„jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.”

Biblia Tysiąclecia: List do Hebrajczyków 8,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list do Tesaloniczan 1:1

1Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru[1] Tesaloniczan w Bogu, naszym Ojcu oraz Panu Jezusie Chrystusie. 2Łaska wam i pokój od naszego Ojca - Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa. 3Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu, bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność[1] i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim. 4Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Boga, z powodu waszej wytrwałości oraz wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. 5To jest dowód sprawiedliwego oddzielenia[1] przez Boga, w celu uznania was za godnych Królestwa Boga, z powodu którego też cierpicie. 6Ponieważ jest sprawiedliwe u Boga, aby tym, co was trapią - odpłacić utrapieniem. 7A wam, trapionym, odpłacić razem z nami odpoczynkiem, podczas objawienia się z Nieba Pana Jezusa, pośród aniołów jego mocy, 8W płomieniu ognia. Jego, który wymierza karę tym, co nie znają[1] Boga oraz nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana, Jezusa Chrystusa. 9Oni zapłacą karę wiecznej zagłady, z dala od oblicza Pana oraz od chwały jego mocy; 10Kiedy przyjdzie by zostać uwielbionym w jego świętych oraz być podziwiany przez wszystkich wierzących w każdym czasie (ponieważ nasze świadectwo znalazło u was wiarę). 11Dlatego zawsze się za was modlimy, by nasz Bóg uznał was za godnych powołania oraz w mocy i skutkiem wiary, wypełnił całą łaską szlachetności[1]. 12Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł do niego: Nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula; ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie; także mój ojciec Saul wie o tym.
I Sam 23:17

W Chrystusie

Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.
II Tym 1:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Daniel modlił się klęcząc na kolanach 3 razy dziennie (Dan 6:10).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; to Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!
Iz 25:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić