„wały srogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana.”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Judy 1,13

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 23:15

23:1
Wtedy Jezus zaświadczył tłumom oraz swoim uczniom, mówiąc:
23:2
W postawie siedzącej względem Mojżesza[1] usiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
Przypisy
 • [1]
  Ew. Koło krzesła Mojżesza.
23:3
Więc wszystko, co by wam kazali przestrzegać, przestrzegajcie i róbcie; ale według ich uczynków nie postępujcie, bo mówią, ale nie robią.
23:4
Wiążą ciężkie i nie do uniesienia brzemiona, oraz kładą je na ramiona ludzi, lecz nie chcą ich ruszyć swoim palcem.
23:5
A wszystkie swoje uczynki robią, aby byli widziani przez ludzi; rozszerzają swoje filakterie[1] i powiększają obramowania swoich płaszczy;
Przypisy
 • [1]
  Mały zwój z tekstem Prawa Mojżesza, przywiązany do czoła oraz na lewe ramię modlącego się Israelity.
23:6
Nadto kochają pierwsze leżanki na ucztach oraz pierwsze miejsca w bóżnicach,
23:7
Pozdrowienia na rynkach oraz bycie nazywanym przez ludzi: Nauczycielu - mistrzu[1].
Przypisy
 • [1]
  Hebrajskiego rabbi.
23:8
Ale wy nie bądźcie nazywani nauczycielem - mistrzem; bowiem jeden jest wasz Mistrz - Chrystus; zaś wy wszyscy jesteście braćmi.
23:9
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem; bowiem jeden jest wasz Ojciec - Ten w niebiosach.
23:10
Więc nie bądźcie nazywani mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz - Chrystus.
23:11
Zaś większy z was, będzie[1] waszym sługą.
Przypisy
 • [1]
  Także: jest.
23:12
A kto się wywyższy, zostanie uniżony; a kto siebie uniży, zostanie wywyższony.
23:13
Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą.
23:14
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów, i to pod pozorem długich modlitw; dlatego odbierzecie cięższy wyrok.
23:15
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i stały ląd, aby uczynić jednego, nowonawróconego[1]; a gdy się nim stanie, czynicie go synem gehenny dwakroć bardziej niż wy.
Przypisy
 • [1]
  Czyli: prozelitę; składniej: by jednego uczynić nowonawróconym.
23:16
Biada wam, ślepi przywódcy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na Przybytek Świątyni, to jest niczym; ale kto by przysiągł na złoto Przybytku Świątyni - ten jest zobowiązany.
23:17
Głupi i ślepi, albowiem cóż jest większe, złoto czy Przybytek Świątyni, który to złoto czyni świętym[1]?
Przypisy
 • [1]
  Czynić świętym (czyli: oddzielonym, czystym) - otaczać czcią z uwagi na Imię Boga (porównaj Jan 17,17).
23:18
Także, kto by przysiągł na ołtarz, to jest niczym; lecz kto by przysiągł na dar, który na nim jest, ten jest zobowiązany.
23:19
Głupi i ślepi, albowiem co jest większe, dar czy ołtarz, który czyni ten dar świętym?
23:20
Zatem ten, który przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim;
23:21
A kto przysięga na Przybytek Świątyni, przysięga na niego oraz na Tego, który w nim przebywa;
23:22
A kto przysięga na Niebo, przysięga na tron Boga oraz na Tego, który na nim siedzi.
23:23
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, anyżku i kminku, a zaniedbujecie cięższe rzeczy Prawa - sąd, prośbę o litość i wiarę; te rzeczy mieliście wydawać, a tamtych nie zaniedbywać.
23:24
Ślepi przywódcy, którzy odcedzacie komara, a połykacie wielbłąda.
23:25
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że z zewnątrz oczyszczacie kubek i misę, a wewnątrz pełne są łupiestwa oraz braku opanowania.
23:26
Ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kubka i misy, aby i to, co z ich zewnątrz, mogło się stać czystym.
23:27
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości martwych i wszelkiej nieczystości.
23:28
Także i wy, wprawdzie z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy oraz bezprawia.
23:29
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce proroków oraz zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
23:30
I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami we krwi proroków.
23:31
Tak świadczycie sami sobie, że jesteście synami tych, którzy pomordowali proroków.
23:32
Więc wy także dopełnijcie miary waszych ojców!
23:33
Węże, rodzaju żmijowy, jak będziecie mogli ujść od oddzielenia gehenny?
23:34
Oto dlatego Ja wysyłam do was proroków, mędrców oraz uczonych w Piśmie; a niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, a niektórych z nich ubiczujecie w waszych bóżnicach oraz będziecie ścigać od miasta do miasta;
23:35
Aby przeszła na was cała, sprawiedliwa krew wylana na Ziemi Świętej, od krwi sprawiedliwego Abla[1], aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza[2], którego zamordowaliście pomiędzy Przybytkiem Świątyni, a ołtarzem.
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Hebla.
 • [2]
  ST hebrajskiego Zacharjasza, syna Berekjasza.
23:36
Zaprawdę, powiadam wam: To wszystko przyjdzie na ten ród.
23:37
Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków oraz kamienujesz tych, którzy do ciebie są wysłani - ilekroć chciałem zebrać twoje dzieci, tak jak kokosz zbiera pod skrzydła swe pisklęta, a nie chcieliście.
23:38
Oto wasz dom jest zostawiany wam pusty.
23:39
Bowiem powiadam wam, że nie ujrzycie mnie od tego czasu, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Rzym 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub nadał miastu Betel jego nazwę. Przed tym miasto to nosiło nazwę Luz (I Mojż 28:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
Mat 6:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić