„Abowiem kto go pozdrawia, uczestnikiem jest złych jego uczynków.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Jana 1,11

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1:14

1:1
Oto sporządziłem pierwsze opowiadanie, Teofilu, o wszystkich rzeczach, które Jezus rozpoczął czynić i nauczał,
1:2
Aż do tego dnia, gdy wydał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, i został wzięty do góry.
1:3
Tym też, po swojej męce, w wielu niewątpliwych znakach polecił[1] samego siebie jako żyjącego, ukazując się im przez czterdzieści dni oraz mówiąc o Królestwie Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: przedłożył, wykazał, zalecił, ofiarował, postawił obok.
1:4
A kiedy zgromadził ich razem, nakazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której ode mnie usłyszeliście.
1:5
Ponieważ Jan chrzcił wodą, ale wy, po niewielu tych dniach, zostaniecie ochrzczeni[1] w Duchu Świętym.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: zanurzeni.
1:6
Następnie, kiedy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Israelowi?
1:7
Ale do nich powiedział: Nie jest wasze by poznać czasy i okresy, które Ojciec ustanowił sobie w swojej władzy.
1:8
Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, który do[1] was przychodzi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, i aż do najodleglejszych krain.
Przypisy
 • [1]
  Także: na, przez, dla.
1:9
A gdy powiedział te rzeczy, został uniesiony wśród tych, co patrzeli, oraz chmura usunęła go z ich oczu.
1:10
A kiedy on wyruszył i gdy uporczywie patrzeli ku niebu, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach,
1:11
I powiedzieli: Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus - wzięty od was do góry, ku Niebu - tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do Nieba.
1:12
Wtedy wrócili do Jerozolimy, od góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jerozolimy, uważanej za szabat marszu.
1:13
A gdy przybyli, weszli do górnej komnaty, gdzie już przebywali: Piotr, Jakób, Jan, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakób Alfeusza, Szymon Zelota[1] i Judas Jakóba.
Przypisy
 • [1]
  Nazwa radykalnego stronnictwa judaistycznego, dążącego do wyzwolenia Israela spod panowania Rzymu.
1:14
Ci wszyscy jednomyślnie trwali przy modlitwie i prośbach, razem z kobietami, i Marią, matką Jezusa oraz jego braćmi.
1:15
W tych dniach powstał w środku uczniów Piotr (ponieważ na tym samym miejscu był tłum imion[1], około stu dwudziestu) i powiedział:
Przypisy
 • [1]
  W znaczeniu: osób.
1:16
Mężowie, bracia, było konieczne, aby zostało wypełnione Pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judasu, będącym przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa;
1:17
że był policzony łącznie z nami oraz dostał w udziale[1] dział [2] tej służby.
Przypisy
 • [1]
  Także: wylosował.
 • [2]
  Także: los, spadek.
1:18
(Ten rzeczywiście nabył pole z zapłaty niesprawiedliwości; a gdy się stało, że padł na twarz, wtedy roztrzaskał się w środku i rozlały się całe jego wnętrzności).
1:19
Zatem stało się to jawne wszystkim, zamieszkującym Jerozolimę, tak, że to pole zostało nazwane ich własnym językiem - Akeldamach, to jest Pole Krwi.
1:20
Bowiem napisano w Księdze Psalmów: Niech jego siedziba stanie się pusta i niech nie będzie w niej zamieszkującego, a jego doglądanie[1] niech weźmie inny.
Przypisy
 • [1]
  Greckie episkope; także: straż.
1:21
Zatem trzeba, aby jeden z mężów, którzy się zgromadzają z nami - w całym okresie, w którym przybył i oddalił się dla[1] nas Pan Jezus,
Przypisy
 • [1]
  Także: przy, wobec.
1:22
Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, którego został wzięty od nas do góry, i był świadkiem jego wskrzeszenia - został jednym z tych, co są razem z nami.
1:23
Więc postawili dwóch: Józefa zwanego Barsabą, który został nazwany Justem, i Macieja.
1:24
Nadto modląc się, powiedzieli: Ty Panie, znawco wszystkich serc, wskaż jednego z tych dwóch, którego sobie wybrałeś,
1:25
Aby wziął dział tej służby i apostolstwa, odkąd opuścił je Judas, by pójść ku swojemu miejscu[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: grobowi.
1:26
Także wręczyli im losy, a los padł na Macieja; więc zostało mu przydzielone wspólne miejsce wśród jedenastu apostołów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.
II Kor 5:21

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Kiedy zmartwychwstały Jezus ukazał się uczniom którzy akurat łowili ryby nad Morzem Galilejskim, powiedział im aby zarzucili sieci po prawej stronie łodzi. Gdy to zrobili wyciągnęli sieć ze 153 rybami (Jan 21:1-11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, A prawica twoja wybawi mnie.
Ps 138:7


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić