„Więc znowu przywołano do faraona Mojżesza i Ahrona, a on do nich powiedział: Idźcie, służcie waszemu Bogu, WIEKUISTEMU. Którzy to są w szczególności, co mają iść?”

Nowa Biblia Gdańska: II Księga Mojżesza 10,8

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 14:21

14:1
Ubiegajcie się[1] o miłość, ubiegajcie się gorliwie[2] o duchowe, a bardziej by prorokować.
Przypisy
 • [1]
  Także: gońcie, idźcie za, dążcie.
 • [2]
  Także: pożądajcie, zazdrośćcie.
14:2
Gdyż kto mówi językiem, nie mówi ludziom, lecz Bogu; nikt bowiem nie pojmuje, a on Duchem mówi tajemnice.
14:3
Zaś ten, co prorokuje wieści ludziom budowlę, zachętę i pocieszenie.
14:4
Kto mówi językiem - samego siebie buduje; zaś ten, co prorokuje - buduje zgromadzenie wybranych.
14:5
A chcę, byście wszyscy mówili językami, ale bardziej abyście prorokowali; gdyż kto prorokuje jest większy niż ten, który mówi językami; chyba żeby tłumaczył, by zbór odebrał budowanie.
14:6
A tymczasem, bracia, w czym bym was wspomógł, gdybym do was przyszedł i mówił językami, jeśli bym wam tego nie powiedział, czy to przez objawienie, czy to przez wyższe poznanie, czy to przez naukę?
14:7
Wszak i nieżywe instrumenty, które wydają głos, czy to aulos[1], czy kitara[2], jeśli nie dadzą rozróżnienia dźwiękom, jak zostanie poznane to granie na aulosie, czy granie na kitarze?
Przypisy
 • [1]
  Rodzaj klarnetu.
 • [2]
  Rodzaj liry.
14:8
Bądź jeśli trąba wyda nieznany głos, kto będzie gotowym do bitwy?
14:9
Także i wy, jeśli przez mowę nie wydajecie zrozumiałego słowa, jak zostanie poznane co jest mówione? Będziecie takimi, co mówią tylko do powietrza.
14:10
Tak liczne - jeśli napotykacie - są gatunki głosów na świecie i nikt nie jest milczący.
14:11
Zatem jeśli nie znam znaczenia głosu, będę dla mówiącego cudzoziemcem, oraz Ten, który we[1] mnie mówi - cudzoziemcem.
Przypisy
 • [1]
  Także: za pomocą, przy.
14:12
Tak też wy, skoro jesteście zwolennikami istot duchowych, szukajcie tego, byście obfitowali ku budowie zgromadzenia wybranych.
14:13
Dlatego kto mówi językiem - niech się modli, aby mógł także tłumaczyć.
14:14
Bo jeśli się modlę językiem, modli się mój duch, zaś mój rozum jest bez owocu.
14:15
Zatem, co się dzieje? Będę się modlił duchem, ale będę się także modlił rozumem; będę śpiewał duchem, ale będę także śpiewał rozumem.
14:16
Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże ten, co zajmuje miejsce prostego człowieka, na twoje dziękczynienie powie "Amen"; skoro nie wie, co mówisz?
14:17
Gdyż ty, rzeczywiście, pięknie dziękujesz, ale drugi nie jest budowany.
14:18
Dziękuję mojemu Bogu, że więcej od was wszystkich mówię językami.
14:19
Ale w zborze chcę powiedzieć pięć słów moim rozumem, abym i innych pouczył - niż dziesięć tysięcy słów w języku.
14:20
Bracia, nie stawajcie się dziećmi umysłem, lecz bądźcie dziecinni w występku[1]; zaś rozumem stawajcie się dorosłymi.
Przypisy
 • [1]
  Także: złośliwości, złym obyczaju.
14:21
W Prawie jest napisane: Będę mówił temu ludowi przez mówiących obcym językiem oraz przez obce wargi, a oni i tak mnie nie wysłuchają, mówi Pan.
14:22
Dlatego języki nie są za znak dla wierzących - ale dla niewierzących; a prorokowanie nie jest dla niewierzących - ale dla wierzących.
14:23
Zatem, gdy na to samo miejsce zejdzie się cały zbór i wszyscy by mówili językami, a weszliby prości ludzie lub niewierzący, czy nie powiedzą, że szalejecie?
14:24
Zaś jeśliby wszyscy prorokowali, a wszedłby ktoś niewierzący, albo prosty człowiek, wtedy przy wszystkich jest badany oraz przy wszystkich jest oceniany,
14:25
A jego ukryte sprawy serca stają się jawne. Więc upadnie na twarz oraz pokłoni się Bogu, oznajmiając: Zaiste, Bóg jest w was.
14:26
Zatem co się dzieje, bracia? Kiedy się schodzicie, niech każdy ma psalm, ma nauczanie, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie; a wszystko niech się dzieje ku budowaniu.
14:27
Czy też niech ktoś mówi językiem - ze dwóch, albo najwięcej trzech - i to na przemian, a jeden niech tłumaczy.
14:28
Ale jeśliby nie było tłumacza, niech milczy w zborze; a niech mówi samemu sobie i Bogu.
14:29
Zaś prorocy niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech rozstrzygają.
14:30
Ale jeśli innemu, który siedzi, coś by zostało objawione, ten pierwszy niech milczy.
14:31
Gdyż wszyscy po kolei możecie prorokować, aby się wszyscy mogli uczyć oraz wszyscy mogli być pocieszeni[1];
Przypisy
 • [1]
  Także: wezwani, zaproszeni, zachęceni, pobudzeni; błagać.
14:32
A duchy proroków są posłuszne prorokom.
14:33
Bo Bóg nie jest Bogiem nieładu[1], ale pokoju; podobnie jak we wszystkich świętych zgromadzeniach wybranych.
Przypisy
 • [1]
  Także: anarchii, rozruchów, niepokoju.
14:34
Wasze niewiasty niech milczą[1] w zborach, gdyż nie jest dozwolone im gadać[2]; ale niech będą podporządkowane, tak jak i Prawo mówi.
Przypisy
 • [1]
  Także: są spokojne, ciche.
 • [2]
  Także: bajać, pleść, gawędzić, mówić.
14:35
Zaś jeśli chcą się coś nauczyć, niech się w domu dopytują własnych mężów; bo hańbiące jest dla niewiasty gadać w zborze.
14:36
Czy od was wyszło Słowo Boga? Czy tylko do was przyszło?
14:37
Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub duchowym[1], niech uznaje, że to, co wam piszę, jest poleceniem Pana.
Przypisy
 • [1]
  Czyli posiadającym inny dar Ducha Świętego.
14:38
Zaś jeśli ktoś nie poznaje - nie jest tym, który wie.
14:39
Wobec tego, bracia, ubiegajcie się gorliwie aby prorokować oraz nie zabraniajcie mówić językami.
14:40
Ale wszystko niech się dzieje godnie i według porządku.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I Jan 5:20

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Na tron Salomona wchodziło się po sześciu stopniach - I Król 10:19.
Tron Salomona - Wizyta Królowej Saby

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego.
I Jan 2:28


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić