„I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam smysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 5,20

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 6:1

6:1
Strzeżcie się, abyście waszej jałmużny nie czynili przed ludźmi dlatego, byście przez nich byli widziani; inaczej nie macie zapłaty u waszego Ojca, który jest w niebiosach.
6:2
Dlatego, gdybyś czynił jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w bóżnicach i na ulicach, aby byli chwaleni przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
6:3
Ale ty, gdy czynisz jałmużnę, niech nie wie twoja lewica, co czyni twoja prawica,
6:4
Aby twa jałmużna była w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, Ten odda ci jawnie.
6:5
A kiedy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, bowiem oni lubią się modlić w bóżnicach oraz stojąc na rogach ulic, aby byli widziani przez ludzi; zaprawdę powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
6:6
Ale ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojej izby, zamknij swoje drzwi i zanoś modły twojemu Ojcu, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
6:7
A modląc się, nie używajcie pustych powtórzeń jak ci, którzy są z narodów; bowiem oni mniemają, że zostaną wysłuchani z powodu swego wielomówstwa.
6:8
Nie bądźcie zatem do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie czego potrzebujecie, zanim wy go poprosicie.
6:9
Wy więc, módlcie się tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, święć się[1] Imię Twoje;
Przypisy
 • [1]
  Także: niech będzie otoczone czcią, uświęcone.
6:10
Przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
6:11
Chleba naszego powszedniego[1] daj nam dzisiaj;
Przypisy
6:12
I odpuść nam nasze winy[1], jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
Przypisy
 • [1]
  Także: długi.
6:13
I nie wprowadź nas w[1] doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Bowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Przypisy
 • [1]
  Także: dla, ku.
6:14
Bo jeśli odpuścicie ludziom ich fałszywe kroki[1], i wasz niebiański Ojciec wam odpuści;
Przypisy
 • [1]
  Także: błędy, porażki, występki, przewinienia.
6:15
Ale jeśli nie odpuścicie ludziom ich fałszywych kroków, i wasz Ojciec wam nie odpuści waszych fałszywych kroków.
6:16
A gdy pościcie, nie bądźcie smętnego oblicza jak obłudnicy; bo szpecą swoje twarze, aby byli widziani przez ludzi, że poszczą; zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją zapłatę.
6:17
Ale ty, kiedy pościsz, namaść twoją głowę i umyj twą twarz,
6:18
Abyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez twojego Ojca, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.
6:19
Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy, oraz gdzie złodzieje podkopują i kradną;
6:20
Ale gromadźcie sobie skarby w Niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy, i gdzie złodzieje nie podkopują, ani nie kradną.
6:21
Bowiem gdzie jest wasz skarb, tam jest i wasze serce.
6:22
Oko jest świecą ciała; więc jeśli twoje oko byłoby dobre[1], całe twoje ciało będzie jasne;
Przypisy
 • [1]
  Także: proste, szczere.
6:23
Zaś jeśli twoje oko byłoby złe[1], całe twoje ciało będzie ciemne. Zatem jeżeli światło, które jest w tobie, jest mrokiem, sama ciemność jakaż będzie?
Przypisy
 • [1]
  Także: niegodziwe, złośliwe, obelżywe.
6:24
Nikt nie może dwóm panom służyć; gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłował; czy jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi; nie możecie służyć Bogu oraz mamonie.
6:25
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co zjecie, albo co wypijecie; ani o wasze ciało, czym się będziecie przyodziewać. Czyż życie, nie jest zacniejsze niż pokarm, a ciało niż odzienie?
6:26
Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją, ani nie żną, ani nie zbierają do stodół, a przecież wasz niebiański Ojciec je żywi; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?
6:27
Bo któż z was, troszcząc się, może dodać jeden łokieć do swojego wzrostu?
6:28
A o odzienie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się polnym liliom, jak rosną; nie trudzą się, ani nie przędą.
6:29
A powiadam wam, że ani Salomon w całej swojej sławie nie był przyodziany jak jedna z nich.
6:30
Zatem jeśli polną trawę, która dziś jest, a jutro w piec jest wrzucana, Bóg tak przyodziewa, czyż nie daleko więcej was, o małej wiary?
6:31
Więc nie troszczcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo, co będziemy pić? Albo, czym się będziemy przyodziewać?
6:32
Bo tego wszystkiego narody szukają; gdyż wie wasz Ojciec niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie.
6:33
Ale szukajcie najpierw Królestwa Boga, i Jego[1] sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane.
Przypisy
 • [1]
  Chodzi o sprawiedliwość Boga.
6:34
Dlatego nie troszczcie się o jutro, bowiem jutro samo będzie się troskać o swe potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?
Ps 118:6

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Hagar która urodziła Abrahamowi syna Ismaela była Egipcjanką (I Mojż 16:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić