieba
Przypisy
 • [1]
  Od słowa: biegać - jako słowo wyrażające masę. W szczególności oznacza zwierzęta wodne oraz ruchliwe zwierzęta lądowe; Septuaginta - płazami i gadami.
 • [2]
  Także: dusz, stworzeń.
 • [3]
  Dokładnie: lata na wszystkie strony.
1:21
I Bóg stworzył owe wielkie[1] potwory; wszelkie żyjące istoty według swojego rodzaju, które się poruszały i którymi zaroiły się wody; oraz wszelkie skrzydlate ptactwo według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
Przypisy
 • [1]
  Od słowa: wyciągać się.
1:22
Więc Bóg im pobłogosławił i powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie oraz napełnijcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
1:23
I był wieczór, i był ranek - dzień piąty.
1:24
Bóg też powiedział: Niech ziemia wyda żyjące istoty według swoich rodzajów: Bydło, płazy i zwierzęta lądowe według swoich rodzajów. Więc tak się stało.
1:25
I Bóg utworzył zwierzęta lądowe według swoich rodzajów, bydło według swojego rodzaju, i wszelkie, ziemne płazy, według swojego rodzaju. I Bóg widział, że jest dobrze.
1:26
Bóg też powiedział: Uczyńmy ludzi na Nasz obraz i według Naszego podobieństwa; niech panują nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad bydłem, nad wszelką ziemią oraz nad wszelkim płazem, co pełza po ziemi.
1:27
I Bóg stworzył człowieka na Swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i niewiastą.
1:28
Bóg także im błogosławił oraz Bóg do nich powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię oraz ją podporządkujcie, i panujcie nad rybami morza, nad ptactwem nieba oraz nad wszelkim zwierzem, co się porusza na ziemi.
1:29
Bóg też powiedział: Oto oddaję wam wszelkie ziele, co rozsiewa nasienie i jest na powierzchni całej ziemi oraz wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa co rozsiewa nasienie; niech wam będą na pokarm.
1:30
A wszelkiemu lądowemu zwierzowi, wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się porusza na ziemi oraz jest w nim dusza żyjąca - daję na pokarm wszelką zieloną roślinę. Więc tak się stało.
1:31
I Bóg obejrzał wszystko, co uczynił. A było to bardzo dobre. I był wieczór, i był ranek - dzień szósty.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy. Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.
III Mojż 26:6

W Chrystusie

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Biblia nie wymienia słonia ani razu, natomiast kość słoniowa która pochodzi z jego kłów wymieniona jest w niej 13 razy.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:15-16


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić