„Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania!”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 14,5

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23:5

23:1
Wtedy Jezus zaświadczył tłumom oraz swoim uczniom, mówiąc:
23:2
W postawie siedzącej względem Mojżesza[1] usiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Przypisy
 • [1]
  Ew. Koło krzesła Mojżesza.
23:3
Więc wszystko, co by wam kazali przestrzegać, przestrzegajcie i róbcie; ale według ich uczynków nie postępujcie, bo mówią, ale nie robią.
23:4
Wiążą ciężkie i nie do uniesienia brzemiona, oraz kładą je na ramiona ludzi, lecz nie chcą ich ruszyć swoim palcem.
23:5
A wszystkie swoje uczynki robią, aby byli widziani przez ludzi; rozszerzają swoje filakterie[1] i powiększają obramowania swoich płaszczy;
Przypisy
 • [1]
  Mały zwój z tekstem Prawa Mojżesza, przywiązany do czoła oraz na lewe ramię modlącego się Israelity.
23:6
Nadto kochają pierwsze leżanki na ucztach oraz pierwsze miejsca w bóżnicach,
23:7
Pozdrowienia na rynkach oraz bycie nazywanym przez ludzi: Nauczycielu - mistrzu[1].
Przypisy
 • [1]
  Hebrajskiego rabbi.
23:8
Ale wy nie bądźcie nazywani nauczycielem - mistrzem; bowiem jeden jest wasz Mistrz - Chrystus; zaś wy wszyscy jesteście braćmi.
23:9
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec - Ten w niebiosach.
23:10
Więc nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz - Chrystus.
23:11
Zaś większy z was, będzie[1] waszym sługą.
Przypisy
 • [1]
  Także: jest.
23:12
A kto się wywyższy, zostanie uniżony; a kto siebie uniży, zostanie wywyższony.
23:13
Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą.
23:14
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów, i to pod pozorem długich modlitw; dlatego odbierzecie cięższy wyrok.
23:15
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i stały ląd, aby uczynić jednego, nowonawróconego[1]; a gdy się nim stanie, czynicie go synem gehenny dwakroć bardziej niż wy.
Przypisy
 • [1]
  Czyli: prozelitę; składniej: by jednego uczynić nowonawróconym.
23:16
Biada wam, ślepi przywódcy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na Przybytek Świątyni, to jest niczym; ale kto by przysiągł na złoto Przybytku Świątyni - ten jest zobowiązany.
23:17
Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większe, złoto czy Przybytek Świątyni, który to złoto czyni świętym[1]?
Przypisy
 • [1]
  Czynić świętym (czyli: oddzielonym, czystym) - otaczać czcią z uwagi na Imię Boga (porównaj Jan 17,17).
23:18
Także, kto by przysiągł na ołtarz, to jest niczym; lecz kto by przysiągł na dar, który na nim jest, ten jest zobowiązany.
23:19
Głupi i ślepi, albowiem co jest większe, dar czy ołtarz, który czyni ten dar świętym?
23:20
Zatem ten, który przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim;
23:21
A kto przysięga na Przybytek Świątyni, przysięga na niego oraz na Tego, który w nim przebywa;
23:22
A kto przysięga na Niebo, przysięga na tron Boga oraz na Tego, który na nim siedzi.
23:23
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżku i kminku, a zaniedbujecie cięższe rzeczy Prawa - sąd, prośbę o litość i wiarę; te rzeczy mieliście wydawać, a tamtych nie zaniedbywać.
23:24
Ślepi przywódcy, którzy odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
23:25
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że z zewnątrz oczyszczacie kubek i misę, a wewnątrz pełne są łupiestwa oraz braku opanowania.
23:26
Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co z ich zewnątrz, mogło się stać czystym.
23:27
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości martwych i wszelkiej nieczystości.
23:28
Także i wy, wprawdzie z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy oraz bezprawia.
23:29
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce proroków oraz zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
23:30
I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami we krwi proroków.
23:31
Tak świadczycie sami sobie, że jesteście synami tych, którzy pomordowali proroków.
23:32
Więc wy także dopełnijcie miary waszych ojców!
23:33
Węże, rodzaju żmijowy, jak będziecie mogli ujść od oddzielenia gehenny?
23:34
Oto dlatego Ja wysyłam do was proroków, mędrców oraz uczonych w Piśmie; a niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych z nich ubiczujecie w waszych bóżnicach oraz będziecie ścigać od miasta do miasta;
23:35
Aby przeszła na was cała, sprawiedliwa krew wylana na Ziemi Świętej, od krwi sprawiedliwego Abla[1], aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza[2], którego zamordowaliście pomiędzy Przybytkiem Świątyni, a ołtarzem.
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Hebla.
 • [2]
  ST hebrajskiego Zacharjasza, syna Berekjasza.
23:36
Zaprawdę, powiadam wam: To wszystko przyjdzie na ten ród.
23:37
Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków oraz kamienujesz tych, którzy do ciebie są wysłani - ilekroć chciałem zebrać twoje dzieci, tak jak kokosz zbiera pod skrzydła swe pisklęta, a nie chcieliście.
23:38
Oto wasz dom jest zostawiany wam pusty.
23:39
Bowiem powiadam wam, że nie ujrzycie mnie od tego czasu, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
Kol 2:3

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest kobieta która nazywa się Noa (ang. Noe) (Joz 17,3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić