„Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 4,26

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Tesaloniczan 1:1

1:1
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zgromadzenia Tesaloniczan wybranych w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie; łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
1:2
Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, czyniąc o was wzmiankę w naszych modlitwach.
1:3
Nieustannie wspominając przed Bogiem i naszym Ojcem o waszej korzyści wiary, o bólu miłości i o wytrwałości nadziei co do naszego Pana, Jezusa Chrystusa;
1:4
Wiedząc o waszym wybraniu, umiłowani przez Boga bracia.
1:5
Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami.
1:6
A wy, w wielkim utrapieniu przyjęliście słowo razem z radością Ducha Świętego i staliście się naszymi naśladowcami oraz Pana.
1:7
Tak, że staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii oraz w Achai.
1:8
Gdyż od was rozbrzmiało słowo Pana, nie tylko w Macedonii i w Achai, a wasza wiara względem Boga wyszła na każde miejsce; tak, że nie mamy potrzeby czegoś dodawać.
1:9
Ponieważ sami o nas mówią. O tym jakie było nasze przyjście do was oraz jak zawróciliście od wizerunków[1] do Boga, aby służyć żyjącemu i prawdziwemu Bogu.
Przypisy
  • [1]
    Także: obrazów, posągów, rzeźb – czyli bałwanów.
1:10
By oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który nas ratuje z nadchodzącego gniewu.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Ich domy są bezpieczne, wolne od strachu i nie smaga ich rózga Boża.
Job 21:9

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Gileadczycy testowali ludzi aby zobaczyć czy są oni ich wrogami pochodzącymi z Efraima nakazując im powiedzieć słowo "Szibbolet". Efraimici nie umieli wymówić tego słowa poprawnie zamiast tego wymawiali je "Sibbolet", po tym rozpoznawano ich, łapano i zabijano (Sdz 12:4-6).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
I Piotr 1:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić