„A gdy było wygnane diabelstwo, przemówił niemy; i dziwowały się rzesze, mówiąc: Nigdy się tak nie okazało w Izraelu.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Mateusza 9,33

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 4:22

4:1
Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustkowie, aby być kuszonym[1] przez [tego] oszczerczego[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: doświadczanym.
 • [2]
  Także: oczerniającego, niesłusznie oskarżającego, obmawiającego (chodzi o szatana; co znaczy: Przeciwnika Boga).
4:2
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął.
4:3
Więc kusiciel przystąpił do niego i powiedział: Jeżeli jesteś Synem Boga, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem.
4:4
On zaś, odpowiadając, rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym przez usta Boga.
4:5
Wtedy [ten] oszczerczy bierze go do świętego miasta oraz stawia go na [najwyższym] ganku Świątyni,
4:6
I mu mówi: Jeśli jesteś Synem Boga, rzuć się w dół; bowiem jest napisane, że: Aniołom swoim przykazał o tobie, zatem poniosą cię na rękach, abyś przypadkiem nie uraził o kamień swojej nogi.
4:7
[A] Jezus mu powiedział: Znowu jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, twego Boga.
4:8
Znowu [ten] oszczerczy bierze go na bardzo wysoką górę i pokazuje mu wszystkie królestwa [tego] porządku świata oraz ich sławę,
4:9
I mu mówi: To wszystko ci dam, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
4:10
Wtedy Jezus mu mówi: Idź precz, szatanie, bowiem jest napisane: Panu Bogu twemu oddawał będziesz pokłon i Jemu samemu będziesz służył.
4:11
Wtedy opuszcza go [ten] oszczerczy; a oto podeszli aniołowie oraz Mu służyli.
4:12
A kiedy Jezus usłyszał, że Jan został wtrącony do więzienia, powrócił do Galilei;
4:13
A opuściwszy Nazaret, przyszedł i mieszkał w nadmorskim Kafarnaum, w granicach Zebuluna i Naftalego[1];
Przypisy
 • [1]
  Imiona dwóch, spośród 12 plemion / pokoleń Israela; ST z hebrajskiego Zebulun i Naftali.
4:14
Aby mogło być wypełnione, co powiedziano przez proroka Izajasza[1], mówiącego:
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego: Jeszajahu; spolszczone: Jezajasza / Izajasza.
4:15
Ziemia Zebuluna i ziemia Naftalego, Droga Morza, za Jordanem, Galilea narodów[1];
Przypisy
 • [1]
  Także: pogan, czyli ludów spoza narodu Israela.
4:16
Lud, który siedział w ciemności, ujrzał wielkie światło, a tym, siedzącym w krainie i cieniu śmierci - wzeszło światło.
4:17
Od owego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Skruszcie się, bowiem zbliżyło się Królestwo Niebios.
4:18
A Jezus przechodząc obok morza Galilei, ujrzał dwóch braci: Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, jego brata, [którzy] zapuszczali sieć w morze; bo byli rybakami.
4:19
I im mówi: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.
4:20
Zaś oni zaraz opuścili sieci i za nim poszli.
4:21
A kiedy stamtąd poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci: Jakóba, [syna] Zebedeusza i Jana, jego brata, w łodzi z Zebedeuszem, ich ojcem, [którzy] naprawiali swoje sieci; ich także wezwał.
4:22
A oni natychmiast opuścili łódź i swojego ojca oraz poszli za nim.
4:23
Potem Jezus obchodził całą Galileę, ucząc w ich bóżnicach[1], głosząc Dobrą Nowinę[2] Królestwa, uzdrawiając każdą chorobę i wszelką niemoc między ludem.
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego synagogach; co znaczy: miejscach zebrań, domach zgromadzeń.
 • [2]
  Z greckiego Ewangelię.
4:24
Więc rozeszła się o nim wieść po całej Syrii; i przyprowadzono do niego wszystkich, [co] się źle mieli, ogarniętych rozmaitymi chorobami oraz mękami, także opętanych, epileptyków i paralityków; zatem ich uzdrowił.
4:25
A poszło za nim wiele tłumów z Galilei oraz Dziesięciogrodu, Jerozolimy, Judei i zza Jordanu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał.
I Mojż 50:21

W Chrystusie

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.
Mat 5:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podobno w tłumaczeniu KJV jest ponad 4000 słów które występują w nim tylko raz. Ostatnie cztery z nich to: Zoreah, Zorites, Zuriel i Zuzims.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić