„Byli społu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Didymus, i Natanael, który był od Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeuszowi, i drudzy dwa z uczniów jego.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Jana 21,2

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 3:20

1Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie. 2Napoiłem was mlekiem - nie pożywieniem, bo jeszcze nie byliście w stanie, ale i teraz jeszcze nie możecie, 3Bo wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż są wśród was: Zazdrość[1], kłótnia[2] i podział[3]. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i żyjecie według cielesnego człowieka? 4Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni? 5Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał. 6Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg. 7Tak, że ani ten, co zaszczepia nie jest kimś, ani ten, co podlewa - ale Bóg, który daje wzrost. 8Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę[1] według własnego trudu. 9Gdyż jesteśmy pomocnikami Boga; polem[1] Boga, jesteście budowlą Boga. 10Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje. 11Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus. 12A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą, 13Każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień[1] ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca. 14Jeśli czyjaś praca pozostanie - ta, którą nadbudował - ten otrzyma nagrodę. 15Jeśli czyjaś praca spłonie - ten poniesie stratę; jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród[1] ognia. 16Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka? 17A jeśli ktoś skaża[1] Świątynię Boga - tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty. 18Niech nikt nie zwodzi samego siebie; jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi[1], aby mógł stać się mądrym. 19Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości [1]. 20I znowu: Pan poznaje dyskusje[1] mądrych, że są próżne [2]. 21Tak, że niech się nikt nie przechwala między ludźmi; bo wszystko jest wasze, 22Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze; 23Zaś wy Chrystusa, a Chrystus Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia.
Łuk 12:4

W Chrystusie

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
Jan 15:15

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Człowiek o imieniu Judasz mieszkał na "Ulicy Prostej" (Dz 9:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Pan jest daleki od bezbożnych, lecz wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych.
Przyp 15:29


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić