„jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów -”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 2,4

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 3:23

3:1
Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie.
3:2
Napoiłem was mlekiem - nie pożywieniem, bo jeszcze nie byliście w stanie, ale i teraz jeszcze nie możecie,
3:3
Bo wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż są wśród was: Zazdrość[1], kłótnia[2] i podział[3]. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i żyjecie według cielesnego człowieka?
Przypisy
 • [1]
  Także: gwałtowność, zawiść.
 • [2]
  Także: spór, walka, niezgoda.
 • [3]
  Także: bunt.
3:4
Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni?
3:5
Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
3:6
Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg.
3:7
Tak, że ani ten, co zaszczepia nie jest kimś, ani ten, co podlewa - ale Bóg, który daje wzrost.
3:8
Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę[1] według własnego trudu.
Przypisy
 • [1]
  Także: nagrodę, karę.
3:9
Gdyż jesteśmy pomocnikami Boga; polem[1] Boga, jesteście budowlą Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: posiadłością ziemską.
3:10
Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje.
3:11
Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus.
3:12
A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą,
3:13
Każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień[1] ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca.
Przypisy
 • [1]
  Także: czas, termin.
3:14
Jeśli czyjaś praca pozostanie - ta, którą nadbudował - ten otrzyma nagrodę.
3:15
Jeśli czyjaś praca spłonie - ten poniesie stratę; jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród[1] ognia.
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu.
3:16
Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka?
3:17
A jeśli ktoś skaża[1] Świątynię Boga - tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.
Przypisy
 • [1]
  Także: gubi, pustoszy, gwałci, niszczy.
3:18
Niech nikt nie zwodzi samego siebie; jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi[1], aby mógł stać się mądrym.
Przypisy
 • [1]
  Także: niedorzeczny.
3:19
Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości [1].
Przypisy
 • [1]
  Także: przebiegłości, nikczemności, podstępności, złośliwości.
3:20
I znowu: Pan poznaje dyskusje[1] mądrych, że są próżne [2].
Przypisy
 • [1]
  Także: myśli, opinie, rozważania.
 • [2]
  Także: głupie, bezużyteczne, puste.
3:21
Tak, że niech się nikt nie przechwala między ludźmi; bo wszystko jest wasze,
3:22
Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze;
3:23
Zaś wy Chrystusa, a Chrystus Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.
Rzym 5:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Potop nie był nagłą karą, ostrzegano przed nim ludzi już od 4 pokoleń. Zgodnie z zapowiedzią po śmierci Metuszelacha miał nadejść potop (jego imię oznacza: śmierć przyniesie. Metuszelach był najdłużej żyjącą osobą w Biblii to pokazuje miłosierdzie Boże.
Potop

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rzym 8:38-39


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić