„A gdyć on leżeć pójdzie, bądźże pilna miejsca, na którym spać będzie, potym odkrywszy nogi jego, tam się układziesz, a on tobie oznajmi, co będziesz miała czynić.”

Biblia Brzeska: Księga Rut 3,4

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list do Koryntian 5:16

5:1
Ponieważ wiemy, że jeśli zostanie zniszczony nasz ziemski dom ciała[1], mamy od Boga budowlę w niebiosach - dom nie zrobiony rękami, wieczny.
Przypisy
 • [1]
  Także: namiotu.
5:2
Gdyż także w tym wzdychamy, pragnąc się przyoblec naszym domem z Nieba;
5:3
O ile tylko nie będziemy znalezieni nagimi[1], a przyobleczonymi.
Przypisy
 • [1]
  Także: gołymi, odkrytymi, tylko w spodniej szacie.
5:4
Bo i żyjąc w tym ciele[1] wzdychamy, przygniecieni z tego powodu, że nie chcemy się rozebrać - ale i równocześnie przyoblec; aby to, co śmiertelne zostało pochłonięte na skutek życia.
Przypisy
 • [1]
  Także: namiotu.
5:5
Zaś Tym, co nas do tego sam sobie zjednał[1] - jest Bóg, który daje nam też zadatek[2] Ducha.
Przypisy
 • [1]
  Także: sprawił, zapracował, przerobił, zjednał.
 • [2]
  Także: porękę, zastaw.
5:6
Zatem zawsze ufając[1] wiemy, że żyjąc w tym ciele, jesteśmy na wygnaniu[2] od Pana,
Przypisy
 • [1]
  Także: mężnie stawiając czoło, okazując się odważnym, nie obawiając się.
 • [2]
  Także: na obczyźnie, poza krajem.
5:7
(gdyż żyjemy[1] z powodu wiary, a nie z powodu wyglądu[2]).
Przypisy
 • [1]
  Także: przechadzamy się, zachowujemy się.
 • [2]
  Także: postaci, formy.
5:8
Ale ufamy i jesteśmy gotowi raczej znaleźć się z dala od ciała, a żyć przy Panu.
5:9
Dlatego też zabiegamy - czy to mieszkając w ciele, czy to wychodząc - aby Mu się bardzo podobać.
5:10
Gdyż my wszyscy musimy zostać ukazani[1] przed trybuną Chrystusa, aby każdy przyniósł to, co wydał pośród ciała, przez które działał - czy to szlachetne[2], czy to złe.
Przypisy
 • [1]
  Także: stać się znanymi.
 • [2]
  Także: odpowiednie, sprawiedliwe, prawe, dobre.
5:11
Dlatego przekonujemy ludzi, doświadczając bojaźni przed Panem; zaś sami staliśmy się znanymi Bogu. Ale też mam nadzieję, że staliście się znanymi w waszych poradach.
5:12
Bo nie siebie samych znowu wam polecamy, ale - z powodu nas - dajemy wam okazję chluby, abyście ją mieli wobec tych, co się chlubią na twarzy, a nie w sercu.
5:13
Gdyż, czy to straciliśmy rozum dla Boga, czy to zachowujemy rozsądek - dla was jesteśmy.
5:14
Bo miłość Chrystusa trzyma nas razem; tych, którzy odróżniają to, że skoro jeden umarł za wszystkich, zatem wszyscy byli śmiertelni.
5:15
Umarł także za wszystkich, aby ci, którzy żyją - już nie żyli dla samych siebie, ale dla tego, który za nich umarł oraz został wskrzeszony.
5:16
Wobec tego - my, od dzisiaj, już nie znamy nikogo według[1] cielesnej natury[2]; a jeśli nawet poznaliśmy Chrystusa według cielesnej natury - jednak już teraz nie znamy.
Przypisy
 • [1]
  Także: w zgodzie z, z, z powodu, na wzór.
 • [2]
  Także: osobowości opartej na cielesnej naturze, ciała wewnętrznego.
5:17
Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie - nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe.
5:18
A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa oraz dał nam służbę owego pojednania.
5:19
Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania.
5:20
Zatem z powodu[1] Chrystusa jesteśmy jakby posłami Boga i przez nas wzywa[2]. Prosimy z powodu Chrystusa - zostańcie pojednani z Bogiem,
Przypisy
 • [1]
  Także: przez, dla.
 • [2]
  Także: zaprasza, zachęca, pobudza.
5:21
Który tego, co nie poznał grzechu[1], z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: błędu, winy.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

W owym dniu powiedzą do Jeruzalemu: Nie bój się, Syjonie! Niech nie opadają twoje ręce!
Sof 3:16

W Chrystusie

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Eliasz modlił się i nie padało na ziemi przez trzy i pół roku (Jak 5:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić