„Ulegając jedni drugim w bojaźni Bożej.”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 5,21

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dobra Nowina spisana przez Jana 15:27

15:1
Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest hodowcą winorośli.
15:2
Każdy pęd, który nie niesie we mnie owocu - usuwa[1], a każdy, który niesie owoc - oczyszcza[2], aby niósł owoc obfitszy.
Przypisy
 • [1]
  Także: podnosi wzwyż.
 • [2]
  Także: obmywa.
15:3
Wy już jesteście czyści z powodu słowa, które wam powiedziałem[1].
Przypisy
 • [1]
  W oryginale: tryb rozkazujący; czas przeszły, dokonany.
15:4
Zamieszkaliście[1] we mnie, a ja w was. Jak pęd winorośli nie może sam z siebie nieść owocu, jeśli nie pozostaje w krzewie, tak i wy, jeżeli nie mieszkacie we mnie.
Przypisy
 • [1]
  Także: pozostaliście, trwaliście, czekaliście.
15:5
Ja jestem winoroślą - wy pędami. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten niesie wiele owocu, bo beze mnie nic nie zdołacie czynić.
15:6
Jeśliby ktoś nie mieszkał we mnie - został wyrzucony na zewnątrz i wysuszony jak pęd; więc je zbierają i rzucają na ogień oraz zostaje rozpalony.
15:7
Jeżeli zamieszkacie we mnie i pozostaną w was moje słowa, co zechcecie - poproście, a wam się stanie.
15:8
W tym został wyniesiony mój Ojciec, byście przynosili obfity owoc, więc staliście się moimi uczniami.
15:9
Jak mnie umiłował mój Ojciec tak i ja was umiłowałem; mieszkajcie w mojej miłości.
15:10
Jeśli zachowacie moje polecenia, zamieszkacie w mojej miłości, tak jak i ja dochowałem poleceń mojego Ojca oraz mieszkam w Jego miłości.
15:11
Te rzeczy wam powiedziałem, by trwała w was moja radość, a wasza radość mogła się urzeczywistnić.
15:12
To jest moje polecenie, abyście się nawzajem miłowali, jak i ja was umiłowałem.
15:13
Większej od tej miłości nikt nie posiada, żeby ktoś swoje życie położył za swych przyjaciół.
15:14
Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli będziecie czynić to, co ja wam polecam.
15:15
Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.
15:16
Nie wy mnie wybraliście, ale ja was sobie wybrałem. Także wam sprawiłem[1], abyście szli naprzód i nieśli owoc, a wasz owoc by trwał; i gdy w moim Imieniu poprosicie o cokolwiek Ojca - aby wam to dał.
Przypisy
 • [1]
  Także: postanowiłem, ustanowiłem, wykonałem, zdeponowałem.
15:17
To wam polecam, abyście jedni drugich miłowali.
15:18
Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie znienawidził wpierw niż was.
15:19
Gdybyście byli ze świata - świat by kochał co własne; ale że nie jesteście ze świata, lecz ja was sobie wybrałem ze świata - dlatego świat was nienawidzi.
15:20
Wspominajcie słowo, które ja wam powiedziałem: Nie jest sługa większy od swojego pana. Skoro mnie prześladowali i was będą prześladować; jeśli moje słowo zachowali i wasze będą zachowywać.
15:21
A to wszystko będą wam czynić z powodu mego Imienia, bo nie znają Tego, który mnie posłał.
15:22
Gdybym nie przyszedł oraz im nie powiedział - nie mieliby winy; ale teraz nie mają wymówki co do ich grzechu.
15:23
Kto mnie nienawidzi - nienawidzi i mego Ojca.
15:24
Gdybym nie uczynił wśród nich dzieł, których nikt inny nie uczynił - nie mieliby grzechu; lecz teraz także widzieli oraz znienawidzili, i mnie, i mojego Ojca.
15:25
Ale żeby się wypełniło słowo, w ich Prawie napisano: Znienawidzili mnie bez powodu.
15:26
Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi[1] od Ojca - Ten będzie o mnie świadczył.
Przypisy
 • [1]
  Także: wywodzi się, wychodzi, wypływa.
15:27
Ale i wy świadczycie, bowiem jesteście ze mną od początku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!
Iz 44:2

W Chrystusie

Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
Gal 5:1

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg uformował Adama z "prochu ziemi" (I Mojż 2:7), ale Ewę stworzył z żebra Adama (I Mojż 2:21-22).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
I Kor 15:55-58


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić