„Król Achaz dał też kapłanowi Uriaszowi taki rozkaz: Na ołtarzu wielkim puszczaj z dymem poranną całopalną ofiarę i wieczorną ofiarę z pokarmów, całopalną ofiarę króla i jego ofiarę z pokarmów, i całopalną ofiarę całego ludu pospolitego oraz ich ofiarę z pokarmów i ich ofiary z płynów; będziesz go też skrapiał wszelką krwią z ofiar całopalnych i wszelką krwią z ofiar krwawych. Sprawę zaś ołtarza miedzianego rozpatrzę osobiście.”

Biblia Warszawska: II Księga Królewska 16,15

Nawigacja

Nowa Biblia Gdańska
Księga: Pierwszy list do Koryntian 13:2

13:1
Gdybym mówił językami ludzi oraz aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak brzęczące pieniądze, albo cymbał wznoszący brzmienie o la, la.
13:2
I jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice, i całe wyższe poznanie, i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.
13:3
I choćbym rozdał na żywność cały swój majątek, i choćbym wydał moje ciało, aby się wypaliło, a miłości bym nie miał - nic bym nie był sobie pożyteczny[1].
Przypisy
 • [1]
  Także: miałbym korzyści.
13:4
Miłość jest cierpliwa[1], jest życzliwa[2]; miłość nie jest zazdrosna[3]; miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się;
Przypisy
 • [1]
  Także: wytrwała.
 • [2]
  Także: litościwa, współczująca.
 • [3]
  Także: nie współzawodniczy.
13:5
Nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa[1], nie liczy zła;
Przypisy
 • [1]
  Także: zagniewana, oburzona.
13:6
Nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą.
13:7
Wszystko odpiera[1], wszystkim ufa[2], wszystkiego oczekuje[3], wszystko zostawia w tyle[4].
Przypisy
 • [1]
  Także: wytrzymuje, zatrzymuje, ukrywa.
 • [2]
  Także: wierzy, jest przekonana.
 • [3]
  Także: spodziewa się, pokłada nadzieję.
 • [4]
  Także: wytrzymuje, znosi cierpliwie, stawia czoło.
13:8
Miłość nigdy nie upada[1]. Zaś, czy to prorokowania - zostaną zniesione; czy to języki - zatrzymają się; czy to szukanie wiedzy - zostanie zaniedbane.
Przypisy
 • [1]
  Także: traci niczego, oddala się, jest wypędzona.
13:9
Bowiem po części poznajemy oraz po części prorokujemy;
13:10
Zaś kiedy przyjdzie doskonałe, to po części zostanie zaniedbane.
13:11
Kiedy stałem się dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko; a kiedy stałem się mężczyzną, zaniedbałem te przymioty dziecka.
13:12
Gdyż teraz widzimy jakby pośród zwierciadła, w zagadce - ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznaję po części - ale wtedy poznam jak też zostałem poznany.
13:13
A teraz trwa wiara[1], nadzieja, miłość - te trzy; ale większa wśród nich jest miłość.
Przypisy
 • [1]
  Także: ufność, dowód, świadectwo.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.
Iz 54:14

W Chrystusie

Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.
Dz 1:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Saduceusze nie wierzyli we wskrzeszenia z martwych, aniołów i duchy (Dz 23:8).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić