„Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.”

Biblia Gdańska (1632): Mateusza 28,6

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list do Tymoteusza 1:1

1:1
Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, z powodu obietnicy życia w Chrystusie Jezusie;
1:2
Do umiłowanego syna Tymoteusza - łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa.
1:3
Mam wdzięczność dla Boga, któremu z dala od przodków służę w czystym[1] sumieniu, gdy nieustannie, dniem i nocą, mam o tobie pamięć w moich prośbach.
Przypisy
  • [1]
    Także: bez skazy, nieskalanym.
1:4
Pamiętając także o twoich łzach, pragnę cię zobaczyć, abym został wypełniony radością.
1:5
Chwytam wspomnienie o nieobłudnej wierze w tobie, która najpierw zamieszkała w twojej babce Loidzie oraz w twojej matce Eunice; a jestem przekonany, że i w tobie.
1:6
Dla tej sprawy przypominam ci, abyś rozniecał dar Boga, który jest w tobie, z powodu nałożenia moich rąk.
1:7
Gdyż Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa - ale mocy, miłości i umiarkowania[1].
Przypisy
  • [1]
    Także: panowania nad sobą.
1:8
Więc nie bądź zawstydzony świadectwem naszego Pana, ani mną, jego więźniem, ale z mocą Boga uczestnicz w cierpieniach Ewangelii.
1:9
On nas zbawił oraz powołał świętym wezwaniem, nie z powodu naszych uczynków, ale według swojego postanowienia i łaski, danej nam przed wiecznymi czasami w Chrystusie Jezusie.
1:10
A teraz objawionej z powodu przybycia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który, zaiste, przez Ewangelię unieważnił śmierć, a obwieścił[1] życie i nieśmiertelność.
Przypisy
  • [1]
    Także: oświecił, objawił, objaśnił.
1:11
Dla tej Ewangelii ja zostałem ustanowiony głosicielem, apostołem oraz nauczycielem pogan.
1:12
Z tego powodu cierpię i te rzeczy; ale się nie wstydzę, gdyż wiem komu uwierzyłem oraz jestem przekonany, że On jest władny ustrzec mój depozyt, aż do owego dnia.
1:13
Za wzór zdrowych słów miej te, które w wierze oraz miłości usłyszałeś ode mnie w Jezusie Chrystusie.
1:14
Ustrzeż szlachetny depozyt przez Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje.
1:15
To wiesz, że w Azji wszyscy się ode mnie odwrócili; z tych jest Fygelos i Hermogenes.
1:16
Oby Pan użyczył miłosierdzia domowi Onezyfora, gdyż mnie częstokroć pokrzepił oraz nie powstydził się moich więzów,
1:17
Ale kiedy pojawił się w Rzymie, starannie mnie poszukiwał i znalazł.
1:18
(Oby Pan dał mu w tym czasie znaleźć miłosierdzie od Pana). A ty wiesz lepiej, jak wiele usłużył w Efezie.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!
Iz 41:13

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Adam przemawia przez 3 wersety w Biblii: (I Mojż 2:23, I Mojż 3:10, I Mojż 3:12). Ewa przemawia w 4 wersetach: (I Mojż 3:3, I Mojż 3:13, I Mojż 4:1, I Mojż 4:25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
Ps 27:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić