„Gdy zobaczą wasz czysty sposób życia w bojaźni.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list spisany przez Piotra 3,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 11:1

11:1
A gdy on był w pewnym miejscu, modląc się, i gdy przestał, wydarzyło się, że któryś z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów.
11:2
Więc im powiedział: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebiosach, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
11:3
Chleba naszego, powszedniego daj nam przez dzień.
11:4
I odpuść nam nasze winy, bo i sami odpuszczamy każdemu nam winnemu. I nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego.
11:5
Także do nich powiedział: Jeśli ktoś z was będzie miał przyjaciela oraz pójdzie do niego w środku nocy i mu powie: Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby,
11:6
Gdyż z drogi przybył do mnie mój przyjaciel i nie mam mu co podać.
11:7
A on, odpowiadając ze środka, by powiedział: Nie przynoś mi kłopotów. Drzwi są już zamknięte, a moje dzieci są ze mną w łożu. Nie jestem w stanie wstać i ci dać.
11:8
Powiadam wam, że jeśli wstanie, nie da mu tego nawet z powodu, że jest jego przyjacielem; ale gdy się podniesie, da mu ile potrzebuje, z powodu jego bezwstydnego nalegania.
11:9
I ja wam mówię - proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzone.
11:10
Bo każdy, kto prosi - otrzymuje, a kto szuka - znajduje, a kołaczącemu - zostanie otwarte.
11:11
Który z was ojciec, kiedy go syn poprosi o chleb, poda mu kamień? A gdy poprosi o rybę, zamiast ryby poda mu węża?
11:12
Czy poprosi o jajko, a poda mu skorpiona?
11:13
Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać waszym dzieciom dobre dary; jakże bardziej Ojciec z Nieba użyczy Ducha Świętego tym, którzy Go proszą?
11:14
Zaś gdy wyrzucał demona, a był on niemy, wydarzyło się, że kiedy demon wyszedł - niemy przemówił; więc tłumy się zdumiały.
11:15
Ale niektórzy z nich powiedzieli: Wyrzuca demony przez Beelzebuba - przywódcę demonów.
11:16
Zaś drudzy, wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z Nieba.
11:17
Ale on, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo rozdzielone przeciwko sobie jest pustoszone; a dom na dom pada.
11:18
Zatem, jeśli szatan zostałby rozdzielony przeciw sobie, jak wytrwa jego królestwo? Bo mówicie, że ja przez Beelzebuba wyrzucam demony.
11:19
Jeśli ja przez Beelzebuba wyrzucam demony, wasi synowie przez kogo wyrzucają? Z tego powodu oni będą waszymi sędziami.
11:20
A jeżeli wyrzucam demony przez palec Boga, zatem przyszło do was Królestwo Boga.
11:21
Gdy uzbrojony mocarz strzeże swojego pałacu, jego majętności są w bezpieczeństwie;
11:22
Zaś kiedy przyjdzie mocniejszy od niego i go zwycięży - zabiera cały jego oręż, na którym polegał, oraz rozdziela swoje łupy.
11:23
Kto nie jest ze mną - jest przeciwko mnie; a kto ze mną nie zbiera - rozprasza.
11:24
Kiedy nieczysty duch wyjdzie z człowieka, przeprawia się do bezwodnych miejsc, szukając wytchnienia, a kiedy nie znajduje, mówi: Wrócę do mojego domu, skąd wyszedłem.
11:25
I przychodzi, i znajduje go zamiecionym, i przystrojonym.
11:26
Wtedy wyrusza oraz bierze do siebie siedem innych duchów, gorszych od niego, i wchodzą tam, i mieszkają. Zatem zdarza się, że ostateczne sprawy tego człowieka, są gorsze od początkowych.
11:27
A kiedy on to mówił, zdarzyło się, że pewna niewiasta podniosła głos z tłumu oraz mu powiedziała: Szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś.
11:28
Ale on powiedział: Szczęśliwi raczej ci, co słuchają Słowa Boga oraz go strzegą.
11:29
Zaś gdy się gromadziły tłumy, zaczął mówić: To pokolenie[1] jest złym pokoleniem. Szuka znaku, a znak mu nie będzie dany, chyba że znak proroka Jonasza.
Przypisy
 • [1]
  Także: ród.
11:30
Bowiem jak Jonasz był znakiem dla Ninewitów[1] - tak i Syn Człowieka stanie się dla tego rodu.
Przypisy
 • [1]
  Mieszkańców Ninewy (spolszczone: Niniwy).
11:31
Na sądzie podniesie się królowa południa z mężami tego pokolenia i je potępi; bowiem przybyła z kresów ziemi usłyszeć mądrość Salomona, a oto tutaj większy od Salomona.
11:32
Mężowie Ninewici wstaną na sądzie z tym pokoleniem i je potępią, bo skruszyli się na kazanie Jonasza, a oto tutaj większy od Jonasza.
11:33
Nikt z was, kto zapali lampkę, nie umieszcza jej w ukrytym miejscu, ani pod naczyniem - ale na podstawce, aby ci, co wchodzą widzieli światło.
11:34
Lampką ciała jest twoje oko; jeśli zatem, twoje oko będzie szczere, i całe twoje ciało jest jaśniejące. Zaś jeśli będzie złe, i twoje ciało będzie ciemne.
11:35
Badaj zatem, czy blask w tobie nie jest ciemnością.
11:36
O ile więc, całe twe jaśniejące ciało, nie mając żadnej ciemnej części – w pełni będzie jaśniejące, stanie się podobnie, jak gdyby lampka blaskiem cię oświecała.
11:37
A kiedy to powiedział, prosi go pewien faryzeusz, aby zjadł u niego obiad; zatem wszedł i położył się u stołu.
11:38
Zaś faryzeusz to widząc - zdziwił się, że najpierw nie został obmyty[1] przed obiadem.
Przypisy
 • [1]
  Chodzi o rytualne obmycie.
11:39
Ale Pan do niego powiedział: Wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kielicha i półmiska; zaś to, co wewnątrz was, pełne jest chciwości oraz złości.
11:40
Nierozsądni, czyż nie Ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, i to co wewnątrz uczynił?
11:41
Wręczajcie jałmużnę[1] tylko z tego, co jest wewnątrz, a oto wszystko jest wam czyste.
Przypisy
 • [1]
  Tłumaczenie równoległe: wydajcie litość.
11:42
Ale biada wam, faryzeuszom, że płacicie dziesięcinę miętą, zielem ruty i wszelkim ziołem, a lekceważycie sąd[1] oraz miłość Boga; to należy wywołać oraz tamtego nie zaniechać.
Przypisy
 • [1]
  Także: oddzielenie, proces, sprawę sądową.
11:43
Biada wam, faryzeuszom, że miłujecie pierwsze miejsca w domach zgromadzeń i pozdrowienia na rynkach.
11:44
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy[1], bo jesteście jak niewidoczne grobowce; zatem nie dostrzegają ich ludzie, którzy chodzą powyżej.
Przypisy
 • [1]
  Także: aktorzy, hipokryci.
11:45
A odpowiadając, pewien ze znawców Prawa mu powiedział: Nauczycielu, tak mówiąc i nas obrażasz.
11:46
Zaś on powiedział: Także wam, znawcom Prawa - biada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami, nawet jednym ze swoich palców nie dotykacie tych brzemion.
11:47
Biada wam, że budujecie grobowce proroków, a wasi ojcowie ich pozabijali.
11:48
Zatem potwierdzacie, że zgadzacie się z czynami waszych ojców; bowiem oni ich pozabijali, a wy budujecie ich grobowce.
11:49
Dlatego mądrość Boga i to powiedziała: Wyślę do nich proroków oraz apostołów, i wielu spośród nich zabiją, i będą prześladować;
11:50
Aby od tego rodu została zażądana krew wszystkich proroków, wylana od założenia świata.
11:51
Od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął pomiędzy ołtarzem - a Domem. Zaiste, powiadam wam, będzie ona zażądana od tego rodu.
11:52
Biada wam, znawcom Prawa, bo usunęliście[1] klucz wyższego poznania; sami nie weszliście, zaś tych, co wchodzili - powstrzymaliście.
Przypisy
 • [1]
  Także: wzięliście.
11:53
Więc uczeni w Piśmie oraz faryzeusze zaczęli strasznie na niego czyhać, gdyż to mówił w ich obecności, oraz wypytywać go wobec wielu,
11:54
Zastawiając na niego pułapki, by coś wyłowić z jego ust, i aby go oskarżyć.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Cheszbonie.
V Mojż 3:2

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Księga Ezechiela wspomina o nacieraniu noworodka solą (Ez 16:4). Według tradycji kiedy dawniej rodziło się dziecko nacierano je solą. Nie wiadomo dokładnie dlaczego tak robiono, przypuszczenia są różne, jedni uważają że chodziło o kwestie sanitarne, inni że to było symboliczne, jeszcze inni uważają że ujędrniało to ich skórę.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić