„Ja – światłość, przyszedłem na świat, aby nikt, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Jana 12,46

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 13:26

13:1
Ale z powodu istniejącego zboru, w Antiochii byli prorocy oraz nauczyciele, także Barnabasz i Szymon - zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen - mleczny[1] brat tetrarchy Heroda oraz Saul.
Przypisy
 • [1]
  Czyli - razem wychowany.
13:2
A gdy oni spełniali służbę Panu i pościli, Duch Święty powiedział: Oto odłączcie mi Barnabę oraz Saula dla sprawy, do której ich sobie powołałem.
13:3
Wtedy poddali się postom, modlitwom oraz nałożyli na nich ręce i odprawili.
13:4
Zatem oni, gdy zostali wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Saleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr.
13:5
Będąc też w Salaminie, zwiastowali w bóżnicach Żydów słowo Boga; a mieli sługę Jana.
13:6
Zaś kiedy przeszli całą wyspę aż do Pafos, znaleźli pewnego szarlatana[1], fałszywego proroka, Żyda, który miał na imię Barjezus[2].
Przypisy
 • [1]
  Także: maga, czarodzieja, oszusta.
 • [2]
  Co znaczy: Syn Jezusa.
13:7
A był on razem z rozumnym mężem - prokonsulem Sergiuszem Pawłem. Ten przywołał Barnabasza i Saula oraz pragnął usłyszeć słowo Boga.
13:8
Ale przeciwstawił im się Elimas, mag[1] (bo tak jest tłumaczone jego imię), pragnąc odwieźć prokonsula od wiary.
Przypisy
 • [1]
  Także: maga, czarodzieja, oszusta.
13:9
Zaś Saul, ten zwany również Pawłem, będąc pełnym Ducha Świętego, popatrzył uporczywie na niego,
13:10
I powiedział: O pełny wszelkiego podstępu[1] oraz wszelakiego oszustwa, synu tego oszczerczego, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości - nie przestaniesz wykręcać[2] prostych dróg Pana?
Przypisy
 • [1]
  Także: chytrości, zdrady.
 • [2]
  Także: wykrzywiać, odwracać, psuć.
13:11
Oto teraz ręka Pana przeciwko tobie, więc będziesz ślepy, nie widząc słońca aż do stosownej pory. I natychmiast spadła na niego mgła i ciemność, zatem obchodząc, szukał przewodników.
13:12
A prokonsul, kiedy zobaczył co się stało - uwierzył, jak również był zdumionym nad nauką Pana.
13:13
A ci wokoło Pawła wypłynęli z Pafos i przybyli do Perge Pamfilii. Zaś Jan od nich odszedł oraz wrócił do Jerozolimy.
13:14
A oni, po wyjściu z Perge, przybyli do Antiochii Pizydyjskiej, w dniu szabatu weszli do bóżnicy i usiedli.
13:15
Zaś po odczytaniu Prawa[1] i Proroków[2], przełożeni bóżnicy wysłali do nich, mówiąc: Mężowie, bracia; jeśli jest w was słowo zachęty[3] do ludu, mówcie.
Przypisy
 • [1]
  Hebrajskie Tory, co znaczy: Nauki, Prawa.
 • [2]
  Prorockich Ksiąg Starego Testamentu.
 • [3]
  Także: wezwania, apelu, pocieszenia.
13:16
Więc Paweł wstał, dał znak ręką oraz powiedział: Mężowie Israelici oraz ci, którzy się boicie Boga, posłuchajcie.
13:17
Bóg tego ludu, Israela, wybrał sobie naszych przodków oraz wywyższył ten lud w czasie zamieszkiwania w ziemi Egiptu, i z niej ich wyprowadził wśród potężnego ramienia.
13:18
Także znosił ich na pustkowiu przez około czterdziestoletni okres.
13:19
I zniszczył siedem ludów w ziemi Kanaana, a tą ziemię zostawił jako ich dziedzictwo[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: przedzielił losem.
13:20
Zaś wśród tych prawie czterystu pięćdziesięciu lat dawał sędziów, aż do proroka Samuela.
13:21
Ale odtąd domagali się króla. Więc na czterdzieści lat Bóg wyznaczył im Saula, syna Kisza, męża z plemienia Beniamina[1].
Przypisy
 • [1]
  ST z hebrajskiego Binjamina.
13:22
A kiedy go usunął, wzniósł im na króla Dawida, któremu też zaświadczając, powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według Mojego serca, który uczyni wszystkie moje pragnienia.
13:23
Z jego nasienia, według obietnicy, Bóg wzbudził Israelowi Jezusa Zbawiciela.
13:24
Tego, który przed przyjściem[1] był ogłoszony przez Jana chrztem skruchy całemu ludowi Israela.
Przypisy
 • [1]
  Dokładnie: przed obliczem jego przybycia.
13:25
Zaś kiedy Jan dokonywał biegu, mówił: Kim myślicie, że ja jestem? Ja nie jestem; ale za mną oto idzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandała u nóg.
13:26
Mężowie, bracia plemienia Abrahama oraz ci pośród was, którzy się boją Boga - nam zostało wysłane słowo tego zbawienia.
13:27
Gdyż nie poznali tego ci, co mieszkają w Jerozolimie i ich władcy. Nie poznali też głosów proroków, które czytane są w każdy szabat, więc osądzili go i wypełnili Pismo.
13:28
A nie znaleźli żadnego powodu śmierci, ale wyprosili sobie u Piłata, aby on został zabity.
13:29
Zaś kiedy wykonali wszystko, co o nim jest napisane, zdjęli go z drewna oraz włożyli do grobowca.
13:30
Ale Bóg wskrzesił go z martwych.
13:31
Po czym On dał się zobaczyć przez wiele dni tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i co są jego świadkami przed ludem.
13:32
My także głosimy wam dobrą nowinę, tą obietnicę względem przodków, która się dokonała; ponieważ nam, ich dzieciom, Bóg ją wypełnił poprzez wskrzeszenie Jezusa.
13:33
Gdyż w drugim Psalmie jest napisane: Ty jesteś moim Synem, Ja cię dzisiaj zrodziłem.
13:34
A że go wskrzesił z martwych jako tego, który już nie ma powracać do zepsucia, tak powiedział: Dam wam święte Dawida, wierne[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: godne zaufania, prawdziwe, mające wiarę.
13:35
Dlatego i w innym miejscu mówi: Nie dasz twojemu świętemu zobaczyć zepsucia.
13:36
Bowiem Dawid, kiedy usłużył swoim rodem - zasnął postanowieniem Boga i został przyłączony do swoich przodków - czyli zobaczył zepsucie.
13:37
Zaś ten, którego Bóg wskrzesił - nie zobaczył zepsucia.
13:38
Niech wam więc będzie wiadome, mężowie, bracia, że dzięki niemu jest wam zwiastowane darowanie grzechów.
13:39
Także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w Prawie Mojżesza; zaś w nim, każdy, kto wierzy jest uznawany za sprawiedliwego.
13:40
Więc uważajcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano w Prorokach:
13:41
Zobaczcie wy, wzgardziciele oraz zadziwcie się i zostańcie zgładzeni; gdyż Ja, w waszych dniach tworzę dzieło; sprawę, której nie uwierzycie, choćby wam ktoś szczegółowo opowiadał.
13:42
A gdy oni wychodzili z bóżnicy Żydów, prosili ich poganie, by do następnego szabatu im zostały oznajmione te sprawy.
13:43
Zaś kiedy zgromadzenie zostało rozwiązane, wielu Żydów oraz bogobojnych prozelitów zaczęło towarzyszyć Pawłowi i Barnabaszowi, którzy mówili do nich oraz ich przekonywali, aby trwać w łasce Boga.
13:44
A następnego szabatu zebrało się prawie całe miasto, aby usłyszeć słowo Boga.
13:45
Zaś Żydzi, gdy zobaczyli tłumy, zostali napełnieni zazdrością oraz sprzeciwiali się sprawom mówionym przez Pawła, oponując i bluźniąc.
13:46
Lecz Paweł i Barnabasz, mówiąc otwarcie, powiedzieli: Było konieczne, aby najpierw wam opowiedzieć słowo Boga; a skoro je odrzucacie i oddzielacie[1] siebie jako niegodnych życia wiecznego, oto kierujemy się do pogan.
Przypisy
 • [1]
  Także: sądzicie, rozstrzygacie, wydajecie wyrok.
13:47
Bowiem Pan tak nam przykazał o sobie: Wyznaczyłem[1] cię na światło pogan, byś ty był na zbawienie aż do krańców ziemi.
Przypisy
 • [1]
  Także: umieściłem, ustanowiłem, zgiąłem, zdeponowałem.
13:48
Zaś poganie, słuchając, radowali się oraz wynosili Słowo Pana, a ci, którzy uwierzyli, byli wybrani[1] do życia wiecznego.
Przypisy
 • [1]
  Także: wyznaczeni, mianowani, ustanowieni.
13:49
Zatem słowo Pana było roznoszone po całej tej krainie.
13:50
Ale Żydzi zachęcili poważne, religijne kobiety oraz pierwszych obywateli miasta i wzbudzili prześladowanie Pawła, i Barnabasza; więc wyrzucili ich ze swych granic.
13:51
Zaś oni strząsnęli przeciwko nim pył ze swych nóg i przyszli do Ikonium.
13:52
Lecz uczniowie Pana byli urzeczywistnieniem radości oraz Ducha Świętego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.
I Piotr 5:7

W Chrystusie

Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy;
I Piotr 2:11

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus był kuzynem Jana Chrzciciela (Łuk 1:36).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić