„A dziedzictwa z jednego pokolenia na drugie przenaszane nie były, ale każdy z pokolenia synów Izraelskich został przy dziedzictwie swojem.”

Biblia Brzeska: 4 Księga Mojżeszowa 36,9

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Tesaloniczan 2:1

2:1
Bo sami wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie stało się bezowocne.
2:2
Gdyż wcześniej, jak wiecie, po doznaniu cierpienia i obrazy w Filippach, mówiliśmy otwarcie w naszym Bogu, by w wielkiej walce powiedzieć wam Ewangelię.
2:3
Nasza zachęta nie była z szaleństwa, ani z nieczystości, ani w chytrości,
2:4
Ale tak mówimy, jak zatwierdzeni przez Boga - ci, którym została powierzona Ewangelia. Nie jak ci, co starają się przypodobać ludziom - ale Bogu, który poddaje próbie nasze serca.
2:5
Bo jak wiecie, nigdy nie pojawiliśmy się wśród schlebiającej mowy, ani w motywie zachłanności - Bóg nam świadkiem.
2:6
Nie szukając też chwały od ludzi, ani od was, ani od innych; czy też mogąc wam być ciężarem jako apostołowie Chrystusa.
2:7
Ale byliśmy między wami dziecinni, tak jak gdyby piastunka pielęgnowała swoje dzieci.
2:8
Będąc was tak spragnieni, jesteśmy gotowi przekazać wam nie tylko Ewangelię Boga, ale i nasze serca; dlatego, że staliście się dla nas umiłowanymi.
2:9
Pamiętacie, bracia, o naszym trudzie i mozole, kiedy pracując dniem i nocą, by nie obciążyć kogoś z was, ogłosiliśmy dla was Dobrą Nowinę Boga.
2:10
Wy jesteście świadkami oraz Bóg, że byliśmy dla was, wierzących - świętymi, sprawiedliwymi i bez zarzutu.
2:11
Tak jak też wiecie, że byliśmy dla każdego jednego z was, jak ojciec dla swoich dzieci - zachęcając was oraz pocieszając.
2:12
Poświadczając też co do waszego zachowania w sposób godny Boga, który was powołał do swojego królestwa i chwały.
2:13
Przez to, także i my nieustannie dziękujemy Bogu. Ponieważ gdy przyjęliście od nas słowo relacji Boga, wpuściliście nie słowo ludzi, ale - tak jak jest w istocie - Słowo Boga, które wykonuje się w was, wierzących.
2:14
Bowiem wy, bracia w Jezusie Chrystusie, staliście się naśladowcami zborów Boga, które są w Judei. Wycierpieliście te same rzeczy od waszych ziomków, tak jak i oni od Żydów.
2:15
Tych, co zabili Pana Jezusa, prześladowali własnych proroków i nas wygnali, więc nie podobają się Bogu oraz wszystkim ludziom przeciwnych poglądów.
2:16
Oni nas również powstrzymują - zawsze na dopełnienie ich grzechów - aby nie głosić poganom, by zostali zbawieni; ale też na nich pierwsza przyszła zapalczywość[1], aż do spełnienia.
Przypisy
  • [1]
    Także: gniew.
2:17
Zaś my, bracia, oderwani od was do stosownej pory czasu - ale tylko obliczem, a nie sercem - w wielkim pragnieniu, daleko więcej staraliśmy się zobaczyć wasze twarze.
2:18
Dlatego chcieliśmy do was przyjść; zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, lecz szatan nam przeszkodził.
2:19
Bo któż jest naszą nadzieją, czy radością, czy też koroną chluby? Czyż nie i wy, przed naszym Panem Jezusem Chrystusem, w jego przyjściu?
2:20
Wy jesteście naszą chlubą i radością.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
Ps 4:9

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas ciężkiego głodu w Samarii głowa osła kosztowała 80 sztuk srebra a ćwierć wiadra gnoju gołębiego 5 srebrników (II Król 6,25).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić