„I targnęli się na nie rękoma, a podali je do więzienia aż do jutra; bo już był wieczór.”

Biblia Brzeska: Dzieje Apostolskie 4,3

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Drugi list spisany przez Piotra 1:1

1:1
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami dostali równie wartościową wiarę[1] w[2] sprawiedliwości naszego Boga oraz naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: ufność, zapewnienie, dowód, świadectwo.
 • [2]
  Także: przez, wśród.
1:2
Łaska wam oraz pokój. Oby został on powiększony w znajomości Boga i naszego Pana Jezusa.
1:3
Gdyż wszystko do życia i pobożności dała nam w darze Jego Boska potęga, przez poznanie Tego, co was powołał dzięki swej wspaniałości oraz doskonałości.
1:4
Dlatego dał nam w darze największe oraz kosztowne obietnice, abyście pośród nich stali się współuczestnikami Boskiej natury, gdy uciekliście od tego, co jest na świecie w pragnieniu deprawacji.
1:5
A tym samym - wkładając całą gorliwość - bądźcie w waszej wierze dodatkowo zaopatrzeni męstwem[1], a w męstwie - mądrością[2],
Przypisy
 • [1]
  Także: dobrocią, cnotą, doskonałością.
 • [2]
  Także: wyższym poznaniem.
1:6
A w mądrości - umiarkowaniem, a w umiarkowaniu - wytrwałością, a w wytrwałości - pobożnością,
1:7
A w pobożności - kochaniem braci, a w kochaniu braci - miłością.
1:8
Bo te rzeczy będąc z wami i obfitując, nie czynią was bezczynnymi[1], ani nie przynoszącymi korzyści co do znajomości naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: leniwymi, bezowocnymi.
1:9
Gdyż przy kim one nie są pod ręką - ten jest ślepy, krótkowzroczny i nie pamięta o oczyszczeniu od dawna jego grzechów.
1:10
Dlatego, bracia, bądźcie bardziej gorliwi, by wasze powołanie oraz wybranie czynić sobie mocnym. To robiąc, nigdy się nie potkniecie.
1:11
Bo tak hojnie będzie zaopatrzone dla was wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1:12
Dlatego nie zaniecham wam zawsze przypominać o tych sprawach, chociaż widzicie oraz jesteście mocno postawieni na tej prawdzie, która jest blisko[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: będąca obecną.
1:13
A uznaję za sprawiedliwe, abym przez okres jaki jestem w tym ciele[1], pobudzał was w przypominaniu.
Przypisy
 • [1]
  Także: namiocie.
1:14
Gdyż wiem, że szybkie jest usunięcie mego namiotu, jak mi to objawił nasz Pan, Jezus Chrystus.
1:15
Ale postaram się, byście wy, po moim zgonie, także mieli sposobność robić sobie wzmiankę o tych sprawach.
1:16
Bowiem nie ulegliśmy bajkom, będąc oszukiwani - ale zostaliśmy naocznymi świadkami jego wspaniałości oraz daliśmy wam poznać moc i obecność naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
1:17
Ponieważ otrzymał od Boga Ojca zaszczyt oraz chwałę, kiedy od okazałej wspaniałości został mu przyniesiony taki głos: Ten jest moim Synem, moim umiłowanym, co do którego Ja postanowiłem[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: znajduję przyjemność; jestem chętny, zadowolony.
1:18
My także, kiedy byliśmy razem z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który był skierowany z Nieba.
1:19
Więc posiadamy pewniejszą, proroczą mowę, którą się zajmując - jak kagankiem co świeci w ciemnym pokoju - słusznie czynicie, aż do tego czasu, gdy dzień zaświta i jutrzenka[1] pokaże się w waszych sercach.
Przypisy
 • [1]
  Także: gwiazda poranna (w języku greckim słowo rodzaju męskiego; porównaj: Objawienie 22,16); dosłownie: Niosący Światło (patrz: Objawienie 3,20).
1:20
To najpierw wiedząc, że całe proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wykładu[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: wyjaśnienia, rozwiązania.
1:21
Bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. nie porzuci i nie opuści cię.
V Mojż 31:6

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Istniało 6 "miast ucieczki" gdzie część ziemi przeznaczona była dla Lewitów (IV Mojż 35:6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić