„Lecz i ona w zaprowadzenie, w niewolą zawiedziona jest, dzieci jej poroztrącane są na początku wszech dróg, a o szlachcice jej miotali los, a wszyscy przedni panowie jej okowani są w pętach.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 3,10

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16:25

16:1
Potem przystąpili faryzeusze i saduceusze, i go prosili, kusząc, aby im ukazał znak z Nieba.
16:2
A on odpowiadając, rzekł im: Kiedy nastaje wieczór, mówicie: Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni.
16:3
A rano: Dziś będzie wichura; bo niebo pochmurnieje i się czerwieni. Obłudnicy, umiecie rozsądzić oblicze nieba, a znaków tych czasów nie możecie?
16:4
Pokolenie złe i cudzołożne znaku szuka; ale znak nie będzie mu dany, jak tylko znak proroka Jonasza. Po czym opuścił ich i odszedł.
16:5
A kiedy jego uczniowie przeprawili się na drugą stronę, zapomnieli wziąć chlebów.
16:6
Zaś Jezus im powiedział: Dostrzegajcie oraz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.
16:7
A oni rozważali to między sobą, mówiąc, że: Chleba nie wzięliśmy.
16:8
Co Jezus poznał i im powiedział: Dlaczego rozważacie między sobą, o małej wiary, że nie wzięliście chleba?
16:9
Jeszcze nie rozumiecie, ani nie pamiętacie owych pięciu chlebów dla pięciu tysięcy, i jak wiele koszyków zebraliście?
16:10
Ani owych siedmiu chlebów dla czterech tysięcy, i jak wiele koszy zebraliście?
16:11
Jakże nie rozumiecie, że powiedziałem wam nie o chlebie, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszów i saduceuszów?
16:12
Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów.
16:13
A gdy Jezus przyszedł w strony Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc: Kim ludzie mówią, że jest Syn Człowieka?
16:14
A oni powiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, zaś inni Jeremjaszem, albo jednym z proroków.
16:15
Mówi im: A wy mówicie, że kim ja jestem?
16:16
A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żyjącego.
16:17
Zaś Jezus odpowiadając, rzekł mu: Szczęśliwy[1] jesteś, Szymonie Barjona[2], bo nie objawiły ci tego ciało wewnętrzne[3] i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebiosach.
Przypisy
 • [1]
  Także: bogaty, błogosławiony.
 • [2]
  Co znaczy: synu Jony.
 • [3]
  Greckie sarks; także: cielesna natura.
16:18
A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr[1], a na owej opoce[2] zbuduję moje zgromadzenie wybranych[3] i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.
Przypisy
 • [1]
  Greckie Petros; co znaczy: Kamień, Odłamek skalny.
 • [2]
  Greckie petra; co znaczy: Opoka, skała.
 • [3]
  Także: zbór.
16:19
Dam ci też klucze Królestwa Niebios; a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie już związane w niebiosach; a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie już rozwiązane w niebiosach.
16:20
Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Jezusem Chrystusem.
16:21
Odtąd Jezus zaczął tłumaczyć swoim uczniom, że musi odejść do Jerozolimy[1] oraz wiele wycierpieć od starszych, od przedniejszych kapłanów i uczonych w Piśmie; być zabitym, a trzeciego dnia być wzbudzonym.
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Jeruszalaim.
16:22
Zaś Piotr, wziął go na bok i zaczął go strofować, mówiąc: Zmiłuj się sam nad sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie.
16:23
A on się obrócił oraz powiedział Piotrowi: Idź precz ode mnie[1], szatanie; jesteś mi zgorszeniem, bowiem nie pojmujesz tego, co Boga, ale co ludzi.
Przypisy
 • [1]
  Inne możliwe tłumaczenie: Odejdź za mnie.
16:24
Wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, i usunie[1] swój krzyż, a idzie za mną.
Przypisy
 • [1]
  Także: zgładzi; weźmie.
16:25
Bo kto by chciał swoją duszę wybawić, zatraci ją; a kto by zatracił swoją duszę dla mnie, odkryje ją.
16:26
Bowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy doznał kary? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
16:27
Gdyż Syn Człowieka przyjdzie w chwale swojego Ojca i z Jego aniołami, i wtedy odda każdemu według jego czynów.
16:28
Zaprawdę, mówię wam: Są niektórzy z tu stojących, którzy nie odczują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieka przychodzącego w swoim Królestwie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Samson uciekł z Gazy o północy rozrywając bramy miasta. Następnie wziął je "włożył sobie na plecy (ważyły prawdopodobnie kilka ton!) i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu". Odległość do góry wynosiła około 38 mil (tj. około 62 km!) Sdz 16:1-3.
Samson niesie wrota

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić