„Saul odpowiedział swemu stryjowi: Zapewnił nas, że oślice się znalazły. Lecz nie powiedział mu o sprawie królestwa, o którym Samuel mówił.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 10,16

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list do Tymoteusza 4:19

4:1
Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie.
4:2
Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż[1], krytykuj[2], zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu.
Przypisy
  • [1]
    Także: badaj, próbuj, rozsądź, popraw.
  • [2]
    Także: zgań, ukarz.
4:3
Ponieważ zdarzy się czas, kiedy nie zniosą zdrowej nauki, a nadto nagromadzą sobie nauczycieli według własnych tęsknot, dając sobie drapać ucho.
4:4
Więc zaiste, odwrócą słuch od prawdy, a będą się zwracać do bajek.
4:5
Ale ty we wszystkim bądź trzeźwy, wycierp zło, wykonaj pracę głosiciela Dobrej Nowiny, wypełnij twoją służbę.
4:6
Gdyż ja już jestem ofiarowany[1], a czas mojego odejścia się zbliżył.
Przypisy
  • [1]
    Porównanie do ofiary płynnej.
4:7
Wywalczyłem szlachetny bój, dokonałem biegu, zachowałem wiarę.
4:8
Jest już dla mnie odłożony wieniec sprawiedliwości, który Pan - sędzia sprawiedliwy wyda mi w owym dniu. Lecz nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przybycie.
4:9
Postaraj się szybko do mnie przyjść;
4:10
Gdyż Demas mnie pozostawił i umiłował obecne życie, więc poszedł do Tesalonik; Krescens - do Galacji, a Tytus do Dalmacji;
4:11
Jeden Łukasz jest ze mną. Zabierz Marka i prowadź go ze sobą, gdyż jest mi potrzebny do służby.
4:12
Zaś Tychika posłałem do Efezu.
4:13
Kiedy będziesz dochodził, weź płaszcz, który pozostawiłem w Troadzie u Karposa, oraz zwoje, zwłaszcza pergaminy.
4:14
Aleksander, który obrabia metal, wiele mi złego okazał; odda mu Pan według jego uczynków.
4:15
Jego i ty się strzeż, gdyż bardzo się sprzeciwił naszym słowom.
4:16
W czasie mojej pierwszej obrony, nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili; oby im to nie zostało policzone.
4:17
Lecz stanął przy mnie Pan oraz mnie umocnił, aby przeze mnie zostało wypełnione kazanie i by je usłyszały wszystkie narody; więc zostałem uratowany z paszczy lwa.
4:18
Wybawi mnie Pan od każdego niegodziwego uczynku oraz zachowa dla jego królestwa; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
4:19
Pozdrów Pryskę, Akwilę i dom Onezyfora.
4:20
Erastos został w Koryncie, a chorującego Trofima zostawiłem w Milecie.
4:21
Postaraj się przyjść przed zimą. Pozdrawia cię Ebulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia.
4:22
Pan Jezus Chrystus z twoim duchem. Łaska z wami. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I powie do nich: Słuchaj Izraelu! Ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce, Nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich,
V Mojż 20:3

W Chrystusie

Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.
I Kor 6:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Słowo amen oznacza "Niech tak będzie".

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić