„A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, tak przekaz ten zachowujecie.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 11,2

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22:1

22:1
A Jezus wyodrębniając się, znowu powiedział im w podobieństwach, mówiąc:
22:2
Królestwo Niebios zostało upodobnione do człowieka, króla, który sprawił gody swojemu synowi;
22:3
I wysłał swoje sługi, aby zaprosili zaproszonych na gody, ale nie chcieli przyjść.
22:4
Znowu wysłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem mój obiad, moje byki oraz co było tuczne zabito, i wszystko jest gotowe; chodźcie na gody.
22:5
Ale oni to zlekceważyli i odeszli, jeden do swojej roli, a drugi do swego handlu;
22:6
Zaś inni pojmali jego sługi, zelżyli ich i zabili.
22:7
A kiedy król to usłyszał - rozgniewał się, posłał swoje wojska i wytracił owych morderców, a ich miasto spalił.
22:8
Wtedy mówi swoim sługom: Gody wprawdzie są gotowe, lecz zaproszeni nie byli godni;
22:9
Zatem idźcie na drogi szlaków, a kogokolwiek znajdziecie, zaproście na gody.
22:10
Wtedy owi słudzy wyszli na szlaki i zaciągnęli wszystkich, którychkolwiek znaleźli, złych oraz odpowiednich[1]; więc gody zostały zapełnione leżącymi u stołu.
Przypisy
 • [1]
  Także: przydatnych, prawych, sprawiedliwych, szlachetnych, dobrych.
22:11
A gdy król wszedł, aby obejrzeć leżących przy stole, zobaczył tam człowieka nieodzianego szatą godową;
22:12
I mu mówi: Towarzyszu, jak tutaj wszedłeś nie mając szaty godowej? A on zamilknął.
22:13
Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie jego nogi i ręce, weźcie go oraz wrzućcie do zewnętrznych[1] ciemności; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Przypisy
 • [1]
  W języku greckim przymiotnik w stopniu nie najwyższym.
22:14
Bowiem wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych.
22:15
Wtedy faryzeusze odeszli i zawiązali spisek; taki, żeby go mogli usidlić w mowie.
22:16
Więc wysyłają do niego swoich uczniów z herodianami, mówiąc: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdziwy oraz w prawdzie nauczasz drogi Boga; nie zważasz na nikogo, gdyż nie oglądasz się na maskę ludzi.
22:17
Zatem powiedz nam, jak ci się wydaje? Dozwolone jest dać czynsz cesarzowi, czy nie?
22:18
Ale Jezus poznał ich niegodziwość i powiedział: Czemu mnie kusicie, obłudnicy?
22:19
Pokażcie mi monetę czynszową. A oni podali mu denara.
22:20
Więc im mówi: Czyj to wizerunek i napis?
22:21
Mówią mu: Cesarza. Wtedy im mówi: Zatem oddawajcie, co cesarza - cesarzowi; a co Boga - Bogu.
22:22
A kiedy to usłyszeli, zdziwili się, i opuściwszy go, odeszli.
22:23
W owym dniu przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma wzniesienia[1], i zapytali go,
Przypisy
 • [1]
  Także: powstania, podniesienia, zbudzenia się ze snu, wskrzeszenia.
22:24
Mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli ktoś by umarł i nie miał dzieci, niech jego brat poślubi jego żonę prawem powinowactwa, i wzbudzi potomstwo swemu bratu.
22:25
Było więc u nas siedmiu braci; i pierwszy pojąwszy żonę, umarł, a nie mając potomstwa, zostawił swoją żonę swojemu bratu.
22:26
Podobnie też drugi oraz trzeci, aż do siódmego.
22:27
A na koniec, po wszystkich, umarła i ta niewiasta.
22:28
Zatem we wzniesieniu, którego z tych siedmiu będzie żoną? Bowiem wszyscy ją mieli.
22:29
A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie nie znając Pism, ani mocy Boga.
22:30
Bo we wzniesieniu, ani się nie żenią, ani nie zostają poślubione, ale są jak aniołowie Boga w Niebie.
22:31
A o wzniesieniu martwych czy nie czytaliście, co wam powiedziano od Boga mówiącego:
22:32
Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących.
22:33
A usłyszawszy to, tłumy zostały zdumione nad jego nauką.
22:34
Zaś kiedy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zostali zebrani razem.
22:35
I spytał go jeden z nich, znawca Prawa, kusząc go i mówiąc:
22:36
Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest doniosłe?
22:37
A Jezus mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga twego, z całego twego serca i z całej twojej duszy, i z całej myśli twojej;
22:38
To jest pierwsze oraz doniosłe przykazanie.
22:39
A drugie mu podobne: Będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego.
22:40
Na tych dwóch przykazaniach zawieszone jest całe Prawo i Prorocy.
22:41
A gdy się zebrali faryzeusze, Jezus ich spytał,
22:42
Mówiąc: Co wam się wydaje o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawida.
22:43
Mówi im: Jakże więc, Dawid nazywa go w Duchu - Panem, mówiąc:
22:44
Rzekł Pan[1] Panu memu: Siądź po Mojej prawicy, aż uczynię twoich nieprzyjaciół podnóżkiem twoich nóg?
Przypisy
 • [1]
  W oryginale Starego Testamentu - Imię Boga podane Mojżeszowi: Jam Jest (Będę).
22:45
Zatem, jeśli Dawid nazywa go Panem, jakże jest jego synem?
22:46
I nikt mu nie mógł odpowiedzieć ani słowa, ani od owego dnia, nikt nie odważył się go więcej pytać.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.
II Król 6:16

W Chrystusie

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg ani razu nie jest wymieniony w Księdze Estery.
Estera

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić