„Zaś na górze Cyon będzie ocalenie; ona pozostanie świętą, a dom Jakóba znowu obejmie swoje posiadłości.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Abdjasza 1,17

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 2:1

2:1
A gdy, za dni króla Heroda, Jezus narodził się w judzkim[1] Betlejem[2], oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy, mówiąc:
Przypisy
 • [1]
  Czyli należącym do israelskiego pokolenia z greckiego Judasa; z hebrajskiego Judy / Jehudy.
 • [2]
  Z hebrajskiego: Betlechem; co znaczy: Dom Chleba.
2:2
Gdzież jest ten narodzony król Żydów[1]? Widzieliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.
Przypisy
 • [1]
  Poprawniej: Judejczyków, czyli Israelitów z pokolenia z greckiego Judasa; z hebrajskiego Judy / Jehudy; stąd hebrajskie Jehudim; spolszczone: Żydzi.
2:3
A kiedy król Herod [o tym] usłyszał, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.
2:4
Więc zbierając wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli[1] ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się ma Chrystus narodzić.
Przypisy
 • [1]
  Chodzi o uczonych w Piśmie.
2:5
A oni mu powiedzieli: W judzkim Betlejem; bo tak jest napisane przez proroka:
2:6
I ty, Betlejemie, ziemio Judy, wcale nie jesteś najmniejsze między książętami Judy; bowiem z ciebie wyjdzie Wódz, który będzie prowadził mój lud Israela.
2:7
Wtedy Herod wezwał potajemnie tych mędrców i pilnie się od nich wywiedział o czas, w którym się ukazała gwiazda,
2:8
A posławszy ich do Betlejem, powiedział: Wyruszcie i pilnie się wypytajcie o to dziecię; a gdybyście znaleźli, donieście mi, abym i ja, gdy przybędę - oddał mu pokłon.
2:9
Więc oni wysłuchali króla i odeszli; a oto poprzedzała ich gwiazda, którą widzieli na wschodzie, aż przybyła oraz stanęła nad [miejscem], gdzie było dzieciątko.
2:10
Kiedy ujrzeli tą gwiazdę, uradowali się bardzo wielką radością.
2:11
A [kiedy] weszli do rodziny, ujrzeli dzieciątko z Marią, jego matką, więc upadli oraz oddali mu pokłon; a gdy otworzyli swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
2:12
Lecz otrzymali we śnie ostrzeżenie, aby nie wracać do Heroda; zatem inną drogą powrócili do swej krainy.
2:13
A kiedy oni odeszli, oto anioł Pana ukazuje się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań, weź dzieciątko, jego matkę oraz uciekaj do Egiptu[1], i bądź tam aż ci powiem; bowiem Herod będzie szukał dzieciątka, by je zgładzić.
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Micraim.
2:14
Więc on wstał, wziął w nocy dzieciątko oraz jego matkę, i uszedł do Egiptu,
2:15
A był tam aż do śmierci Heroda; aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem mego Syna.
2:16
Wtedy Herod ujrzał, że został oszukany przez mędrców, więc bardzo się rozgniewał oraz wysłał, [by] zabić wszystkie dzieci w Betlejem i w całych jego granicach, od dwuletnich i niżej; według czasu, o którym się pilnie wywiedział od mędrców.
2:17
Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez proroka Jeremjasza[1], mówiącego:
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego; ST z hebrajskiego: Jeremjasza.
2:18
Głos w Ramie[1] został usłyszany, lament, płacz i wielkie narzekanie: Rachel opłakuje swoich synów i nie chce zostać pocieszona, dlatego, że ich nie ma.
Przypisy
 • [1]
  Miasto w pobliżu Jerozolimy; ST Ramath.
2:19
Ale kiedy Herod umarł, oto w Egipcie, we śnie ukazuje się Józefowi anioł Pana,
2:20
Mówiąc: Wstań, weź dzieciątko i jego matkę, i idź do ziemi Israela; bowiem pomarli ci, co szukali duszy dziecięcej.
2:21
Więc on wstał, wziął dzieciątko oraz jego matkę, i przyszedł do ziemi Israela.
2:22
A gdy usłyszał, że w Judei króluje Archelaus, na miejscu swojego ojca Heroda, bał się tam iść; zaś otrzymawszy we śnie ostrzeżenie, skręcił w strony Galilei[1].
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Galil.
2:23
A kiedy przyszedł, mieszkał w mieście zwanym Nazaret[1], aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków, że będzie nazwany Nazarejczykiem.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy z hebrajskiego: Zielona gałąź, rózga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?
Ps 27:1

W Chrystusie

Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Ps 139:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Technicznie słowo "Szabat" oznacza "STOP" w języku Hebrajskim i Greckim.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić