„A jeśli kto na tym fundamencie buduje złoto, srebro, kamienie drogie, drwa, siano, słomę,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Koryntian 3,12

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 6:26

6:1
Zaś w kolejny szabat, gdy on przebywał wśród zboża, zdarzyło się, że jego uczniowie zrywali kłosy oraz rozcierając rękoma - jedli.
6:2
A jacyś z faryzeuszów im mówili: Dlaczego czynicie to, czego w szabat nie wolno czynić?
6:3
Więc Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Nawet nie czytaliście tego, co uczynił Dawid, kiedy sam zgłodniał oraz ci, którzy z nim byli?
6:4
Jak wszedł do Domu Boga oraz wziął chleby pokładne, których nie wolno zjeść, chyba że samym kapłanom; a jadł, oraz dał tym, co z nim byli?
6:5
Nadto im mówił: Syn Człowieka jest Panem i szabatu.
6:6
Zaś w inny szabat zdarzyło mu się wejść do bóżnicy i nauczać. Był tam też człowiek, a jego prawa ręka była uschnięta.
6:7
Ale uczeni w Piśmie i faryzeusze pilnowali go, czy uzdrawia w szabat; by znaleźć powód aby go oskarżać.
6:8
A on znał ich myśli, zatem powiedział człowiekowi, który miał uschniętą rękę: Podnieś się oraz stań na środku. Więc on się podniósł i stanął.
6:9
Następnie Jezus do nich powiedział: Pytam was: Wolno w szabaty słusznie[1] czynić, czy źle uczynić? Uratować życie, czy zniszczyć?
Przypisy
 • [1]
  Także: dobrze, sprawiedliwie, hojnie, łaskawie, doskonale.
6:10
I rozejrzał się po nich wszystkich oraz powiedział temu człowiekowi: Wyciągnij twoją rękę. A on tak uczynił, i jego ręka została przywrócona do zdrowia, jak druga.
6:11
Ale oni zostali napełnieni szaleństwem. Rozmawiali też jedni z drugimi co by uczynić Jezusowi.
6:12
W owych dniach także się wydarzyło, że wyszedł się pomodlić na górę; i spędził noc na modlitwie do Boga.
6:13
A kiedy stał się dzień, przemówił do swoich uczniów, wybrał sobie dwunastu z nich i tych nazwał apostołami:
6:14
Szymona, którego nazwał też Piotrem i jego brata Andrzeja, Jakóba, Jana, Filipa, Bartłomieja,
6:15
Mateusza, Tomasza, Jakóba Alfeusza, Szymona zwanego Zelotą[1],
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Gorliwym.
6:16
Judasa Jakóba oraz Judasa Iszkariotę, który stał się zdrajcą.
6:17
A kiedy z nimi zszedł, stanął na płaskim miejscu. Przyszedł także tłum jego uczniów oraz wielkie mnóstwo ludu z całej Judei, Jerozolimy, nadmorskiego Tyru i Sydonu, którzy przybyli go usłyszeć oraz zostać uleczonymi ze swoich chorób.
6:18
Więc byli uzdrawiani ci, dręczeni przez nieczyste duchy.
6:19
A cały tłum pragnął się go dotknąć, bo wychodziła od niego moc i wszystkich uzdrawiała.
6:20
A on podniósł swe oczy na swoich uczniów oraz mówił: Bogaci, którzy żebrzą, bowiem wasze jest Królestwo Boga.
6:21
Bogaci, którzy odczuwają teraz braki, bowiem będziecie nasyceni. Bogaci, którzy teraz płaczą, bowiem śmiać się będziecie.
6:22
Bogaci jesteście, gdy ludzie będą was nienawidzić i kiedy będą was oddzielać[1], lżyć[2], i będą odrzucać wasze imię[3] jako złe[4] z powodu[5] Syna Człowieka.
Przypisy
 • [1]
  Także: określać granicami, wykluczać.
 • [2]
  Także: zarzucać coś komuś.
 • [3]
  Także: nazwę.
 • [4]
  Także: niegodziwe, łajdackie.
 • [5]
  Także: przez, skutkiem, dla.
6:23
Zostaniecie uradowani w ten dzień i podskoczycie z radości; bo oto wielka wasza zapłata jest w niebiosach. Ponieważ ich ojcowie na wzór tych rzeczy czynili prorokom.
6:24
Jednakże biada wam, bogatym, bowiem otrzymujecie waszą zachętę.
6:25
Biada wam, obecnie nasyconym, bowiem będziecie głodni. Biada wam, obecnie się śmiejącym, bo będziecie żałować i zapłaczecie.
6:26
Biada wam, gdyby o was dobrze mówili wszyscy ludzie; bo ich ojcowie na wzór tych rzeczy czynili fałszywym prorokom.
6:27
Lecz mówię wam, co słuchacie: Miłujcie waszych wrogów, czyńcie słusznie[1] nienawidzącym was,
Przypisy
 • [1]
  Także: szczęśliwie, pomyślnie, dobrze.
6:28
Błogosławcie złorzeczącym wam i módlcie się za oczerniających was.
6:29
Temu, co cię bije w policzek - nadstaw i drugi; a temu, co zabiera twój płaszcz i sukni nie odmawiaj.
6:30
Zaś każdemu, który cię prosi - dawaj; a od tego, który bierze twoje - nie żądaj zwrotu.
6:31
Jak sobie życzycie, aby wam ludzie czynili - tak i wy im czyńcie.
6:32
A jeśli miłujecie tych, co was miłują, jaka jest w was uprzejmość? Bo nawet grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.
6:33
A jeśli będziecie dobrze czynić tym, którzy wam dobrze czynią, jaka jest w was życzliwość? Bo ci, co grzeszą - też to czynią.
6:34
A jeśli pożyczacie tym, od których macie nadzieję odzyskać, jaka jest w was przychylność? Bo i grzesznicy - grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo odzyskać.
6:35
Zatem miłujcie waszych wrogów, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się w zamian nie spodziewając, a wasza zapłata będzie wielka oraz będziecie dziećmi Najwyższego; bo On jest łaskawy dla niewdzięcznych i złych.
6:36
Bądźcie więc, miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny.
6:37
Nie sądźcie[1] - a nie zostaniecie osądzeni. Nie skazujcie[2] - a nie zostaniecie skazani; uniewinniajcie - a będziecie uniewinnieni;
Przypisy
 • [1]
  Także: oskarżajcie, oddzielajcie, oceniajcie, postanawiajcie.
 • [2]
  Także: zarzucajcie, gańcie, wymierzajcie kary.
6:38
Dawajcie - a będzie wam dane; miarą dobrą, ugniecioną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Bo miarą, którą mierzycie, będzie wam w zamian mierzone.
6:39
Ale powiedział im podobieństwo: Czy ślepy zdoła ślepego prowadzić? Czyż obydwaj nie wpadną w dół?
6:40
Nie jest uczeń nad swojego nauczyciela; ale każdy będzie udoskonalony jak jego nauczyciel.
6:41
Czemu widzisz źdźbło w oku twojego brata, zaś belki we własnym oku nie poznajesz?
6:42
Albo - jak możesz mówić twojemu bratu: Bracie, pozwól, że wyrzucę źdźbło, które jest w twoim oku - sam nie widząc belki w swym oku? Obłudniku, najpierw wyrzuć belkę z twojego oka, a wtedy zobaczysz wyraźnie, chcąc wyrzucić źdźbło z oka twojego brata.
6:43
Ponieważ nie istnieje szlachetne[1] drzewo, które wydaje wstrętny owoc; ani złe drzewo, które wydaje szlachetny owoc;
Przypisy
 • [1]
  Także: piękne, dobre, stosowne, szczęśliwe.
6:44
Gdyż każde drzewo jest poznawane z jego własnego owocu. Nie zbierają z cierni - fig i nie zrywają z jeżyny - winnego grona.
6:45
Szlachetny[1] człowiek ze szlachetnego skarbca serca wydobywa szlachetne, a zły człowiek ze złego skarbca swojego serca wydobywa złe; bowiem z obfitości serca mówią jego usta.
Przypisy
 • [1]
  Także: przydatny, dobry, prawy, sprawiedliwy, odpowiedni.
6:46
Dlaczego do mnie wołacie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?
6:47
Pokażę wam do kogo jest podobny każdy, kto do mnie przychodzi, słucha moich słów oraz je czyni.
6:48
Podobny jest do człowieka, co buduje dom; który wykopał, pogłębił i założył fundament na skale. A gdy zdarzyła się powódź, rzeka wdarła się na ten dom, lecz nie miała siły go zachwiać, gdyż był założony na skale.
6:49
Zaś kto usłyszał - a nie uczynił, podobny jest do człowieka , co zbudował dom na ziemi[1], bez fundamentu; na który wdarła się rzeka i zaraz upadł, i było wielkie zniszczenie tego domu.
Przypisy
 • [1]
  Także: na świecie, w okolicy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!
Iz 43:1

W Chrystusie

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
Fil 3:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dom Joaba był zbudowany na pustyni (I Król 2:33-34).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić