„A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą.”

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia wg św. Mateusza 28,10

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list do Tymoteusza 2:1

2:1
Więc ty, moje dziecko, umacniaj się pośród łaski w Chrystusie Jezusie.
2:2
A co ode mnie usłyszałeś w obecności wielu świadków, to podaj wierzącym ludziom, którzy będą zdatni nauczyć także innych.
2:3
Ty zatem, cierp, jak szlachetny żołnierz Jezusa Chrystusa.
2:4
Żaden człowiek, co służy w wojsku, nie jest uwikłany w sprawy[1] życia[2], aby się podobał temu, co go zwerbował do wojska.
Przypisy
 • [1]
  Także: zabiegi, starania, pracę, interesy.
 • [2]
  Także: środki do życia.
2:5
A jeśliby ktoś walczył - nie jest odznaczany, jeśli nie walczył prawidłowo[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: zgodnie z prawem, w sposób właściwy.
2:6
Rolnik, który się trudzi, winien pierwszy otrzymywać z plonów.
2:7
Myśl o tym, co mówię; gdyż Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
2:8
Przypominaj wskrzeszonego z martwych Jezusa Chrystusa, który jest z potomstwa Dawida, według mojej Ewangelii,
2:9
Wśród której cierpię jak złoczyńca, aż do pęt; ale Słowo Boga nie jest spętane.
2:10
Przez to znoszę wszystko dla wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, z wieczną chwałą w Chrystusie Jezusie.
2:11
Godne wiary to słowo. Bo jeśli razem umarliśmy - razem też żyć będziemy.
2:12
Jeżeli mocno trwamy - razem też będziemy panować. Jeżeli się zaprzemy - i on nas odrzuci.
2:13
Jeśli jesteśmy niewierni[1] - on pozostaje wiernym, gdyż nie może się zaprzeć samego siebie.
Przypisy
 • [1]
  Także: nieufni, nieposłuszni.
2:14
Te sprawy przypominaj, zaświadczając przed Panem, aby się nie spierać o słowa do niczego niepożyteczne, tylko do zniszczenia tych, co słuchają.
2:15
Pragnij przedłożyć siebie wypróbowanym przy Bogu, pracownikiem nie zasługującym na zawstydzenie, należycie wykładającym słowo prawdy.
2:16
Zaś nieczystych[1], pustych mów unikaj; gdyż będą się rozwijać przy coraz większej bezbożności.
Przypisy
 • [1]
  Także: nie poświęconych Bogu, dostępnych dla wszystkich.
2:17
A ich mowa będzie mieć pożywkę jak gangrena; z tych jest Hymenajos i Filetos,
2:18
Którzy chybili względem prawdy, mówiąc, że wskrzeszenie już się dokonało, więc wiarę niektórych przewracają.
2:19
Jednak twardo stoi fundament Boga, mając tą pieczęć: Poznał Pan tych, co są jego; oraz: Niech odejdzie[1] od bezprawia[2] każdy, co wymienia Imię Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: oddali się, stanie na uboczu, trzyma się z dala.
 • [2]
  Także: niesprawiedliwości, grzechu, zła, przestępstwa.
2:20
A w wielkim domu nie są tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane; te o wartości, i te do wzgardy.
2:21
Więc jeśli ktoś wyczyści samego siebie od tych rzeczy, będzie naczyniem o wartości, uświęconym, przydatnym Władcy Absolutnemu, będącym przysposobionym do każdego odpowiedniego działania.
2:22
Zaś młodzieńczych pożądań unikaj, a ścigaj sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, razem z tymi, co wzywają Pana z czystego[1] serca.
Przypisy
 • [1]
  Także: bez skazy, prawdziwego, poprawnego.
2:23
A odmawiaj głupich i nieokrzesanych dociekań, wiedząc, że rodzą walki[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: spory.
2:24
Zaś sługa Pana nie ma być wojowniczy, ale względem wszystkich miły, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło;
2:25
W życzliwości uczący tych, którzy stawiają opór. Aż Pan da im kiedyś zmianę myślenia dla uznania prawdy,
2:26
I otrzeźwieją z pułapki tego oszczerczego[1], przez którego - dla jego woli - są żywcem wzięci do niewoli.
Przypisy
 • [1]
  Także: oczerniającego, niesłusznie oskarżającego (cechy szatana).

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Wtedy Gedaliasz przysiągł im i ich ludziom: Nie obawiajcie się poddanych Chaldejczyków, pozostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze powodziło.
II Król 25:24

W Chrystusie

Teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych,
Kol 1:22

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jan Chrzciciel nosił ubrania zrobione z sierści wielbłąda - Mat 3:4.
Jan Chrzciciel

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić