„Lecz nie może wchodzić poza zasłonę ani zbliżać się do ołtarza, bo ma wadę, żeby nie zbezcześcił mojej świątyni. Ja bowiem jestem PAN, który ją poświęca.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Kapłańska 21,23

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 25:37

25:1
Wtedy Królestwo Niebios będzie upodobnione do dziesięciu dziewic, które wzięły swe lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca.
25:2
Zaś pięć z nich było mądrych, a pięć ociężałych.
25:3
Wszystkie ociężałe wzięły swoje lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy;
25:4
Lecz mądre wzięły w naczynia oliwę ze swoimi lampami.
25:5
A gdy oblubieniec zwlekał, wszystkie się zdrzemnęły i spały.
25:6
Zaś o środkowej porze[1] nocy powstał krzyk: Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie na Jego spotkanie.
Przypisy
 • [1]
  Ewentualnie: straży lub godzinie.
25:7
Wtedy wstały wszystkie owe dziewice oraz ustawiły swoje lampy.
25:8
A ociężałe powiedziały mądrym: Użyczcie nam z waszej oliwy, bo nasze lampy gasną.
25:9
Więc te mądre odpowiedziały, mówiąc: Aby przypadkiem nam i wam nie zabrakło; raczej idźcie wbrew sprzedającym oraz nabądźcie sobie.
25:10
A gdy one odeszły nabyć, przyszedł oblubieniec; a gotowe weszły z nim na wesele, i drzwi zostały zamknięte.
25:11
Lecz potem przychodzą i owe drugie dziewice, mówiąc: Panie, panie, otwórz nam.
25:12
A on odpowiadając, rzekł: Zaprawdę, mówię wam, nie znam[1] was.
Przypisy
 • [1]
  Także: widzę, poznaję.
25:13
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, w której Syn Człowieka nadchodzi.
25:14
Bowiem będzie podobnie, tak jakby człowiek, który odjeżdża z domu, zwołał swoje sługi i przekazał im swe majętności.
25:15
Więc jednemu dał pięć talentów, a drugiemu dwa, a innemu jeden, każdemu według jego biegłości; i zaraz odjechał z domu.
25:16
A ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł oraz trudził się z nimi, i zyskał drugie pięć talentów.
25:17
Także ten, który otrzymał dwa, i ten zyskał drugie dwa.
25:18
Ale ten, który otrzymał jeden, odszedł, wykopał w ziemi dół oraz ukrył srebro swojego pana.
25:19
A po długim czasie nadchodzi pan owych sług i rozlicza z nimi rachunek.
25:20
Wtedy ten, który otrzymał był pięć talentów, podszedł i przyniósł drugie pięć talentów, mówiąc: Panie, dałeś mi pięć talentów; spójrz, zyskałem nimi drugie pięć talentów.
25:21
A jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana.
25:22
A i ten, który otrzymał był dwa talenty, podszedł i powiedział: Panie, dałeś mi dwa talenty; spójrz, zyskałem nimi drugie dwa talenty.
25:23
Zatem jego pan mu powiedział: Doskonale, sługo dobry i godny zaufania, nad niewieloma byłeś godny zaufania, nad wieloma cię postawię; obejmij władzę ku radości twojego pana.
25:24
Także i ten, który otrzymał był jeden talent, podszedł i powiedział: Panie, myślałem o tobie, że jesteś człowiekiem okrutnym, który żniesz, gdzie nie rozsiałeś oraz przyjmujesz, skąd nie rozsypałeś;
25:25
Więc bojąc się, szedłem sobie i ukryłem twój talent w ziemi; spójrz, masz co twoje.
25:26
A odpowiadając, jego pan mu rzekł: Sługo bezużyteczny oraz niezdecydowany, byłeś pewny, że żnę, gdzie nie rozsiałem i przyjmuję, skąd nie rozsypałem;
25:27
Zatem ty miałeś me srebro wrzucić tym, co obracają srebrem; a ja, gdy przyjdę, byłbym wziął co moje z dochodem.
25:28
Dlatego weźcie od niego ten talent oraz dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
25:29
Bowiem każdemu, który ma, zostanie dane, i będzie obfitować; a od tego, który nie ma, także to co ma, zostanie od niego zabrane i uniesione[1].
Przypisy
 • [1]
  Zabrane i uniesione - w języku greckim jedno słowo.
25:30
A bezużytecznego sługę wrzućcie do zewnętrznej[1] ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Przypisy
 • [1]
  W języku greckim przymiotnik w stopniu nie najwyższym.
25:31
A gdy Syn Człowieka przyjdzie w swojej chwale oraz z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały;
25:32
I zostaną przed nim zgromadzone wszystkie narody[1]. Więc ich rozdzieli, jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz;
Przypisy
25:33
I postawi owce po swojej prawicy, a kozy po lewicy.
25:34
Wtedy Król powie tym, po swojej prawicy: Pójdźcież, uwielbieni mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata.
25:35
Bowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem odmiennym, a ugościliście mnie;
25:36
Byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
25:37
Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy; albo pragnącym, a daliśmy ci pić?
25:38
Kiedy też widzieliśmy cię odmiennym, a ugościliśmy; albo nagim, a przyodzialiśmy?
25:39
Albo kiedy widzieliśmy cię chorym, czy w więzieniu, a przyszliśmy do ciebie?
25:40
Zaś Król odpowiadając, powie im: Zaprawdę, powiadam wam, cokolwiek zrobiliście jednemu z tych najmniejszych moich braci - mnie zrobiliście.
25:41
Potem powie i tym po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci, w wieczny ogień, przygotowany temu oszczerczemu oraz jego aniołom.
25:42
Bowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść; pragnąłem, a nie daliście mi pić;
25:43
Byłem odmiennym, a nie ugościliście mnie; nagi, a nie przyodzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
25:44
Wtedy oni także mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, albo pragnącym, albo odmiennym, albo nagim, czy chorym, albo w więzieniu, a ci nie usłużyliśmy?
25:45
Wtedy im odpowie, mówiąc: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie zrobiliście jednemu z tych najmniejszych, ani i mnie nie zrobiliście.
25:46
Więc ci pójdą na wieczne odcięcie; a sprawiedliwi do życia wiecznego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I usłyszał Bóg głos chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest.
I Mojż 21:17

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości,
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Cztery grupy po czterech żołnierzy (razem 16 żołnierzy) było przydzielonych do pilnowania Piotra w więzieniu (Dz 12:4). Był on także zakuty w łańcuchy pomiędzy dwoma żołnierzami (Dz 12:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.
I Kor 6:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić