„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.”

Biblia Tysiąclecia: List do Efezjan 2,10

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 3:7

3:1
Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie.
3:2
Napoiłem was mlekiem - nie pożywieniem, bo jeszcze nie byliście w stanie, ale i teraz jeszcze nie możecie,
3:3
Bo wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż są wśród was: Zazdrość[1], kłótnia[2] i podział[3]. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i żyjecie według cielesnego człowieka?
Przypisy
 • [1]
  Także: gwałtowność, zawiść.
 • [2]
  Także: spór, walka, niezgoda.
 • [3]
  Także: bunt.
3:4
Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni?
3:5
Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
3:6
Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg.
3:7
Tak, że ani ten, co zaszczepia nie jest kimś, ani ten, co podlewa - ale Bóg, który daje wzrost.
3:8
Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę[1] według własnego trudu.
Przypisy
 • [1]
  Także: nagrodę, karę.
3:9
Gdyż jesteśmy pomocnikami Boga; polem[1] Boga, jesteście budowlą Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: posiadłością ziemską.
3:10
Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje.
3:11
Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus.
3:12
A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą,
3:13
Każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień[1] ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca.
Przypisy
 • [1]
  Także: czas, termin.
3:14
Jeśli czyjaś praca pozostanie - ta, którą nadbudował - ten otrzyma nagrodę.
3:15
Jeśli czyjaś praca spłonie - ten poniesie stratę; jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród[1] ognia.
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu.
3:16
Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka?
3:17
A jeśli ktoś skaża[1] Świątynię Boga - tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.
Przypisy
 • [1]
  Także: gubi, pustoszy, gwałci, niszczy.
3:18
Niech nikt nie zwodzi samego siebie; jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi[1], aby mógł stać się mądrym.
Przypisy
 • [1]
  Także: niedorzeczny.
3:19
Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości [1].
Przypisy
 • [1]
  Także: przebiegłości, nikczemności, podstępności, złośliwości.
3:20
I znowu: Pan poznaje dyskusje[1] mądrych, że są próżne [2].
Przypisy
 • [1]
  Także: myśli, opinie, rozważania.
 • [2]
  Także: głupie, bezużyteczne, puste.
3:21
Tak, że niech się nikt nie przechwala między ludźmi; bo wszystko jest wasze,
3:22
Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze;
3:23
Zaś wy Chrystusa, a Chrystus Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Rzekł: Jam jest Bóg, Bóg ojca twego! Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem.
I Mojż 46:3

W Chrystusie

Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
Fil 4:13

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Okres czasu pomiędzy wydarzeniami Starego i Nowego Testamentu zwany jest "Okresem międzytestamentalnym". Ogólnie uważa się że trwał nieco ponad 400 lat z tego powodu zwany jest także "400 latami ciszy" ponieważ nie było w tym czasie słowa proroczego od Boga. (W tym okresie zostały napisane niektóre księgi apokryficzne).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.
Mat 6:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić