„Abraham wyciągnął także swoją rękę oraz wziął nóż, by zarżnąć swojego syna.”

Nowa Biblia Gdańska: I Księga Mojżesza 22,10

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 24:10

24:1
A gdy Jezus wyszedł ze Świątyni, wybrał się w drogę; podeszli też jego uczniowie, aby mu pokazać zabudowania Świątyni.
24:2
A Jezus im powiedział: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który nie będzie rozwalony.
24:3
Zaś kiedy siedział na górze oliwek, na osobności podeszli do niego uczniowie, mówiąc: Powiedz nam, kiedy to się stanie oraz co będzie znakiem twojego przyjścia i zakończenia epoki?
24:4
A Jezus odpowiadając, rzekł im: Uważajcie, aby was ktoś nie wprowadził w błąd.
24:5
Bo wielu przyjdzie nad[1] moim Imieniem, mówiąc: Jam jest Chrystus; i wielu wprowadzą w błąd.
Przypisy
 • [1]
  Także: za.
24:6
Ale macie znieść[1] wojny i wieści o wojnach; uważajcie zatem, abyście nie zostali zatrwożeni; bo wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie jest koniec.
Przypisy
 • [1]
  Także: słyszeć, pojąć.
24:7
Gdyż zostanie pobudzony naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą także głody, zarazy oraz miejscami trzęsienia ziemi.
24:8
Lecz to wszystko jest początkiem bólów porodu.
24:9
Wtedy wydadzą was na udrękę, i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla mojego Imienia.
24:10
Także wtedy wielu zostanie zgorszonych oraz wydadzą jedni drugich, i jedni drugich będą nienawidzić.
24:11
Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą.
24:12
A że bezprawie się rozmnoży, miłość wielu zostanie oziębiona.
24:13
Ale kto wytrwał[1] do końca, ten zostanie zbawiony.
Przypisy
 • [1]
  Także: zniesie cierpliwie.
24:14
Także będzie głoszona ta Dobra Nowina Królestwa po całej zamieszkałej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom; i wtedy przyjdzie koniec.
24:15
Dlatego gdy ujrzycie obrzydliwość opuszczenia, która jest postanowiona w świętym miejscu i zapowiedziana przez proroka Daniela (kto czyta niech uważa),
24:16
Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;
24:17
A kto na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć ze swojego domu;
24:18
A kto na roli, niech wstecz nie wraca, aby zabrać swój płaszcz.
24:19
Ale biada brzemiennym[1] i ssącym[2] w owe dni.
Przypisy
 • [1]
  Także: obciążonym.
 • [2]
  Także: karmionym mlekiem.
24:20
Dlatego módlcie się, aby wasze schronienie nie było podczas zawieruchy nawet nie tygodnia.
24:21
Bowiem wówczas będzie wielki ucisk, jaki się nie wydarzył od początku świata aż dotąd, ani się nie wydarzy.
24:22
A gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie zostałaby uratowana żadna cielesna natura; ale z powodu wybranych zostaną skrócone owe dni.
24:23
Zatem, jeśliby wam ktoś powiedział: Oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie.
24:24
Bo powstaną fałszywi pomazańcy i fałszywi prorocy, i będą wydawać wielkie znaki oraz niezwykłe zjawiska, tak aby, skoro niezbite, wprowadzić w błąd i wybranych.
24:25
Oto wam zapowiedziałem.
24:26
Zatem, jeśliby wam powiedzieli: Oto jest na pustkowiu - nie wychodźcie; oto w skarbcach[1] - nie wierzcie.
Przypisy
 • [1]
  Także: komórkach.
24:27
Bowiem tak jak błyskawica wychodzi ze wschodu i świeci aż do zachodu, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieka.
24:28
Gdziekolwiek będą gruzy, tam zostaną ugoszczone przyczółki.
24:29
A zaraz po ucisku owych dni, zostanie zaćmione słońce, księżyc nie da swojego blasku, gwiazdy z nieba będą upadać na siebie i moce niebios zostaną poruszone.
24:30
Także wtedy zostanie wydany w Niebie sygnał Syna Człowieka. Wówczas będą narzekać wszystkie plemiona kraju[1], oraz ujrzą Syna Człowieka przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą.
Przypisy
 • [1]
  Także: Ziemi Świętej.
24:31
Nadto wyśle swoich aniołów z trąbą wielkiego głosu oraz zbiorą Jego wybranych z czterech stron świata, od skrajów niebios, aż do ich skrajów.
24:32
A od figowego drzewa nauczcie się podobieństwa[1]: Gdy jego gałąź stanie się już miękka oraz wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.
Przypisy
 • [1]
  Porównaj: 21,19.
24:33
Także i wy, kiedy to wszystko zobaczycie, wiedzcie, że jest blisko, tuż u drzwi.
24:34
Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie[1], aż wszystko to się stanie.
Przypisy
 • [1]
  Także: ród.
24:35
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
24:36
A o owym dniu i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie niebios, tylko jedynie mój Ojciec.
24:37
Ale jak przyszły dni Noego[1], takie będzie i przyjście Syna Człowieka.
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Noacha.
24:38
Bo jak za owych dni przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, którego Noe wszedł do arki,
24:39
I nie dowiadywali się, aż przyszedł potop i wszystkich zabrał, tak też zdarzy się przyjście Syna Człowieka.
24:40
Wtedy dwaj będą na roli, jeden jest zabierany, a drugi pozostawiany;
24:41
Dwie mielące na młynie, jedna jest zabierana, a druga pozostawiana.
24:42
Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan nadchodzi.
24:43
A to zrozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział był, o której straży[1] złodziej nadchodzi, wtedy by czuwał oraz nie dał podkopać swojego domu.
Przypisy
 • [1]
  Jednostka podziału czasu nocy.
24:44
Dlatego i wy stańcie się gotowi, bo o godzinie, której się nie spodziewacie, Syn Człowieka nadchodzi.
24:45
Któż jest zatem sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił co do swych domowników, aby im dać pokarm we właściwym czasie?
24:46
Szczęśliwy ów sługa, którego - gdy jego Pan przyjdzie - znajdzie tak tylko robiącego;
24:47
Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi majętnościami.
24:48
A jeśliby ów zły sługa powiedział w swoim sercu: Zwleka mój Pan z przyjściem,
24:49
I zaczął bić współsługi, a jeść i pić z tymi, co się upijają,
24:50
Przyjdzie Pan tego sługi w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna,
24:51
Oraz rozdzieli go na dwoje, a jego część położy z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Kol 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Każdy cytat Pisma jakiego użył Jezus przeciwko Szatanowi pochodził z Księgi Powtórzonego Prawa (V Mojż 1,1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Tyś liczne i ciężkie utrapienia na nas włożył, Ty znowu nas ożywisz I z głębin ziemi znowu nas wyprowadzisz.
Ps 71:20


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić