„I wznidzie wam bojącym się imienia mego słońce sprawiedliwości i zdrowie na skrzydłach jego, i wynidziecie, i skakać będziecie jako cielcy z stada.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Malachiasza 4,2

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1:9

1:1
KSIĘGA początku[1] Jezusa[2] Chrystusa[3], syna Dawida, syna Abrahama.
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego genesis; także: pierwocin, źródła życia, powstawania.
 • [2]
  Co znaczy: Jam Jest Wspomaga (według II Mojżesza 3,14 - Będę Wspomaga). W tłumaczeniu Starego Testamentu Izaaka Cylkowa (dalej - C) - Jezus to hebrajskie: Jehoszua; według Judische Lexikon, Berlin 1930 - Jehoszua / Jeszua; inni: Jahszua; według New Bible Dictionary 1962, z aramejskiego - Yešu (czytaj: Jeszu; porównaj w innych tłumaczeniach: Nehemiasza 3,19); według Septuaginty (dalej - S) oraz manuskryptów NT greckie Jesous (czytaj: Jesus); stąd polskie - Jezus.
 • [3]
  Greckie Christos, odpowiada hebrajskiemu Maszijach; aramejkie Meszicha; gr - aram. Messias; co znaczy: Pomazaniec Boga.
1:2
Abraham spłodził Izaaka[1], a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę[2] i jego braci,
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego Ic'haka.
 • [2]
  Z hebrajskiego Jehudę / Judę; z greckiego Judasa / Judę.
1:3
A Judas spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama,
1:4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona,
1:5
A Salmon spłodził Booza[1] z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego[2],
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Boaza.
 • [2]
  Greckie Iessaia; ST hebrajskiego Iszaja; spolszczone: Jessego.
1:6
A Jesse spłodził króla Dawida. A Dawid, król, spłodził Salomona z tej, która [była] Uriasza,
1:7
A Salomon spłodził Roboama[1], a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę,
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego; ST z hebrajskiego Rehabeama; patrz: 1, 2 Królów.
1:8
A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza,
1:9
A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza,
1:10
A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amosa, a Amos spłodził Jozjasza,
1:11
A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci podczas przesiedlenia do Babilonu[1].
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Babelu.
1:12
A po przesiedleniu do Babilonu, Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela[1],
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Zerubabela.
1:13
A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora,
1:14
A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda,
1:15
A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jakóba[1],
Przypisy
 • [1]
  Od hebrajskiego imienia: Jakob.
1:16
A Jakób spłodził Józefa[1], męża Marii[2], z której został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem.
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego Josefa.
 • [2]
  Z hebrajskiego Mirjam; z greckiego Mariam.
1:17
[Tak] więc wszystkich pokoleń [jest]: Od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, i czternaście pokoleń od Dawida do przesiedlenia do Babilonu, i czternaście pokoleń od przesiedlenia do Babilonu do Chrystusa.
1:18
A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, [jeszcze] zanim się zeszli, była znaleziona brzemienną z Ducha Świętego.
1:19
Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, postanowił skrycie się jej pozbyć.
1:20
A [kiedy] to rozważał, oto we śnie, ukazał mu się anioł Pana, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony; bowiem co w niej zostało poczęte, jest z Ducha Świętego.
1:21
A urodzi syna, i Jego Imię nazwiesz Jezus[1]; bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów[2].
Przypisy
 • [1]
 • [2]
  W języku greckim słowo to znaczy także (dalej - także:): win, błędów; ofiar za grzech.
1:22
A to się wszystko stało, aby mogło być wypełnione, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego:
1:23
Oto dziewica będzie brzemienna i porodzi syna, a Jego Imię nazwą Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg wśród nas.
1:24
Dlatego Józef, kiedy został obudzony ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę,
1:25
Ale jej nie uznawał[1], aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS.
Przypisy
 • [1]
  Także: nie akceptował.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Salomon spędził 7 lat budując Świątynię Bożą (I Król 6:38) ale budowa jego własnego pałacu zajęła mu dwa razy więcej czasu bo aż 13 lat (I Król 7:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić