„Tedy rzekł do nich: Weźmijcie mię, a wrzućcie mię w morze, a uspokoi się morze przed wami, gdyż ja wiem, iż dla mnie to wzruszenie wielkie na was przyszło.”

Biblia Gdańska (1881): Jonasz 1,12

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 6:18

6:1
Ktoś z was się odważa, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi?
6:2
Czyż nie wiecie, że święci będą sądzić świat? A jeśli świat jest przez was sądzony, czy jesteście niegodni najmniejszych sądów?
6:3
Nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, a cóż dopiero sprawy doczesne?
6:4
Zatem jeśli macie doczesne rozstrzygnięcia, to jako sędziów sadzajcie tych zlekceważonych[1] w zgromadzeniu wybranych.
Przypisy
 • [1]
  Także: za nic uważanych.
6:5
Ku zawstydzeniu wam to mówię. Tak dalece nie ma pomiędzy wami, między tymi, co są w środku, żadnego mądrego, który będzie mógł rozsądzić swojego brata?
6:6
A brat sądzi się z bratem, i to przed niewierzącymi[1]?
Przypisy
 • [1]
  Także: nie budzącymi zaufania.
6:7
Zatem już to, rzeczywiście, jest wśród was niepowodzeniem, że macie sądy sami z sobą. Czemu raczej nie znosicie krzywdy? Czemu raczej nie dajecie się obrabować.
6:8
Ale to wy krzywdzicie oraz dopuszczacie się oszustwa, i to względem braci.
6:9
Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie prowadźcie na manowce; ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zmysłowi[1], ani mężołożnicy[2],
Przypisy
 • [1]
  Także: rozwiąźli, miękcy, delikatni.
 • [2]
  Także: homoseksualiści.
6:10
Ani oszuści[1], ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani rabusie nie odziedziczą Królestwa Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: złodzieje.
6:11
A tacy niektórzy byli; ale się obmyliście, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście uznani za sprawiedliwych w Imieniu Pana Jezusa i w Duchu naszego Boga.
6:12
Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale ja nie będę pod władzą[1] z powodu[2] czegoś[3].
Przypisy
 • [1]
  Także: będę miał władzy.
 • [2]
  Także: na skutek, wśród.
 • [3]
  Także: kogoś.
6:13
Pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów; ale Bóg i to, i tamte wniwecz obróci. Zaś ciało nie jest dla cudzołóstwa, ale dla Pana, a Pan dla ciała.
6:14
Zaś Bóg i Pana wskrzesił, i nas obudzi dzięki swej mocy.
6:15
Nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Zatem, czy po podniesieniu do góry członków Chrystusa, mam je uczynić członkami prostytutki? Nie może być!
6:16
Lub nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, jest z nią w czasie złączenia jednym ciałem? Bo mówi: Dwoje będą ku jednej, cielesnej naturze.
6:17
Zaś kto się łączy z Panem, jest z nim w czasie złączenia jednym Duchem.
6:18
Wystrzegajcie się prostytucji. Wszelki grzech, który mógłby uczynić człowiek jest na zewnątrz[1] ciała; zaś kto uprawia prostytucję grzeszy co do własnego ciała.
Przypisy
 • [1]
  Także: bez, poza, oprócz.
6:19
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? I nie jesteście was samych,
6:20
Gdyż zostaliście kupieni dla szacunku[1]; zatem wynoście Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które są Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: zaszczytu, nagrody, godności.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Ps 46:2-3

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Nehemiasz razem z innymi ludźmi wrócił po wygnaniu do Jerozolimy i odbudował jej mury w ciągu 52 dni! (Neh 6:15).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Mat 5:6


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić