„Jednak będziemy wam posłuszni pod tym warunkiem, że staniecie się do nas podobni; zatem u was będzie obrzezany każdy mężczyzna.”

Nowa Biblia Gdańska: I Księga Mojżesza 34,15

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Marka 1:20

1:1
Początek[1] Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa, Syna Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: pierwsza zasada; to, od czego cokolwiek zaczyna istnieć.
1:2
Jak jest napisane w prorokach: Oto Ja posyłam przed twym obliczem Mego anioła, który przygotuje twoją drogę przed tobą.
1:3
Głos wołającego na pustkowiu: Gotujcie drogę Pana, proste czyńcie Jego ścieżki.
1:4
Jan zanurzał[1] na pustkowiu i głosił chrzest[1] skruchy ku odpuszczeniu grzechów.
Przypisy
 • [1]
  Także: oczyszczał; co w języku polskim przyjęło nazwę chrztu.
1:5
Więc wychodziła do niego cała kraina judzka oraz Jerozolimczycy, i wszyscy co wyznawali swoje grzechy, byli przez niego zanurzani w rzece Jordanie[1].
Przypisy
 • [1]
  ST hebrajskiego Jardenie.
1:6
Zaś Jan był przyodziany wielbłądzią sierścią oraz skórzanym pasem wokół swoich bioder, a jadał szarańczę i leśny miód.
1:7
Głosił też, mówiąc: Za mną idzie mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyka jego butów.
1:8
Ja was chrzciłem w wodzie; ale on będzie was chrzcił w Duchu Świętym.
1:9
Także stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilei i w Jordanie został ochrzczony przez Jana.
1:10
A zarazem wychodząc[1] z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i zstępującego na niego Ducha, jako gołębicę.
Przypisy
 • [1]
  Także: powstając, wychodząc do góry.
1:11
Pojawił się też głos z niebios: Ty jesteś Mój Syn kochany, w tobie upodobałem.
1:12
I zaraz Duch oddalił go na pustkowie.
1:13
Zaś na pustkowiu był przez czterdzieści dni kuszony przez szatana; a był tam ze zwierzętami oraz służyli mu aniołowie.
1:14
Zaś po wtrąceniu Jana do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Dobrą Nowinę Królestwa Boga,
1:15
I mówiąc: Wypełnił się czas i zbliżyło się Królestwo Boga; skruszcie się oraz wierzcie w Dobrą Nowinę.
1:16
A przechodząc obok morza Galilei, ujrzał Szymona oraz jego brata Andrzeja, którzy zapuszczali sieć w morze; gdyż byli rybakami.
1:17
I Jezus im powiedział: Pójdźcie za mną, a sprawię wam, że staniecie się rybakami ludzi.
1:18
Więc zaraz zostawili sieci i poszli za nim.
1:19
A posuwając się trochę naprzód, ujrzał Jakóba, syna Zebedeusza oraz Jana, jego brata, gdy naprawiali sieci w łodzi.
1:20
I zaraz ich wezwał. A oni poszli za nim, opuściwszy w łodzi swojego ojca Zebedeusza wraz z najemnikami.
1:21
I weszli do Kafarnaum; a kiedy wszedł do bóżnicy, zaraz nauczał w szabaty.
1:22
Także zdumiewali się nad jego nauką, bowiem uczył ich jako ten, co ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
1:23
A w ich bóżnicy był człowiek w nieczystym duchu i on zawołał,
1:24
Mówiąc: Co nam i tobie, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgładzić? Znam cię, kto ty jesteś - święty Boga.
1:25
A Jezus go zgromił, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego.
1:26
Więc duch nieczysty szarpnął nim, zawołał wielkim głosem i wyszedł z niego.
1:27
Zatem wszyscy zostali wstrząśnięci, aby dociekać między sobą, mówiąc: Co to jest? Nowa nauka z mocą; również nieczystym duchom rozkazuje i są mu posłuszne?
1:28
I zaraz rozeszła się o nim wieść po całej okolicy Galilei.
1:29
Zaś kiedy wyszedł z bóżnicy, z Jakóbem i Janem przyszli do domu Szymona oraz Andrzeja.
1:30
A teściowa Szymona leżała gorączkując, i zaraz mu o niej powiedzieli.
1:31
Więc podszedł, ujął ją za rękę oraz podniósł, i zaraz opuściła ją gorączka, i im usługiwała.
1:32
A kiedy nastał wieczór i zaszło słońce, nieśli do niego wszystkich, co się źle mieli, i opętanych;
1:33
Zatem przy drzwiach zostało zebrane całe miasto.
1:34
I uzdrowił wielu, którzy się źle mieli z powodu rozlicznych chorób, oraz wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwolił demonom mówić, gdyż go znały.
1:35
A bardzo rano wstał nocą, wyszedł oraz odszedł na puste miejsce i tam się modlił.
1:36
Nadto poszli za nim: Szymon oraz ci, co z nim byli.
1:37
A kiedy go znaleźli, mówią mu: Wszyscy cię szukają.
1:38
Więc im mówi: Idźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił; bo po to wyszedłem.
1:39
Zatem głosił w ich bóżnicach po całej Galilei oraz wyrzucał demony.
1:40
Także przychodzi do niego trędowaty, prosi go, pada przed nim na kolana i mu mówi: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić.
1:41
A Jezus użalił się, wyciągnął rękę, dotknął się go i mu mówi: Chcę, zostałeś oczyszczony.
1:42
Zarazem odszedł od niego trąd i został oczyszczony.
1:43
I zaraz go odprawił, surowo go upomniał,
1:44
I mu mówi: Uważaj, abyś nikomu nic nie powiedział, ale idź, pokaż siebie kapłanowi oraz ofiaruj za twoje oczyszczenie, co nakazał Mojżesz na świadectwo dla nich.
1:45
A on gdy wyszedł, zaczął wiele głosić i rozsławiać tę sprawę tak, że Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, ale był na zewnątrz, na miejscach pustych. Więc schodzili się zewsząd do niego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.
Jak 4:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Imię "Debora" użyte jest w Biblii tylko 2 razy. Dobrze znana jest Debora która jako jedyna kobieta była sędzią nad Izraelem (Judg 4 & 5). Niańka Rebeki żony Jakuba miała także na imię "Debora" (I Mojż 35:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie.
Jan 14:21


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić