„I niech będą gotowi na dzień trzeci; albowiem trzeciego dnia zstąpi Pan przed oczyma wszystkiego ludu na górę Synaj.”

Biblia Gdańska (1881): 2 Mojżeszowa 19,11

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1:16

1KSIĘGA początku[1] Jezusa[2] Chrystusa[3], syna Dawida, syna Abrahama. 2Abraham spłodził Izaaka[1], a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę[2] i jego braci, 3A Judas spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama, 4A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona, 5A Salmon spłodził Booza[1] z Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego[2], 6A Jesse spłodził króla Dawida. A Dawid, król, spłodził Salomona z tej, która [była] Uriasza, 7A Salomon spłodził Roboama[1], a Roboam spłodził Abiasza, a Abiasz spłodził Azę, 8A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza, 9A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Achaza, a Achaz spłodził Ezechiasza, 10A Ezechiasz spłodził Manassesa, a Manasses spłodził Amosa, a Amos spłodził Jozjasza, 11A Jozjasz spłodził Jechoniasza i jego braci podczas przesiedlenia do Babilonu[1]. 12A po przesiedleniu do Babilonu, Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela[1], 13A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora, 14A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Elijuda, 15A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jakóba[1], 16A Jakób spłodził Józefa[1], męża Marii[2], z której został zrodzony Jezus, zwany Chrystusem. 17[Tak] więc wszystkich pokoleń [jest]: Od Abrahama do Dawida czternaście pokoleń, i czternaście pokoleń od Dawida do przesiedlenia do Babilonu, i czternaście pokoleń od przesiedlenia do Babilonu do Chrystusa. 18A narodzenie Jezusa Chrystusa było takie: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, [jeszcze] zanim się zeszli, była znaleziona brzemienną z Ducha Świętego. 19Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, postanowił skrycie się jej pozbyć. 20A [kiedy] to rozważał, oto we śnie, ukazał mu się anioł Pana, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony; bowiem co w niej zostało poczęte, jest z Ducha Świętego. 21A urodzi syna, i Jego Imię nazwiesz Jezus[1]; bowiem on zbawi swój lud od ich grzechów[2]. 22A to się wszystko stało, aby mogło być wypełnione, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: 23Oto dziewica będzie brzemienna i porodzi syna, a Jego Imię nazwą Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg wśród nas. 24Dlatego Józef, kiedy został obudzony ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana i przyjął swoją żonę, 25Ale jej nie uznawał[1], aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię JEZUS.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!
Jan 6:20

W Chrystusie

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,
Efez 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Debora była jedyną kobietą która była sędzią w Izraelu. Jej imię oznacza "pszczoła".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu.
Efez 2:22


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić