„Połowę Gileadu, Asztarot i Erdei, miasta królestwa Oga w Baszanie, dał synom Makira, syna Manassesa, a ściśle – połowie synów Makira według ich rodzin.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jozuego 13,31

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 3:12

3:1
A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, [który] głosił na pustkowiu Judei,
3:2
Mówiąc: Skruszcie się[1], bowiem zbliżyło się Królestwo Niebios.
Przypisy
 • [1]
  Także: Żałujcie, zmieniajcie zdanie, pokutujcie.
3:3
Bo to jest Ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, mówiącego: Głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, czyńcie proste Jego ścieżki.
3:4
A sam Jan miał odzienie z wielbłądziej sierści oraz skórzany pas wokół swoich bioder; zaś szarańcza i leśny miód był jego pokarmem.
3:5
Wtedy wychodziła do niego Jerozolima[1], cała Judea i cała kraina wokół Jordanu[2];
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Jeruszalaim.
 • [2]
  ST z hebrajskiego Jardenu.
3:6
Oraz wyznając swoje grzechy, byli zanurzani[1] przez niego w Jordanie.
Przypisy
 • [1]
  Także: obmywani; co w języku polskim przyjęło nazwę – chrztu.
3:7
A kiedy ujrzał wielu z faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do swego chrztu, powiedział im: Rodzaju żmijowy, któż wam pokazał, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem?
3:8
Wydajcie więc owoc godny skruchy;
3:9
I nie mniemajcie, [że możecie] mówić sami w sobie: Mamy ojca Abrahama; bowiem powiadam wam, że Bóg z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi.
3:10
A teraz i siekiera jest przyłożona do korzenia drzew; zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane.
3:11
Ja was zanurzam w wodzie ku skrusze; ale ten, który przychodzi za mną, jest mocniejszy niż ja; [on jest tym], którego butów nie jestem godzien nosić; ten was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu.
3:12
On [ma] w swojej ręce wiejadło i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
3:13
Wtedy Jezus przychodzi z Galilei, nad Jordan, do Jana, by przez niego zostać zanurzonym.
3:14
Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję, abyś mnie zanurzył, a ty przychodzisz do mnie?
3:15
A Jezus odpowiadając, rzekł do niego: Dopuść teraz; bo tylko tak wypada nam wypełnić całą sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił.
3:16
A gdy Jezus został zanurzony, zaraz wystąpił z wody; i oto zostały mu otwarte niebiosa, i ujrzał Ducha Boga, zstępującego jak gołębica oraz spoczywającego na nim.
3:17
A oto głos z niebios, mówiący: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym upodobałem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
Efez 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Pomimo tego iż Lea i Rachela były obie żonami Jakuba, Lea musiała "kupić" noc z jej mężem od Racheli za mandragory które przyniósł jej syn - I Mojż 30:14-16.
Kwiaty mandragory.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić