„Synowie Beniamina także wyszli przeciwko ludowi i zostali odciągnięci od miasta. Zaczęli bić lud i zabijać jak za pierwszym i drugim razem na drogach, z których jedna prowadziła do Betel, a druga do Gibea na polu, a zabili około trzydziestu mężczyzn z Izraela.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sędziów 20,31

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 3:1

3:1
Zaś Piotr i Jan chodzili dla nich do Świątyni na dziewiątą godzinę modlitwy.
3:2
I został wniesiony pewien mąż - chromy od łona swojej matki, którego codziennie umieszczano przy bramie Świątyni, zwanej Piękną, aby od tych, co wchodzili do Świątyni prosił o jałmużnę.
3:3
Ten, kiedy ujrzał Piotra i Jana mających wejść do Świątyni, prosił o jałmużnę.
3:4
Ale Piotr spojrzał na niego razem z Janem i powiedział: Popatrz na nas.
3:5
Zaś ten skierował się ku nim, spodziewając się coś od nich wziąć.
3:6
A Piotr powiedział: Srebro i złoto nie jest moje; ale co mam, to ci daję; w Imieniu Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, powstań[1] i chodź[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: obudź się, zmartwychwstań.
 • [2]
  Także: żyj.
3:7
Potem ujął go od prawej ręki oraz wzniósł; a natychmiast zostały utwierdzone jego nogi i kostki.
3:8
Więc podskoczył, stanął i chodził, oraz wszedł razem z nimi do Świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
3:9
Zatem zobaczył go cały lud, że chodzi i chwali Boga.
3:10
Ale go rozpoznali, że on był tym, co siedział odnośnie jałmużny przy Pięknej bramie Świątyni. Zostali też napełnieni strachem i uniesieniem, z powodu tego, co mu się wydarzyło.
3:11
Nadto - do portyku zwanego Salomona, do tego chromego, który wyzdrowiał oraz trzymał się Piotra i Jana - zbiegł się przed nich cały zdumiony lud.
3:12
A Piotr to widząc, powiedział do ludu: Mężowie Israelici, dlaczego z tego powodu się dziwicie, albo czemu nam się przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą czy pobożnością czynili, że on chodzi?
3:13
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba; Bóg naszych przodków wysławił swojego Syna Jezusa. Wy go wydaliście oraz zaparliście się go przed obliczem Piłata, który go postanowił uniewinnić.
3:14
Ale wy zaparliście się tego świętego i sprawiedliwego oraz prosiliście, aby wam podarować męża - zabójcę.
3:15
A zabiliście sprawcę[1] życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Przypisy
 • [1]
  Także: założyciela, przywódcę.
3:16
Także tego, którego widzicie i znacie, Jego Imię uczyniło silnym ku sławie Jego Imienia; a wiara z powodu Niego, dała mu wobec was wszystkich to zdrowie.
3:17
Teraz też, bracia, wiem, że wy oraz wasi przywódcy dokonaliście tego podczas nieświadomości.
3:18
Zaś Bóg sprawił, że Chrystus wycierpiał tego rodzaju rzeczy, jakie zapowiedział przez usta wszystkich swoich proroków.
3:19
Zatem skruszcie się oraz zawróćcie, aż do zatarcia[1] waszych grzechów,
Przypisy
 • [1]
  Także: skreślenia, usunięcia.
3:20
żeby mogły przyjść czasy wytchnienia z powodu osoby Pana. Po to wysłał przedtem ogłoszonego wam Jezusa Chrystusa,
3:21
Którego trzeba radośnie przyjąć Niebu, aż do czasu przywrócenia wszystkich spraw, o których powiedział Bóg za obecnego życia, przez usta wszystkich swoich świętych proroków.
3:22
Bowiem Mojżesz rzeczywiście powiedział do przodków: Z waszych braci, takiego jak ja proroka podniesie[1] wam Pan, wasz Bóg; jego będziecie słuchać we wszystkim, cokolwiek do was powie.
Przypisy
 • [1]
  Także: wzbudzi, wskrzesi.
3:23
A będzie tak, że każda osoba, która nie usłucha tego proroka, zostanie wytracona z ludu.
3:24
Ale i wszyscy prorocy od Samuela, jacykolwiek mówili jeden za drugim, także zwiastowali te dni.
3:25
Wy jesteście synami proroków i Przymierza, jakie ustalił sobie[1] Bóg w stosunku do waszych ojców, mówiąc do Abrahama: W twoim nasieniu zostaną uwielbione w Panu wszystkie narody ziemi.
Przypisy
 • [1]
  Także: sporządził testamentem, zawarł umowę.
3:26
Bóg wzbudził swojego syna Jezusa i najpierw go wysłał wam, błogosławiąc każdemu z was w odwracaniu się od waszych niegodziwości.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Jan 15:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jeśli kobieta urodziła chłopczyka była nieczysta przez 7 dni. Jeśli zaś urodziła dziewczynkę była nieczysta przez 14 dni (III Mojż 12:2, Lev III Mojż 12:5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:19


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić