„Że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak się to stanie?”

Biblia Warszawska: Księga Kaznodziei Salomona 8,8

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Tymoteusza 1:9

1:1
Paweł, według nakazu Boga, naszego Zbawiciela - apostoł Jezusa Chrystusa oraz Pana Jezusa Chrystusa - naszej nadziei,
1:2
Do Tymoteusza, prawdziwego[1] syna w wierze: Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przypisy
 • [1]
  Także: prawnie urodzonego, z prawego łoża, autentycznego, szczerego.
1:3
Tak jak cię prosiłem, idąc do Macedonii, abyś pozostał w Efezie i nakazał niektórym nie nauczać inaczej,
1:4
Ani nie oddawać się bajkom oraz nie kończącym się rodowodom, które przynoszą więcej badań, niż budowanie z Boga w wierze.
1:5
A końcem nakazu[1] jest miłość z czystego serca, prawego[2] sumienia i nieobłudnej[3] wiary,
Przypisy
 • [1]
  Także: przepisu, przykazania.
 • [2]
  Także: odpowiedniego, szlachetnego, dobrego, doskonałego.
 • [3]
  Także: nie udawanej.
1:6
Czego niektórzy chybili jako celu, i zboczyli do próżnego gadania.
1:7
Chcą być nauczycielami Prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani o czym zapewniają.
1:8
A wiemy, że Prawo jest szlachetne, jeśli ktoś posługuje się nim należycie[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: zgodnie z Prawem, godziwie, legalnie.
1:9
To wiedząc, że Prawo Mojżesza nie jest ustanowione dla sprawiedliwego - ale dla niegodziwych, nieposłusznych, bezbożnych, grzesznych, świętokradczych i nieczystych, ojcobójców i matkobójców, morderców,
1:10
Nierządników, homoseksualistów, porywających i sprzedających w niewolę ludzi, kłamców, krzywoprzysięzców, i dla każdego innego, jeśli jest przeciwny zdrowej nauce.
1:11
Tej, w zgodzie z Ewangelią chwały bogatego[1] Boga, która została mi powierzona.
Przypisy
 • [1]
  Także: błogosławionego, szczęśliwego.
1:12
Uważam za dobrodziejstwo[1] naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że mnie umocnił, uznał mnie za godnego zaufania oraz wyznaczył sobie do służby.
Przypisy
 • [1]
  Także: łaskę, przychylność, życzliwość.
1:13
Bo wcześniej byłem oszczercą, prześladowcą i krzywdzicielem. Ale dostąpiłem miłosierdzia; gdyż nie rozumiejąc - uczyniłem to w niewierze.
1:14
Zaś w Chrystusie Jezusie, pośród wiary oraz miłości, niezmiernie zaobfitowała łaska naszego Pana.
1:15
To jest mowa godna zaufania i warta całkowitego przyjęcia, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzesznych[1], z których ja jestem pierwszy.
Przypisy
 • [1]
  Także: mylących się, błądzących.
1:16
A dostąpiłem litości dlatego, by na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał całą wyrozumiałość, jako przykład dla tych, którzy dzięki niemu mają wierzyć dla życia wiecznego.
1:17
Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
1:18
Podaję ci tą wskazówkę, dziecię Tymoteuszu, abyś na wzór proroków, którzy aż do ciebie szli przodem, służył wśród ludzi pięknym bojem,
1:19
Mając wiarę oraz prawe[1] sumienie, które niektórzy odrzuciwszy, rozbili się co do wiary.
Przypisy
 • [1]
  Także: odpowiednie, szlachetne, dobre, doskonałe.
1:20
Z nich jest Hymenajos i Aleksander. Pozostawiłem ich szatanowi, żeby zostali skarceni, aby nie rzucać oszczerstw.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego ...
Ps 49:17

W Chrystusie

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

List do Hebrajczyków (Hebr 11:12) mówi nam że ciało Abrahama było nieomal obumarłe w tym wieku gdy Bóg uczynił go ojcem.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew.
Oz 14:4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić