„Piłat powiedział im: Macie straż; idźcie, zabezpieczcie jak umiecie.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 27,65

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 1:12

1:1
Oto sporządziłem pierwsze opowiadanie, Teofilu, o wszystkich rzeczach, które Jezus rozpoczął czynić i nauczał,
1:2
Aż do tego dnia, gdy wydał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, i został wzięty do góry.
1:3
Tym też, po swojej męce, w wielu niewątpliwych znakach polecił[1] samego siebie jako żyjącego, ukazując się im przez czterdzieści dni oraz mówiąc o Królestwie Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: przedłożył, wykazał, zalecił, ofiarował, postawił obok.
1:4
A kiedy zgromadził ich razem, nakazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, o której ode mnie usłyszeliście.
1:5
Ponieważ Jan chrzcił wodą, ale wy, po niewielu tych dniach, zostaniecie ochrzczeni[1] w Duchu Świętym.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: zanurzeni.
1:6
Następnie, kiedy oni się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Israelowi?
1:7
Ale do nich powiedział: Nie jest wasze by poznać czasy i okresy, które Ojciec ustanowił sobie w swojej władzy.
1:8
Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, który do[1] was przychodzi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, i aż do najodleglejszych krain.
Przypisy
 • [1]
  Także: na, przez, dla.
1:9
A gdy powiedział te rzeczy, został uniesiony wśród tych, co patrzeli, oraz chmura usunęła go z ich oczu.
1:10
A kiedy on wyruszył i gdy uporczywie patrzeli ku niebu, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach,
1:11
I powiedzieli: Mężowie galilejscy, dlaczego stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus - wzięty od was do góry, ku Niebu - tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do Nieba.
1:12
Wtedy wrócili do Jerozolimy, od góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jerozolimy, uważanej za szabat marszu.
1:13
A gdy przybyli, weszli do górnej komnaty, gdzie już przebywali: Piotr, Jakób, Jan, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakób Alfeusza, Szymon Zelota[1] i Judas Jakóba.
Przypisy
 • [1]
  Nazwa radykalnego stronnictwa judaistycznego, dążącego do wyzwolenia Israela spod panowania Rzymu.
1:14
Ci wszyscy jednomyślnie trwali przy modlitwie i prośbach, razem z kobietami, i Marią, matką Jezusa oraz jego braćmi.
1:15
W tych dniach powstał w środku uczniów Piotr (ponieważ na tym samym miejscu był tłum imion[1], około stu dwudziestu) i powiedział:
Przypisy
 • [1]
  W znaczeniu: osób.
1:16
Mężowie, bracia, było konieczne, aby zostało wypełnione Pismo, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judasu, będącym przewodnikiem tych, którzy pojmali Jezusa;
1:17
że był policzony łącznie z nami oraz dostał w udziale[1] dział [2] tej służby.
Przypisy
 • [1]
  Także: wylosował.
 • [2]
  Także: los, spadek.
1:18
(Ten rzeczywiście nabył pole z zapłaty niesprawiedliwości; a gdy się stało, że padł na twarz, wtedy roztrzaskał się w środku i rozlały się całe jego wnętrzności).
1:19
Zatem stało się to jawne wszystkim, zamieszkującym Jerozolimę, tak, że to pole zostało nazwane ich własnym językiem - Akeldamach, to jest Pole Krwi.
1:20
Bowiem napisano w Księdze Psalmów: Niech jego siedziba stanie się pusta i niech nie będzie w niej zamieszkującego, a jego doglądanie[1] niech weźmie inny.
Przypisy
 • [1]
  Greckie episkope; także: straż.
1:21
Zatem trzeba, aby jeden z mężów, którzy się zgromadzają z nami - w całym okresie, w którym przybył i oddalił się dla[1] nas Pan Jezus,
Przypisy
 • [1]
  Także: przy, wobec.
1:22
Począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, którego został wzięty od nas do góry, i był świadkiem jego wskrzeszenia - został jednym z tych, co są razem z nami.
1:23
Więc postawili dwóch: Józefa zwanego Barsabą, który został nazwany Justem, i Macieja.
1:24
Nadto modląc się, powiedzieli: Ty Panie, znawco wszystkich serc, wskaż jednego z tych dwóch, którego sobie wybrałeś,
1:25
Aby wziął dział tej służby i apostolstwa, odkąd opuścił je Judas, by pójść ku swojemu miejscu[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: grobowi.
1:26
Także wręczyli im losy, a los padł na Macieja; więc zostało mu przydzielone wspólne miejsce wśród jedenastu apostołów.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!
V Mojż 31:8

W Chrystusie

Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć.
I Jan 5:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Noe i jego rodzina była na arce przez nieco ponad rok (I Mojż 7:11, I Mojż 8:13-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.
Ps 37:23-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić