„Przed jego obliczem drżą narody oraz pobladły wszystkie twarze.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Joela 2,6

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Marka 1:24

1:1
Początek[1] Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: pierwsza zasada; to, od czego cokolwiek zaczyna istnieć.
1:2
Jak jest napisane w prorokach: Oto Ja posyłam przed twym obliczem Mego anioła, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
1:3
Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki.
1:4
Jan zanurzał[1] na pustkowiu i głosił chrzest[1] skruchy ku odpuszczeniu grzechów.
Przypisy
 • [1]
  Także: oczyszczał; co w języku polskim przyjęło nazwę chrztu.
1:5
Więc wychodziła do niego cała kraina judzka oraz Jerozolimczycy, i wszyscy co wyznawali swoje grzechy, byli przez niego zanurzani w rzece Jordanie[1].
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Jardenie.
1:6
Zaś Jan był przyodziany wielbłądzią sierścią oraz skórzanym pasem wokół swoich bioder, a jadał szarańczę i leśny miód.
1:7
Głosił też, mówiąc: Za mną idzie mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyka jego butów.
1:8
Ja was chrzciłem w wodzie; ale on będzie was chrzcił w Duchu Świętym.
1:9
Także stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilei i w Jordanie został ochrzczony przez Jana.
1:10
A zarazem wychodząc[1] z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i zstępującego na niego Ducha, jako gołębicę.
Przypisy
 • [1]
  Także: powstając, wychodząc do góry.
1:11
Pojawił się też głos z niebios: Ty jesteś Mój Syn kochany, w tobie upodobałem.
1:12
I zaraz Duch oddalił go na pustkowie.
1:13
Zaś na pustkowiu był przez czterdzieści dni kuszony przez szatana; a był tam ze zwierzętami oraz służyli mu aniołowie.
1:14
Zaś po wtrąceniu Jana do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa Boga,
1:15
I mówiąc: Wypełnił się czas i zbliżyło się Królestwo Boga; skruszcie się oraz wierzcie w Dobrą Nowinę.
1:16
A przechodząc obok morza Galilei, ujrzał Szymona oraz jego brata Andrzeja, którzy zapuszczali sieć w morze; gdyż byli rybakami.
1:17
I Jezus im powiedział: Pójdźcie za mną, a sprawię wam, że staniecie się rybakami ludzi.
1:18
Więc zaraz zostawili sieci i poszli za nim.
1:19
A posuwając się trochę naprzód, ujrzał Jakóba, syna Zebedeusza oraz Jana, jego brata, gdy naprawiali sieci w łodzi.
1:20
I zaraz ich wezwał. A oni poszli za nim, opuściwszy w łodzi swojego ojca Zebedeusza wraz z najemnikami.
1:21
I weszli do Kafarnaum; a kiedy wszedł do bóżnicy, zaraz nauczał w szabaty.
1:22
Także zdumiewali się nad jego nauką, bowiem uczył ich jako ten, co ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
1:23
A w ich bóżnicy był człowiek w nieczystym duchu i on zawołał,
1:24
Mówiąc: Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgładzić? Znam cię, kto ty jesteś - święty Boga.
1:25
A Jezus go zgromił, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego.
1:26
Więc duch nieczysty szarpnął nim, zawołał wielkim głosem i wyszedł z niego.
1:27
Zatem wszyscy zostali wstrząśnięci, aby dociekać między sobą, mówiąc: Co to jest? Nowa nauka z mocą; również nieczystym duchom rozkazuje i są mu posłuszne?
1:28
I zaraz rozeszła się o nim wieść po całej okolicy Galilei.
1:29
Zaś kiedy wyszedł z bóżnicy, z Jakóbem i Janem przyszli do domu Szymona oraz Andrzeja.
1:30
A teściowa Szymona leżała gorączkując, i zaraz mu o niej powiedzieli.
1:31
Więc podszedł, ujął ją za rękę oraz podniósł, i zaraz opuściła ją gorączka, i im usługiwała.
1:32
A kiedy nastał wieczór i zaszło słońce, nieśli do niego wszystkich, co się źle mieli, i opętanych;
1:33
Zatem przy drzwiach zostało zebrane całe miasto.
1:34
I uzdrowił wielu, którzy się źle mieli z powodu rozlicznych chorób, oraz wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwolił demonom mówić, gdyż go znały.
1:35
A bardzo rano wstał nocą, wyszedł oraz odszedł na puste miejsce i tam się modlił.
1:36
Nadto poszli za nim: Szymon oraz ci, co z nim byli.
1:37
A kiedy go znaleźli, mówią mu: Wszyscy cię szukają.
1:38
Więc im mówi: Idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił; bo po to wyszedłem.
1:39
Zatem głosił w ich bóżnicach po całej Galilei oraz wyrzucał demony.
1:40
Także przychodzi do niego trędowaty, prosi go, pada przed nim na kolana i mu mówi: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.
1:41
A Jezus użalił się, wyciągnął rękę, dotknął się go i mu mówi: Chcę, zostałeś oczyszczony.
1:42
Zarazem odszedł od niego trąd i został oczyszczony.
1:43
I zaraz go odprawił, surowo go upomniał,
1:44
I mu mówi: Uważaj, abyś nikomu nic nie powiedział, ale idź, pokaż siebie kapłanowi oraz ofiaruj za twoje oczyszczenie, co nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.
1:45
A on gdy wyszedł, zaczął wiele głosić i rozsławiać tę sprawę tak, że Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, ale był na zewnątrz, na miejscach pustych. Więc schodzili się zewsząd do niego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ojciec Piotra nazywał się "Jan" (lub po Aramejsku Jonas) (Jan 1:42, Jan 21:15-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić