„I Dawid zapytał młodzieńca, który mu to powiedział: Skąd jesteś? Odpowiedział: Jestem synem przybysza, Amalekity.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Samuela 1,13

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1:25

1:1
KSIĘGA początku[1] Jezusa[2] Chrystusa[3], syna Dawida, syna Abrahama.
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego genesis; także: pierwocin, źródła życia, powstawania.
 • [2]
  Co znaczy: Jam Jest Wspomaga (według II Mojżesza 3,14 - Będę Wspomaga). W tłumaczeniu Starego Testamentu Izaaka Cylkowa (dalej - C) - Jezus to hebrajskie: Jehoszua; według Judische Lexikon, Berlin 1930 - Jehoszua / Jeszua; inni: Jahszua; według New Bible Dictionary 1962, z aramejskiego - Yešu (czytaj: Jeszu; porównaj w innych tłumaczeniach: Nehemiasza 3,19); według Septuaginty (dalej - S) oraz manuskryptów NT greckie Jesous (czytaj: Jesus); stąd polskie - Jezus.
 • [3]
  Greckie Christos, odpowiada hebrajskiemu Maszijach; aramejkie Meszicha; gr - aram. Messias; co znaczy: Pomazaniec Boga.
1:2
Abraham spłodził Izaaka[1], a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę[2] i jego braci,
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego Ic'haka.
 • [2]
  Z hebrajskiego Jehudę / Judę; z greckiego Judasa / Judę.
1:3
A Judas spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama,
1:4
A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona,
1:5
A Salmon spłodził Booza[1] z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego[2],
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Boaza.
 • [2]
  Greckie Iessaia; ST hebrajskiego Iszaja; spolszczone: Jessego.
1:6
A Jesse spłodził króla Dawida. A Dawid, król, spłodził Salomona z tej, która [była] Uriasza,
1:7
A Salomon spłodził Roboama[1], a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę,
Przypisy
 • [1]
  Z greckiego; ST z hebrajskiego Rehabeama; patrz: 1, 2 Królów.
1:8
A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza,
1:9
A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza,
1:10
A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amosa, a Amos spłodził Jozjasza,
1:11
A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci podczas przesiedlenia do Babilonu[1].
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Babelu.
1:12
A po przesiedleniu do Babilonu, Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela[1],
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Zerubabela.
1:13
A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora,
1:14
A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda,
1:15
A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jakóba[1],
Przypisy
 • [1]
  Od hebrajskiego imienia: Jakob.
1:16
A Jakób spłodził Józefa[1], męża Marii[2], z której został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem.
Przypisy
 • [1]
  Z hebrajskiego Josefa.
 • [2]
  Z hebrajskiego Mirjam; z greckiego Mariam.
1:17
[Tak] więc wszystkich pokoleń [jest]: Od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, i czternaście pokoleń od Dawida do przesiedlenia do Babilonu, i czternaście pokoleń od przesiedlenia do Babilonu do Chrystusa.
1:18
A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, [jeszcze] zanim się zeszli, była znaleziona brzemienną z Ducha Świętego.
1:19
Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, postanowił skrycie się jej pozbyć.
1:20
A [kiedy] to rozważał, oto we śnie, ukazał mu się anioł Pana, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony; bowiem co w niej zostało poczęte, jest z Ducha Świętego.
1:21
A urodzi syna, i Jego Imię nazwiesz Jezus[1]; bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów[2].
Przypisy
 • [1]
 • [2]
  W języku greckim słowo to znaczy także (dalej - także:): win, błędów; ofiar za grzech.
1:22
A to się wszystko stało, aby mogło być wypełnione, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego:
1:23
Oto dziewica będzie brzemienna i porodzi syna, a Jego Imię nazwą Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg wśród nas.
1:24
Dlatego Józef, kiedy został obudzony ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę,
1:25
Ale jej nie uznawał[1], aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS.
Przypisy
 • [1]
  Także: nie akceptował.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
Mat 28:10

W Chrystusie

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem
I Kor 1:30

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nazwa "Morze Martwe" nie jest używane w Biblii. Morze Martwe było nazywane wieloma innymi nazwami np.: "Morze Słone" (I Mojż 14:3, Joz 3:16), "Morze Arby" (NBG V Mojż 4:49), Morze wschodnie (Ez 47:18, Joel 2:20) i innymi. Morze Martwe leży w najniższym punkcie na ziemi.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.
Jan 15:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić