„I tak pobili Żydowie nieprzyjacioły swe porażką wielką, i pozabijali je, oddawając im, co im byli gotowi uczynić;”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Estery 9,5

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 3:20

3:1
Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie.
3:2
Napoiłem was mlekiem - nie pożywieniem, bo jeszcze nie byliście w stanie, ale i teraz jeszcze nie możecie,
3:3
Bo wewnętrznie jesteście jeszcze cieleśni. Gdyż są wśród was: Zazdrość[1], kłótnia[2] i podział[3]. Czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni i żyjecie według cielesnego człowieka?
Przypisy
 • [1]
  Także: gwałtowność, zawiść.
 • [2]
  Także: spór, walka, niezgoda.
 • [3]
  Także: bunt.
3:4
Bo gdy ktoś mówi: Ja jestem Pawła, a drugi: Ja Apollosa, czyż nie jesteście wewnętrznie cieleśni?
3:5
Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
3:6
Ja zaszczepiłem, Apollos podlewał, ale wzrost dał Bóg.
3:7
Tak, że ani ten, co zaszczepia nie jest kimś, ani ten, co podlewa - ale Bóg, który daje wzrost.
3:8
Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę[1] według własnego trudu.
Przypisy
 • [1]
  Także: nagrodę, karę.
3:9
Gdyż jesteśmy pomocnikami Boga; polem[1] Boga, jesteście budowlą Boga.
Przypisy
 • [1]
  Także: posiadłością ziemską.
3:10
Według łaski Boga, która została mi dana, założyłem fundament podobnie jak mądry budowniczy, lecz kto inny na nim buduje. Ale niech każdy uważa jak nadbudowuje.
3:11
Gdyż innego fundamentu nikt nie może położyć, na równi z tym, co jest ustanowiony i którym jest Jezus Chrystus.
3:12
A czy ktoś na tym fundamencie nadbudowuje złotem, srebrem, kosztownymi kamieniami, drewnem, sianem, słomą,
3:13
Każdego praca stanie się jawna, bo w ogniu zostanie objawiona; gdyż ów dzień[1] ją pokaże i ogień wypróbuje jaką jest praca.
Przypisy
 • [1]
  Także: czas, termin.
3:14
Jeśli czyjaś praca pozostanie - ta, którą nadbudował - ten otrzyma nagrodę.
3:15
Jeśli czyjaś praca spłonie - ten poniesie stratę; jednak on sam będzie zbawiony, ale tak tylko jak wśród[1] ognia.
Przypisy
 • [1]
  Także: z powodu.
3:16
Nie wiecie, że jesteście Świątynią Boga oraz że Duch Boga w was mieszka?
3:17
A jeśli ktoś skaża[1] Świątynię Boga - tego Bóg niszczy, bowiem przybytek Boga, którym wy jesteście, jest święty.
Przypisy
 • [1]
  Także: gubi, pustoszy, gwałci, niszczy.
3:18
Niech nikt nie zwodzi samego siebie; jeśli ktoś między wami uważa, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi[1], aby mógł stać się mądrym.
Przypisy
 • [1]
  Także: niedorzeczny.
3:19
Bo mądrość tego świata jest głupotą u Boga, ponieważ jest napisane: Ten, który łapie mądrych w ich chytrości [1].
Przypisy
 • [1]
  Także: przebiegłości, nikczemności, podstępności, złośliwości.
3:20
I znowu: Pan poznaje dyskusje[1] mądrych, że są próżne [2].
Przypisy
 • [1]
  Także: myśli, opinie, rozważania.
 • [2]
  Także: głupie, bezużyteczne, puste.
3:21
Tak, że niech się nikt nie przechwala między ludźmi; bo wszystko jest wasze,
3:22
Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy rzeczy nastałe obecnie, czy te, co mają nastąpić; wszystko jest wasze;
3:23
Zaś wy Chrystusa, a Chrystus Boga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jan 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Izaak (I Mojż 24:11-67), Jakub (I Mojż 29:1-29) i Mojżesz (II Mojż 2:15-21) wszyscy oni poznali swoje żony przy studni.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.
Fil 4:9


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić